บริการหอพัก

ในการจองหอพักกรุณากรอกแบบฟอร์มออนไลน์ตามลิ้งค์ด้านล่างและเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไป หากมีขัอสงสัยประการใด โปรดติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 020 7856 9487 หรือส่งอีเมลล์มาที่ hostel@oealondon.com

จองหอพัก

Switch to our mobile site