บริการหอพัก

ในการจองหอพักกรุณากรอกแบบฟอร์มออนไลน์ตามลิ้งค์ด้านล่างและเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไป หากมีขัอสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 020 7856 9487  หรือส่งอีเมล์มาที่ hostel@oealondon.com

สำรองที่พักหอพัก สนร.

Switch to our mobile site