Posts Tagged ‘เมือง Birmingham’

สัมมนาสัญจร ณ เมือง Birmingham

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล เดินทางไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ณ มหาวิทยาลัย Birmingham เมือง Birmingham

Switch to our mobile site