Recent Articles

งานปฐมนิเทศนักเรียนทุนรัฐบาลประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 และ 2

งานปฐมนิเทศนักเรียนทุนรัฐบาลประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 และ 2

คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) และคณะเจ้าหน้าที่ สนร. ได้จัดงานปฐมนิเทศนักเรียนทุนรัฐบาลประจำปี 2558 2 ครั้ง ครั้งแรกในวันที่ 19 กันยายน 2558 ณ Latimer Place, Chesham, Buckinghamshire และวันที่ 17 ตุลาคม 2558 ณ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ โดยมีการบรรยายเชิงวิชาการจาก ดร. นงนุช ตันติสันติวงศ์ อาจารย์ประจำ University of Southampton รวมถึงการแชร์ประสบการณ์ชีวิตในประเทศอังกฤษจากนักเรียนรุ่นพี่โดย ดร. จันทร์จุดา อุ่นเรือนศรี นายแพทย์สิระ นันทพิศาล นายพิศักดิ์ เจิมประยงค์ และนายพลัฎฐ์ อัศวรุจน์

The Anglo-Thai Society Education Awards 2015 Prize Winners

The Anglo-Thai Society Education Awards 2015 Prize Winners

งานการประชุมเครือข่ายวิชาการสุขภาพ Health Challenge ครั้งที่ 5

งานการประชุมเครือข่ายวิชาการสุขภาพ Health Challenge ครั้งที่ 5

งานการประชุม Health Challenge ประเทศไทย กลับมาอีกครั้งเป็นปีที่ 5 ขอเชิญผู้ที่กำลังศึกษาในสหราชอาณาจักร และผู้สนใจประเด็นด้านสุขภาพ ร่วมการประชุมเครือข่ายวิชาการสุขภาพครั้งที่ 5 “Health Challenge ประเทศไทย” **ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ณ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ

กิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ขอเชิญนักเรียนทุกท่านที่เดินทางมาถึงประเทศอังกฤษตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558 และยังไม่เคยเข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00 -15.30 น. ณ ห้องสามัคคีสมาคม สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ 28 Princes Gate, London, SW7 1PT

ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์และทรัพยากร อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่าง ประกาศรับสมัครงาน

สนร. ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนทุน ODOS ที่ได้รับรางวัล Paul Redhead 2015

สนร. ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนทุน ODOS ที่ได้รับรางวัล Paul Redhead 2015

วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558 ท่านอัครราชทูตฝ่ายการศึกษา นางสาวอรวรรณ นุ้ยภักดี นำทีมเจ้าหน้าที่ สนร. ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนทุน ODOS ที่ศึกษาอยู่ ณ Cambridge Sixth Form College จำนวน 3 ราย นายจีรพัฒน์ ตฤณเขจี นายเตชินท์ ตั้งเจริญไพศาล และนายธีรภัทร ชะฎา ที่ได้รับรางวัล Paul Redhead 2015 และร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนักเรียนทุน ODOS และทุนอื่นๆ ระดับมัธยมที่กำลังศึกษาหลักสูตร A-level ณ เมือง Cambridge

กำหนดการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดต่อไป

ประกาศข่าวจากฝ่ายการเงิน

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) จะโอนเงินค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับนักเรียนในวันที่ 28 กันยายน 2558 ดังนี้

Switch to our mobile site