Posts Tagged ‘ประกาศรับสมัครงาน’

ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์และทรัพยากร อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่าง ประกาศรับสมัครงาน

Switch to our mobile site