Recent Articles

ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Cambridge

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 คุณธนิดา เตชะโชควิวัฒน์ อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล เดินทางไปเยี่ยมสถานศึกษาระดับ A-level และติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาของนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ณ เมือง Cambridge

ประกาศจากสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ

บ่ายวันนี้ เวลาประมาณ 14.20 น. เกิดเหตุรถพุ่งชนกลุ่มคนบนบริเวณสะพาน Westminster และรัฐสภา (House of Parliament) ผู้ก่อเหตุถูกยิงเสียชีวิต และถูกจับ 2 ราย เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 2 ราย และบาดเจ็บ 7 ราย ตำรวจประกาศให้เหตุครั้งนี้เป็นการก่อการร้าย และได้ปิดถนนและสถานีรถไฟใต้ดินโดยรอบ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษจึงขอแจ้งเตือนให้นักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ในกรุงลอนดอน หรือนักเรียน/นักศึกษาที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในกรุงลอนดอนโปรดใช้ความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังบริเวณ Parliament Square, Whitehall, Westminster Bridge, Lambeth Bridge, Victoria Street และสถานีรถใต้ดิน Westminster ซึ่งเป็นบริเวณที่เกิดเหตุ ขอให้นักเรียนและคนไทยทุกคนปลอดภัยและโปรดใช้ความระมัดระวังและคอยติดตามข่าวในช่วงนี้อย่างใกล้ชิด ขอบคุณค่ะ

การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเมษายน – มิถุนายน 2560

ประกาศข่าวจากฝ่ายการเงินและบัญชี สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) จะโอนเงินค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับนักเรียนในวันที่ 28 มีนาคม 2560 ดังนี้ 1. นักเรียนทุนรัฐบาล ค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเมษายน – มิถุนายน 2560 พร้อมค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา 3 เดือน 2. นักเรียนทุนอื่นๆ ค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเมษายน – มิถุนายน 2560 พร้อมค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา 3 เดือน ***เปลี่ยนแปลงการจ่ายค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา เป็นเฉลี่ยจ่าย พร้อมงวดเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน*** (อัตราค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา ระดับ A-Level 280/12*3 = 70.00 ปอนด์ ต่อ 3 เดือน / ระดับปริญญา 730/12*3 = 182.50 ปอนด์ ต่อ 3 เดือน)

ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Glasgow, Edinburgh, St. Andrews และ Stirling

ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Glasgow, Edinburgh,  St. Andrews และ Stirling

เมื่อวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2560 คุณธนิดา เตชะโชควิวัฒน์ อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) และคณะเจ้าหน้าที่ สนร. ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าในการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Glasgow, Edinburgh,  St. Andrews และ Stirling ทั้งนี้ สนร. ได้มีโอกาสร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย Glasgow มหาวิทยาลัย Strathclyde มหาวิทยาลัย Edinburgh และมหาวิทยาลัย Heriot-Watt โดยมีการวางแผนการติดตามความก้าวหน้าในการศึกษาร่วมกัน สนร. ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอให้ประสบความสำเร็จในการศึกษา สามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยต่อไป

ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Newcastle

ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Newcastle

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 คุณธนิดา เตชะโชควิวัฒน์ อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ณ เมือง Newcastle เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษา และความเป็นอยู่ จากนั้นคณะ สนร. ได้เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยนำทีมโดย Dr Matthew Armstrong : Associate Postgraduate Dean – Faculty of Science, Agriculture & Rural Development, Dimitra Boutsioukis : Student Mobility & Integration Team Manager, Mr Alex Metcalfe, Director of International Affairs และ Claire Lackenby : Senior Sponsor & Integration Assistant: โดยการพบปะสัมมนาครั้งนี้ได้มีการพูดคุยเพื่อหาแนวทางร่วมระหว่าง สนร. กับทางมหาวิทยาลัยในการติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาและความเป็นอยู่ของนักเรียนทุน รวมถึงการสร้างเครือข่ายและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง สนร. และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย

สนร. เดินทางเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ Cambridge Tutors College

สนร. เดินทางเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ Cambridge Tutors College

เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 คุณธนิดา เตชะโชควิวัฒน์ อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลฯ เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ณ โรงเรียน Cambridge Tutors College โดยได้รับการต้อนรับจาก Dr. Chris Drew อาจารย์ใหญ่ รวมถึงได้พูดคุยเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางการศึกษา ชีวิตความเป็นอยู่ของ นทร.

สนร. เดินทางเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ มหาวิทยาลัย Sheffield

สนร. เดินทางเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ มหาวิทยาลัย Sheffield

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 คุณธนิดา เตชะโชควิวัฒน์ อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ณ มหาวิทยาลัย Sheffield เมือง Sheffield เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษา และความเป็นอยู่ จากนั้นคณะ สนร. ได้เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยนำทีมโดย Ms. Joanne Purves, Vice-President Sheffield International และ Mr. Greg Morgan, Head of International Partnerships พร้อมกับคณะเจ้าหน้าที่ และ Professor

Switch to our mobile site