Recent Articles

ค่ายต่อแสง ต่อยอด ถ่ายทอดประสบการณ์ปีที่ 8

ค่ายต่อแสง ต่อยอด ถ่ายทอดประสบการณ์ปีที่ 8

สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทยจัดโครงการสัมมนาเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาล กิจกรรมค่ายต่อแสง ต่อยอด ถ่ายทอดประสบการณ์ปีที่ 8 ระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2559 มีนักเรียนทุนรัฐบาล 43 ราย ทุนส่วนตัว 1 ราย นักเรียนรอบโรงไฟฟ้า 101 ราย จากโรงเรียนแม่เมาะวิทยา โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ โรงเรียนสบจางวิทยา โรงเรียนลำปางกัลยาณี และโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ประกาศจากสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ

จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เริ่มขึ้นที่ปารีสและมิวนิค และมีข่าวว่าจะขยายมาถึงลอนดอน ประกอบกับเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2016 เกิดเหตุคนร้ายใช้มีดไล่แทงประชาชนบริเวณ Russell Square ใกล้ British Museum มีคนเสียชีวิต 1 คน และบาดเจ็บ 5 คน ซึ่งนอกเหนือจากประเด็นคนร้ายผิดปกติทางจิตแล้ว ตำรวจยังไม่ทิ้งประเด็นเชื่อมโยงกับการก่อการร้ายด้วย นั้น

“Visit Ireland on July 2016”

“Visit Ireland on July 2016”

มล.พัชรภากร เทวกุล : รองเลขาธิการ ก.พ. และคณะเจ้าหน้าที่จาก สนร.อังกฤษ รวม 3 คน เดินทางไปดูงานด้านการศึกษา โดยมี Mr. Terry Mc Parland , Manager, Education in Ireland ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทำหน้าที่ Co-ordinator ที่มีประสิทธิภาพยิ่ง

เลขาธิการ ก.พ. ประชุมนักเรียนทุนรัฐบาล และตรวจเยี่ยม สนร.อังกฤษ

เลขาธิการ ก.พ. ประชุมนักเรียนทุนรัฐบาล และตรวจเยี่ยม สนร.อังกฤษ

นายวิสูตร ประสิทธิศิริวงศ์ : เลขาธิการ ก.พ. และคณะรวม 6 คน เดินทางมาประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลที่กรุงลอนดอนเมื่อวันที่ 18 กค. 2016 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการประชุม จำนวน 25 คน รวมทั้งทีมสามัคคีสมาคม ทีมค่ายต่อแสงต่อยอดถ่ายทอดประสบการณ์ ทีมนายแพทย์ HelpCare และที่เมือง Oxford เมื่อวันที่ 19 กค. 2016 จำนวน 9 คน

Prize winners summer 2016

Prize winners summer 2016

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนรัฐบาลที่ได้รับรางวัลผลการเรียนดีเด่น ดังต่อไปนี้  

งานกิจกรรม Get2gether 2016 ณ Centerparcs, Sherwood Forest เมือง Nottingham

งานกิจกรรม Get2gether 2016 ณ Centerparcs, Sherwood Forest เมือง Nottingham

วันที่ 10 – 13 มิถุนายน 2559 คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลจัดงานกิจกรรม Get2gether 2016 ณ Centerparcs, Sherwood Forest เมือง Nottingham โดยได้รับเกียรติจาก ท่านเอกอัครราชทูต ประจำกรุงลอนดอน ท่านกิตติพงษ์ ณ ระนอง มาร่วมงานด้วย สนร. ได้จัดกิจกรรมเป็นครั้งที่ 4 แล้ว ในปีนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 160 คน

โครงการสัมมนาเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาลประจำปี 2559

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ณ สหราชอาณาจักร ทุกระดับการศึกษาที่จะเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงปิดภาคฤดูร้อนเข้าร่วมโครงการสัมมนาเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาลประจำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาลที่ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ สร้างความตระหนักรู้ในการเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลและกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆของรัฐ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักรียนทุนของรัฐบาล โดยสำนักงาน ก.พ. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการสัมมนา (ไม่ร่วมค่าเดินทาง ไป – กลับประเทศที่ศึกษา – ประเทศไทย และค่าเดินทางไป – กลับจากที่พัก – สำนักงาน ก.พ.)

Switch to our mobile site