Posts Tagged ‘Cambridge Tutors College’

สนร. เดินทางเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ Cambridge Tutors College

สนร. เดินทางเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ Cambridge Tutors College

เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 คุณธนิดา เตชะโชควิวัฒน์ อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลฯ เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ณ โรงเรียน Cambridge Tutors College โดยได้รับการต้อนรับจาก Dr. Chris Drew อาจารย์ใหญ่ รวมถึงได้พูดคุยเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางการศึกษา ชีวิตความเป็นอยู่ของ นทร.

Switch to our mobile site