ชีวิตความเป็นอยู่ในอังกฤษ

อยู่อย่างไรในประเทศอังกฤษ
เพื่อการเรียนรู้ และสั่งสมประสบการณ์ชีวิต อย่างเหมาะสม สนุกสนาน และมีคุณค่า

ตอนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศอังกฤษ

1.1 รู้จักพื้นที่ และผู้คน
1.2 ฤดูกาล และวันเวลา
1.3 ระบบการศึกษา
1.4 การเดินทาง
1.5 การติดต่อสื่อสาร
1.6 การจับจ่ายใช้สอย

ตอนที่ 2 มารยาทสังคม และการวางตัว

2.1 มารยาททางสังคม
2.2 การวางตัว

ตอนที่ 3 ข้อควรและไม่ควรทำ และ FAQs

3.1 ข้อควรและไม่ควรทำ
3.2 คำถามที่ถามกันบ่อย


Switch to our mobile site