• 20429753_1622043464512406_6535924370802527231_n
  • S__5890073
  • IMG_8204
  • bath1
  • bristol
  • IMG_4757

งาน Careers Fair 2018

Author: Loong Info Date: November 17, 2017 Categories: ข่าว/ประกาศ
0

โอกาสสำคัญมาถึงแล้ว งาน Careers Fair ครั้งแรกสำหรับนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาในประเทศอังกฤษ ที่กำลังจะจบการศึกษา/หาสถานที่ฝึกงาน ไม่ควรพลาด! บริษัทชั้นนำของประเทศไทยบินตรงมาพบกับคุณ จัดขึ้นที่ Imperial College London ณ วันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 Save the date ไว้เลยค่ะ

การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน

0

สนร. จะโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนสำหรับงวดเดือนมกราคม – มีนาคม 2561 ประมาณวันที่ 28 ธันวาคม 2560 สำหรับกรณีที่ สนร. ได้รับรายงานความก้าวหน้าทางการศึกษา ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา เท่านั้น

The Anglo-Thai Society Education Awards 2017 Prize Winners

Author: Loong Info Date: October 19, 2017 Categories: ข่าว/ประกาศ Tags:,
0

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานประจำปี 2561

0

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดรับสมัครนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศและต่างประเทศเข้าฝึกงานในธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่ ในระหว่างปิดภาคการศึกษา (Summer) ประจำปี 2561

Winifred Georgina Holgate Pollard Memorial Prize

Author: Loong Info Date: September 28, 2017 Categories: ข่าว/ประกาศ, ฯลฯ
0

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนรัฐบาล นายสมภพ ชนกประสิทธิ์ และ นายพศวีร์ มานะกุล ปัจจุบันกำลังศึกษา ณ มหาวิทยาลัย Cambridge  ที่ได้รับรางวัล Winifred Georgina Holgate Pollard Memorial Prize

กำหนดการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน งวดตุลาคม – ธันวาคม 2560

Author: Loong Info Date: September 27, 2017 Categories: ฝ่ายการเงิน, ฯลฯ
0

สำนักงาน ก.พ. ได้พิจารณาปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายประจำเดือนให้กับนักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษา ณ ประเทศอังกฤษเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ซึ่งสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) จะโอนเงินค่าใช้จ่ายอัตราใหม่เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับนักเรียนภายในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560

โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

Author: Loong Info Date: September 20, 2017 Categories: ข่าว/ประกาศ, ข่าวฝากจากเมืองไทย
0

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมขอเชิญชวนนักเรียนไทยส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 “The 2nd International Conference of Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals (UNSDGs 2017)” ท่านที่สนใจสามารถส่งผลผลงานเข้าร่วมได้จนกระทั่งถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 และงานประชุมวิชาการวันที่ 28 – 29 ธันวาคม 2560 ผู้สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รายละเอียดโครงการ หรือ http://dept.npru.ac.th/unsdgs2017 หมายเหตุ นักเรียนทุนรัฐบาลท่านใดที่เคยเบิกค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิขาการแล้ว จะไม่สามารถเบิกได้อีก

Switch to our desktop site