Posts Tagged ‘CCSS’

สนร. สัมมนาสัญจรเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Cambridge

สนร. สัมมนาสัญจรเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Cambridge

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558 ท่านอัครราชทูตฝ่ายการศึกษา คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ สนร. เยี่ยมเยียนโรงเรียน Bellerbys College and Cambridge Centre for Sixth-form Studies ณ เมือง Cambridge เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่ของทั้งสองโรงเรียน ทั้งนี้ทางคณะ สนร. และนักเรียนทุนทั้ง 20 คน ยังได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ร้านอาหารไทย ศาลาทอง เพื่อพบปะพูดคุย และติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาและความเป็นอยู่ของนักเรียนทุน

Switch to our mobile site