วันเวลาทำการ

วันหยุดราชการประจำปี พ.ศ.2560

วันขึ้นปีใหม่

วันจันทร์ที่ 2 มกราคม

วันขึ้นปีใหม่

วันอังคารที่ 3 มกราคม

วันมาฆบูชา (หยุดชดเชย)

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์

วันจักรี

วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน

วันสงกรานต์/Good Friday

วันศุกร์ที่ 14 เมษายน

Easter Monday

วันจันทร์ที่ 17 เมษายน*

Early May Bank Holiday

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม*

วันวิสาขบูชา

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม

Spring Bank Holiday

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม*

วันอาสาฬหบูชา

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม

Summer Bank Holiday

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม*

วันปิยมหาราช

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม

King Bhumibol Adulyadej Day

วันอังคารที่ 5  ธันวาคม

วันรัฐธรรมนูญ

วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม

Christmas Day

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม*

Boxing Day

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม*

หมายเหตุ: *วันหยุดราชการของสหราชอาณาจักร

วันเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 10.00 – 17.00 น.

เว้นวันหยุดราชการ

Switch to our mobile site