Recent Articles

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ) มาเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ) มาเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ) มาเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลในสังกัด ที่ศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 ที่ห้องสามัคคีสมาคม สนร. อังกฤษ

เหตุการณ์ฝนตก น้ำท่วม และไฟดับที่เมือง Lancaster

จากเหตุการณ์ฝนตก น้ำท่วม และไฟดับที่เมือง Lancaster เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2558  เป็นเหตุให้ทางมหาวิทยาลัยต้องอพยพนักเรียนไปพักอยู่ในสถานที่ปลอดภัยแต่อาจจะไม่สะดวก นั้น สนร.อังกฤษทราบข่าวด้วยความเป็นห่วงยิ่ง และพยายามติดต่อกับนักเรียนทุนรัฐบาลด้วยการส่งข้อความเพราะสัญญาณโทรศัพท์ขัดข้องและสามารถติดต่อกับนักเรียนได้ 5 คน จากทั้งหมด 8 คน ขอให้พยายามเดินทางมาพักที่ สนร. ลอนดอนระหว่างที่ยังไม่สามารถเข้าพักที่หอพักในเมือง Lancaster ได้ ทาง สนร.พร้อมต้อนรับค่ะ ทั้งนี้ได้รับแจ้งว่าจะเดินทางมาแล้ว 4 คน ส่วนที่เหลือทยอยมานะคะ

Miss Nattaporn [Beaut] Lersakrussamee Young Geographer of the Year 2015 Awards

Miss Nattaporn [Beaut]  Lersakrussamee  Young Geographer of the Year 2015 Awards

Beaut is to be warmly congratulated for achieving this prestigious award against very stiff competition from thousands of very able students! Beaut was presented with her Highly Commended Award [11-14 age group] by Ms Jane Rumble Head of Polar Regions [Foreign & Commonwealth Office].  Beaut looks lovely!  She is a great credit to The Royal [...]

สนร. เยี่ยมเยียนโรงเรียน Dean Close และโรงเรียน Badminton

สนร. เยี่ยมเยียนโรงเรียน  Dean Close และโรงเรียน Badminton

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558 ท่านอัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ ฝ่ายนักเรียนทุนส่วนตัว สนร. เยี่ยมเยียนโรงเรียน Dean Close และโรงเรียน Badminton เพื่อพบและติดตามความเป็นอยู่ของนักเรียนทุนส่วนตัวที่อยู่ในความดูแลของ สนร. จำนวน 6 คน นอกจากนี้ยังได้พบปะกับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน เพื่อรับทราบถึงระบบการเรียน การสอนของโรงเรียน ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกที่เตรียมให้แก่นักเรียนในปัจจุบันอีกด้วย ซึ่งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง สนร. และโรงเรียนได้อย่างดี

การสำรองที่พักของ สนร. ช่วงเดือนธันวาคม 2558

เนื่องจากเดือนธันวาคมเป็นช่วงปิดภาคเรียนและเทศกาลประกอบกับมีนักเรียนทุนแจ้งความจำนงขอเข้าพักในช่วงเวลาดังกล่าว หอพักจึงจะเปิดให้นักเรียนทุนระดับเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย (A-Level)ได้สำรองที่พักก่อน ซึ่งสามารถสำรองที่พักได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ที่ www.oeauk.net => บริการ => บริการหอพัก หลังครบกำหนดจะเปิดให้นักเรียนทุนระดับอื่น ๆ สำรองที่พักต่อไป

รับสมัครคัดเลือกบุคคลในต่างประเทศเพื่อรับทุนรัฐบาล

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินการคัดเลือกบุคคลในต่างประเทศเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของกระทรวงกรม หรือหน่วยงานรัฐ ประจำปี 2558 จำนวน 25 ทุน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2558

งานประชุมสัมมนานักเรียนทุนรัฐบาลใหม่ ระดับ A-level ปีการศึกษา 2558

งานประชุมสัมมนานักเรียนทุนรัฐบาลใหม่ ระดับ A-level ปีการศึกษา 2558

วันพฤหัสบดีที่ 29 และศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 ท่านอัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นางสาวอรวรรณ นุ้ยภักดี และคณะเจ้าหน้าที่ สนร. ได้จัดงานประชุมสัมมนานักเรียนทุนรัฐบาลใหม่ ระดับ A-level ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องสามัคคีสมาคม สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาและความเป็นอยู่ของ นทร. และ ให้นทร. ได้มีโอกาสรู้จักนักเรียนทุนรัฐบาลรุ่นพี่และเครือข่ายสมาคมในประเทศอังกฤษ

Switch to our mobile site