ติดต่อเรา


สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ

Office of Educational Affairs
Royal Thai Embassy
28 Prince’s Gate
London, SW7 1PT
U.K.

ติดต่อทางโทรศัพท์ *
หมายเลขโทรศัพท์กลางของสำนักงาน                  020 7584 4538
ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลและข้าราชการลาศึกษา      020 7856 9470
ฝ่ายนักเรียนทุนส่วนตัว                                          020 7546 9475
ฝ่ายการเงิน, การบัญชี                                            020 7856 9479
ฝ่ายกลาง                                                              020 7856 9484
หอพักนักเรียน                                                       020 7589 8975

ติดต่อทางโทรสาร * (0)20 7823 9896

(หมายเหตุ * โทรจากประเทศไทย หมุน 00 (รหัสทางไกล) ตามด้วย 44 (รหัสประเทศอังกฤษ) ตามด้วย 20……. (หมายเลขที่ต้องการติดต่อข้างต้น)

เปิดเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ : 10.00 – 17.00 น.
เว้นวันหยุดราชการ

Email: info@oeauk.net


เดินทางมา สนร. โดยรถรับจ้างส่วนบุคคล
แจ้งกับคนขับว่า ต้องการไปที่ เลขที่ 28, ถนน Princes Gate, ที่หัวมุมของ ถนน Exhibition  Road, ตรงข้าม สวนสาธารณะ Hyde Park


เดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน ได้ 2 ทาง (ต่อด้วยการเดินถนน)
1. ลงที่สถานี South Kensington แล้วเดินขึ้นมาทาง ถนน Exhibition Road มุ่งหน้ามายัง Hyde Park, หรือ Royal Albert Hall (เดินเป็นระยะเวลา 0.7 ไมล์ ใช้เวลาเดินประมาณ 12 – 15 นาที) สนร. จะอยู่ในบริเวณอาคารด้านขวามือเมื่อเดินมาสุดถนน Exhibition Road

2. ลงที่สถานี High Street Kensington ให้ข้ามถนนมาขึ้นรถประจำทางสาย 9, 10, 52 หรือเดินมาตามถนน Kensington High Street (A315) มุ่งหน้ามายัง Royal Albert Hall, (เดินเป็นระยะเวลา 0.9 ไมล์ ใช้เวลาเดินประมาณ 15 – 20 นาที) สวนสาธารณะ Hyde Park จะอยู่ด้านซ้ายมือ, สนร. จะอยู่ด้านขวามือ


เดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง
สาย 9,  10,  52, หรือ 452
จาก Kensington High Street มุ่งหน้าไปยัง Knightsbridge ให้ลงที่ป้าย Albert Hall

จาก Knightsbridge มุ่งหน้าไปยัง Kensington High Street ให้ลงที่ป้าย Exhibition Road


ตรวจสอบเส้นทางการเดินทางได้ที่ Google Maps โดยพิมพ์คำว่า London SW7 1PT เป็นเป้าหมายที่ต้องการค้นหาเกี่ยวกับเส้นการเดินทาง

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message


Switch to our mobile site