• exif_temp_image
  • 20429753_1622043464512406_6535924370802527231_n
  • S__5890073
  • IMG_8204
  • bath1
  • bristol
  • IMG_4757

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการเพื่อรับทุน Industry-Academia Partnerships

Author: Loong Info Date: January 04, 2018 Categories: ข่าว/ประกาศ, ข่าวฝากจากเมืองไทย
0

สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยฝากประชาสัมพันธ์ เรื่องการเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน Industry-Academia Partnerships เพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาสร้างความเชื่อมโยงที่เข้มแข็งกับภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย และสถาบันการศึกษา/หน่วยงานวิจัย/ภาคอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักร สำหรับพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor, EEC)

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561

0

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช  2561 ในนามของสำนักงานผู้ดูนักเรียนในประเทศอังกฤษ  ขอส่งความสุข  และความปรารถนาดีมายังนักเรียนทุกท่าน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ทุกท่าน สุขกาย สุขใจ สุขภาพแข็งแรง สามารถผ่านอุปสรรคทั้งปวงจนประสบความสำเร็จในการศึกษา และสมหวังทุกสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ

กำหนดการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดมกราคม-มีนาคม 2561

Author: Loong Info Date: December 27, 2017 Categories: ข่าว/ประกาศ, ฝ่ายการเงิน
0

ประกาศข่าวจากฝ่ายการเงินและบัญชี สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) จะโอนเงินค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับนักเรียนภายในวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 ดังนี้ 1. นักเรียนทุนรัฐบาล ค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดมกราคม – มีนาคม 2561 พร้อมค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา 3 เดือน 2. นักเรียนทุนอื่นๆ ค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดมกราคม – มีนาคม 2561 พร้อมค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา 3 เดือน (อัตราค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา ระดับ A-Level 280/12*3 = 70.00 ปอนด์ ต่อ 3 เดือน / ระดับปริญญา 730/12*3 = 182.50 ปอนด์ ต่อ 3 เดือน)

ประกาศข่าวนักเรียนทุนรัฐบาล/ทุนอื่นๆ ที่อยู่ในความดูแลของ สนร.

Author: Loong Info Date: November 23, 2017 Categories: ข่าว/ประกาศ, ข่าวจากสำนักงาน
0

นักเรียนทุนท่านใดที่ประสงค์จะฝึกงานในช่วง 1 ปีข้างหน้า โปรดจัดส่ง CV ของท่านไปที่ สนร. เพื่อ สนร. จะได้จัดส่งให้ สำนักงาน ก.พ. ประสานกับภาครัฐ/เอกชนในประเทศไทย ที่มีสาขาในต่างประเทศพิจารณาต่อไป โปรดแจ้งความประสงค์ที่ scholars@oeauk.net ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 โดยระบุสาขาวิชาที่ประสงค์จะฝึกงานพร้อมแนบ CV ของท่านด้วย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

0

เนื่องด้วย ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑ ตำแหน่ง วุฒิปริญญาเอก ที่จบการศึกษาหรือใกล้จะจบการศึกษาในสาขาใดสาขาหนึ่งต่อไปนี้

งาน Careers Fair 2018

Author: Loong Info Date: November 17, 2017 Categories: ข่าว/ประกาศ
0

โอกาสสำคัญมาถึงแล้ว งาน Careers Fair ครั้งแรกสำหรับนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาในประเทศอังกฤษ ที่กำลังจะจบการศึกษา/หาสถานที่ฝึกงาน ไม่ควรพลาด! บริษัทชั้นนำของประเทศไทยบินตรงมาพบกับคุณ จัดขึ้นที่ Imperial College London ณ วันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 Save the date ไว้เลยค่ะ

การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน

0

สนร. จะโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนสำหรับงวดเดือนมกราคม – มีนาคม 2561 ประมาณวันที่ 28 ธันวาคม 2560 สำหรับกรณีที่ สนร. ได้รับรายงานความก้าวหน้าทางการศึกษา ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา เท่านั้น

Switch to our desktop site