การวางตัวและใช้ชีวิตที่เหมาะสม

2. รู้จักขนบธรรมเนียม มารยาททางสังคมของคนอังกฤษ

2.2 การวางตัวเพื่อการเรียนรู้ และใช้ชีวิตที่เหมาะสม

ที่โรงเรียน

ในห้องเรียน

เป็นเรื่องสำคัญที่นักเรียนต้องเข้าห้องเรียนให้ตรงเวลา ไม่มาสาย ตั้งใจเรียน กล้าพูด กล้าถามในสิ่งที่ไม่เข้าใจ กล้าตอบคำถาม กล้าแสดง  ความคิดเห็น จะทำให้สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้น ดีขึ้น หลักความคิดที่สำคัญคือ ต้องไม่กลัวผิด เพราะผิดเป็นครู หากพูดผิดก็จะทำให้ครูรู้ว่าเราผิดตรงไหน จะได้ช่วยแก้ไข บอกสิ่งที่ถูก ทำให้เราได้พัฒนาและเรียนรู้มากขึ้น

นอกห้องเรียน

ที่โรงเรียน จะมีห้องรับแขกหรือสถานที่ที่จัดไว้ให้เข้าไปนั่งพักผ่อน พูดคุยกัน หรือเป็นสถานที่ออกกำลังกาย มีกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เหล่านี้ เป็นโอกาสที่จะได้พูดคุยกับเพื่อนต่างชาติ เพื่อฝึกฝนภาษาและเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันและกันมากขึ้น

ขอให้ตะหนักว่า นอกจากการเดินทางมาประเทศอังกฤษเพื่อพัฒนาตัวเองด้านการใช้ภาษาอังกฤษแล้ว การมาที่ประเทศอังกฤษ ยังเป็นโอกาสอันดีที่จะได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมที่หลากหลาย ที่แตกต่างจากของไทยเป็นอย่างมาก ดังนั้น นักเรียนจะควรเปิดใจกว้าง เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ โดยยอมรับความแตกต่าง จะช่วยทำให้นักเรียนปรับตัวปรับใจเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น ในห้องเรียนภาษาอังกฤษ เป็นแหล่งรวมของนักเรียนต่างชาติต่างภาษา ซึ่งนอกจากจะได้เรียนวัฒนธรรมของอังกฤษแล้วยังสามารถได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาติต่างๆ อีกด้วย

ที่บ้านพักของครอบครัวคนอังกฤษ หรือหอพักนักเรียน

นักเรียนไทยที่นี่ส่วนใหญ่มีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของคนอังกฤษ ในด้านมีกิริยามารยาทที่เรียบร้อย สุภาพ มีน้ำใจ ดังนั้น นักเรียนควรรักษาชื่อเสียงที่ดีนี้ไว้ อีกทั้งควรประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ เสนอตัวเข้าช่วยเหลือเท่าที่เราจะทำได้ ซึ่งจะทำให้เจ้าของบ้าน เอ็นดู รักใคร่ และทำให้จะได้รับความช่วยเหลือในอนาคตถ้าเกิดปัญหาใดไม่ว่าเล็กหรือใหญ่

หากนักเรียนมีความจำเป็นต้องไปค้างคืนที่อื่น นักเรียนต้องขออนุญาตจากผู้ปกครองที่เมืองไทย จากครอบครัวที่พักอาศัย และสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ ก่อนในทุกครั้ง

มารยาทในการใช้ห้องนอน

อยู่ในห้องนอนเมื่อถึงเวลานอน นักเรียนไม่ควรเก็บตัวอยู่ทั้งวันแต่ในห้องนอน ดังนั้น หากเป็นช่วงเวลาอื่นๆ ที่ไม่ใช่เวลานอนนักเรียนควรลงไปนั่งที่ห้องนั่งเล่นหรือไปร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับสมาชิกของครอบครัวชาวอังกฤษ เช่นร่วมทำงานบ้าน ช่วยทำครัว ร่วมนั่งดูโทรทัศน์ ฯลฯ เรารู้ดีว่า การกระทำดังกล่าว ในช่วงแรกนักเรียนอาจจะรู้สึกอึดอัด ขวยเขิน ไม่คุ้นเคย แต่เราเชื่อว่าสักพักความรู้สึกนี้ก็จะหาย และนักเรียนก็จะคุ้นเคยและเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในครอบครัวชาวอังกฤษได้มากขึ้น

บ้านของคนอังกฤษ มีเครื่องทำความร้อน (Heater) ซึ่งจะปิดในเวลานอน (ราวๆ สี่ทุ่ม) และเปิดอีกทีเวลาคนตื่นนอนตอนเช้า เนื่องจากการทำความร้อนราคาแพงและเมื่อเข้านอน เราอยู่ใต้ผ้าห่มจึงไม่จำเป็นต้องเปิดเครื่องทำความร้อนเอาไว้ หากรู้สึกหนาวให้ขอผ้าห่มเพิ่ม แต่ถ้าทนหนาวไม่ไหว ควรขอให้ครอบครัวเจ้าบ้านเปิดเครื่องทำความร้อนให้นานขึ้นอีกนิด

นักเรียนควรดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องนอนของตัวเอง จัดที่นอนของตัวเองทุกครั้งหลังจากตื่นนอนตอนเช้า

มารยาทในการใช้ห้องน้ำ

ไม่ควรอาบน้ำในช่วงดึกเกินไป เพราะอาจจะเกิดเสียงรบกวนคนในบ้าน โดยเฉพาะหากเป็นบ้านขนาดเล็ก หรือบ้านที่มีเด็กเล็ก

ทุกครั้งหลังใช้ห้องน้ำ ควรดูแลความสะอาดเพื่อให้เป็นมารยาทที่ดีสำหรับคนที่จะใช้ห้องน้ำถัดไป เช่นเด็กผู้ชาย ควรยกที่นั่งชักโครกขึ้นเมื่อจะปัสสาวะและทำความสะอาดก่อนออกจากห้องน้ำทุกครั้ง

ทุกครั้งที่อาบน้ำ ต้องระมัดระวังไม่ให้น้ำหกหรือกระเด็นออกไปนอกลงพื้นห้องน้ำในส่วนที่ไม่ใช่เป็นส่วนที่อาบน้ำ ทำความสะอาดพื้นห้องน้ำส่วนดังกล่าวให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อคนอื่นที่เข้าห้องน้ำถัดจากนักเรียนจะได้ไม่รู้สึกอึดอัดขยะแขยง

มารยาทในการรับประทานอาหาร

ควรพยายามทดลองทานอาหารที่ครอบครัวจัดให้ทุกๆ อย่าง หากรสชาติไม่ถูกปากนัก สามารถขอเติมเกลือ พริกไทย ซอสมะเขือเทศ ซอสพริก เพิ่มได้ แต่ อาหารที่ทานจะถูกปากหรือไม่อย่างไร โดยมารยาท ต้องปากหวานเข้าไว้ ชมว่าดี (umm, this is good, nice) อร่อย (delicious) เพราะผู้ที่จัดเตรียมอาหาร ก็มีความตั้งใจทำให้เราทาน คำชมจากผู้ทานจึงเป็นสิ่งที่ดีแทนคำขอบคุณ อิ่มแล้ว ให้พูดว่า I’m full, thank you หากจะรับประทานขนมหรืออาหารที่เจ้าของบ้านวางเอาไว้ ควรขออนุญาตก่อนทุกครั้ง (May I …, please?)

ควรมาร่วมโต๊ะอาหารเย็นให้ตรงเวลา และควรแจ้งให้เจ้าของบ้านทราบล่วงหน้าทุกครั้ง หากไม่ทานอาหารเย็น หรือหากต้องการรับประทานก่อนหรือหลังเวลาอาหาร เนื่องจากบางครั้งบางโรงเรียนจะจัดกิจกรรมในช่วงเย็นหลังเลิกเรียน

บอกให้เจ้าของบ้านทราบล่วงหน้าได้ หากไม่สามารถรับประทานอาหารบางชนิด เช่น แพ้อาหารบางอย่าง (I’m allergic to …)

มารยาทในการใช้โทรศัพท์

ควรขออนุญาตเจ้าของบ้านก่อนการใช้โทรศัพท์ทุกครั้ง และจะใช้โทรศัพท์ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเท่านั้น นักเรียนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

สำหรับนักเรียนที่พักอยู่กับครอบครัว Host Family ไม่แนะนำให้ใช้โทรศัพท์บ้านของ Host Family ถ้าไม่จำเป็น ยกเว้นจะได้รับอนุญาตด้วยความเต็มใจ เพราะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะไปรวมอยู่กับบิลค่าโทรศัพท์บ้าน ซึ่งอาจทำให้เป็นภาระของเจ้าของบ้าน จึงแนะนำให้ใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนเองเพื่อโทรกลับประเทศไทยเพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย

ไม่ควรใช้โทรศัพท์เป็นเวลานานเกินไปเพราะเป็นการเสียมารยาท และไม่ควรใช้หลัง 4 ทุ่ม

เราเข้าใจความรู้สึกว่า เวลาอยู่ห่างไกลจากบ้านที่เมืองไทย ทุกคนย่อมต้องคิดถึงบ้าน แต่กระนั้น เราก็อยากจะแนะนำว่า ให้อดทน ฝึกจิตใจตนเอง ให้ไม่โทรกลับเมืองไทยบ่อยๆ เพราะนอกจาก อาจทำให้นักเรียนคิดถึงบ้านเพิ่มมากขึ้นไปอีกแล้ว ยังทำให้ผู้ปกครองทางเมืองไทยเกิดความรู้สึกเป็นห่วงมากขึ้นอีกด้วย เราแนะนำว่า ควรหากิจกรรม งานอดิเรกหลายๆ อย่างทำ และทำร่วมกับคนอื่น เช่นครอบครัวชาวต่างชาติ หรือ เพื่อนนักเรียนต่างชาติ เช่น เล่นกีฬา เล่นดนตรี ท่องเที่ยว หรือพูดคุยกับเพื่อนๆ ซึ่งนอกจากจะช่วยคลายเหงาแล้วยังช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาภาษาอังกฤษขึ้นอีกด้วย


Switch to our mobile site