วันเวลาทำการ

วันหยุดราชการประจำปี พ.ศ.2561

วันขึ้นปีใหม่

วันจันทร์ที่ 1 มกราคม

วันขึ้นปีใหม่ (หยุดชดเชย)

วันอังคารที่ 2 มกราคม

Good Friday

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม*

Easter Monday

วันจันทร์ที่ 2 เมษายน*

วันจักรี

วันศุกร์ที่ 6 เมษายน

วันสงกรานต์

วันศุกร์ที่ 13 เมษายน

Early May Bank Holiday

วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม*

Spring Bank Holiday

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม*

วันวิสาขบูชา

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม

วันอาสาฬหบูชา

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 (หยุดชดเชย)

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (หยุดชดเชย)

วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม

Summer Bank Holiday

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม*

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม

วันปิยมหาราช

วันอังคารที่ 23 ตุลาคม

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

วันพุธที่ 5 ธันวาคม

วันรัฐธรรมนูญ

วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม

Christmas Day

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม*

Boxing Day

วันพุธที่ 26 ธันวาคม*

วันสิ้นปี

วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุ: *วันหยุดราชการของสหราชอาณาจักร

วันเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 10.00 – 17.00 น.

เว้นวันหยุดราชการ

Switch to our mobile site