ข้อควร และไม่ควรทำ

อยู่อย่างไรในประเทศอังกฤษ

เพื่อการเรียนรู้ และสั่งสมประสบการณ์ชีวิต อย่างเหมาะสม สนุกสนาน และมีคุณค่า


3. ข้อควร และไม่ควรทำ สำหรับนักเรียนไทยในประเทศอังกฤษ

ข้อควรทำ

 • ยิ้มเข้าไว้
 • ถามเข้าไว้
 • พูดขอโทษ ขอบคุณ ได้โปรด ให้ติดปาก
 • มีของฝากเล็กๆ น้อยๆ เมื่อไปบ้านคนอื่น หรือคนอื่นชวนไปทานข้าวบ้าน เช่น ดอกไม้ ช็อกโกแลต
 • ถอดหมวกออกเมื่อเข้าบ้านหรือในสถานที่ต่างๆ
 • ปิดปากเมื่อหาวหรือจาม
 • พูด “bless you” ถ้าคู่สนทนาจาม ในทางกลับกัน หากเราเองเป็นผู้จาม และมีผู้อื่นพูด ก็ให้พูดว่า ขอบคุณ
 • พูด Hello, Hi กับเพื่อน พูด Good morning (afternoon, evening) กับเพื่อน ครู ครอบครัวที่พัก
 • พูด Thank You และ Please ให้ติดปาก
 • แจ้งให้เจ้าของบ้านที่นักเรียนไปพักด้วยทราบ หากจะกลับบ้านช้า จะทานหรือไม่ทานอาหารมื้อหนึ่งๆ
 • สละที่นั่ง ให้ทาง กับสตรี เด็ก คนชรา คนพิการ
 • จับประตูให้คนข้างหลัง หรือคนที่สวนทางมา เวลาที่เปิดประตูเข้าหรือออกจากห้อง แสดงถึงมารยาทดีและความมีน้ำใจ

ข้อไม่ควรทำ

 • ในการเข้าคิวซื้อของหรือทำกิจกรรมใดๆ ห้ามแซงคิวเด็ดขาด เราควรรอคิวอย่างสงบเสงี่ยมและอดทน ถ้ามีความจำเป็นรีบด่วนจริงๆ ให้พูดขออนุญาตลัดคิวกับคนที่ยืนอยู่ก่อนทุกคน
 • ในบทสนทนา ไม่ควรถามเรื่องอายุหรือน้ำหนักของสุภาพสตรี
 • ไม่ควรส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นในที่สาธารณะ
 • ไม่ควรแคะขี้มูก เรอ ผายลมเสียงดังต่อหน้าผู้อื่น แต่ถ้ากลั้นไว้ไม่ได้จริงๆ ก็ต้องพูดว่า “Excuse me”
 • ไม่ควรจ้องใครอย่างตั้งใจ เพราะถือว่าไม่มีมารยาท
 • ในการทักทายครั้งแรก หากไม่สนิทสนมกัน ไม่ควรทักทายด้วยการโอบไหล่ ชนแก้ม
 • ไม่ควร พูดภาษาไทยกันต่อหน้าคนอังกฤษ หรือคนต่างชาติ เพราะถือว่าเป็นการเสียมารยาท ไม่ให้เกียรติ ไม่ให้ความรู้สึกมีส่วนร่วมหรือเป็นมิตรกับเขา
 • ไม่ควรโต้ตอบการสนทนาสั้นๆ เพียง “Yes” หรือ “No” เพราะจะทำให้คู่สนทนารู้สึกอึดอัด และไม่อยากสนทนาด้วย ทำให้เราขาดโอกาสที่จะฝึกฝนการสนทนา
 • ในการรับประทานอาหาร ห้ามใช้มีดจิ้มอาหารเข้าปาก ถือเป็นการเสียมารยาทอย่างมาก


Switch to our mobile site