รู้จักพื้นที่ และผู้คน

อยู่อย่างไรในประเทศอังกฤษ

เพื่อการเรียนรู้ และสั่งสมประสบการณ์ชีวิต อย่างเหมาะสม สนุกสนาน และมีคุณค่า


1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศอังกฤษ

1.1 รู้จัก พื้นที่ และผู้คน

อังกฤษ หรือ สหราชอาณาจักร มีชื่อเรียกแบบเต็มว่า The United Kingdom of Great Britain and Northern Island ซึ่งมักเรียกกันในชื่ออื่นอีกว่า The United Kingdom, U.K., Great Britain หรือ Britain

สหราชอาณาจักร มีพื้นที่ทั้งหมด 243,610 ตารางกิโลเมตร ประกอบไปด้วย ประเทศอังกฤษ(England), สก็อตแลนด์(Scotland), เวลส์(Wales) และไอร์แลนด์เหนือ(Northern Ireland) โดยมีทิศเหนือจรดมหาสมุทรแอตแลนติก(Atlantic Ocean) ทิศตะวันออกจรดทะเลเหนือ(North Sea)  ทิศใต้จรดช่องแคบอังกฤษ(English Channel) และทิศตะวันตกจรดทะเลไอริช(Irish Sea) มีประชากรทั้งหมดประมาณ 62 ล้านคน เป็นชาวอังกฤษ 84% ชาวสก็อต 8% ชาวเวลส์ 5% และชาวไอร์แลนด์เหนือ 3% แต่หากแบ่งตามเชื้อชาติก็จะแบ่งได้เป็น คนฝรั่งผิวขาว 92% คนเอเชียใต้(อินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ ฯลฯ) 4% คนผิวดำ 2% คนเชื้อชาติผสม 1.2% คนจีน 0.4% และอื่น ๆ (เอเชียตะวันออก อาหรับ ลาตินอเมริกา ฯลฯ) 0.4% สหราชอาณาจักรปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยโดยมีสมเด็จพระนางเจ้าอลิซาเบ็ธที่ 2 ทรงเป็นองค์พระประมุข ซึ่งแม้ว่าสก๊อตแลนด์ เวลส์ หรือไอร์แลนด์เหนือ จะมีระบบการปกครองเป็นของตนเอง แต่โดยรวม สหราชอาณาจักรก็ยังมีการบริหารจากส่วนกลางคือจากรัฐสภาที่ Westminster ในกรุงลอนดอน โดย

ประเทศอังกฤษ (England) มีพื้นที่ 130,395 ตร.กม. มีเมืองหลวงคือกรุงลอนดอน(London) ภาษาราชการคือภาษาอังกฤษ (English) จำนวนประชากร 51.5 ล้านคน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ (Church of England)

สก๊อตแลนด์(Scotland) มีพื้นที่ 78,772 ตร.กม. เมืองหลวงคือ เอดินเบอระ(Edinburgh) (แต่เมืองที่ใหญ่ที่สุดของสก็อตแลนด์คือเมืองกลาสโกว(Glasgow) ประชากร 5.2 ล้านคน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์(Church of Scotland, The Kirk)

เวลส์(Wales, Cymru) มีพื้นที่ 20,779 ต.ร.กม. เมืองหลวงคือ คาร์ดิฟ(Cardiff) ภาษาราชการคือภาษาเวลซ์(Welsh) และภาษาอังกฤษ  ประชากร 3 ล้านคน ส่วนใหญ่นับถือศาสนา Anglican, Baptist ส่วน

ไอร์แลนด์เหนือ(Northern Ireland) พื้นที่ 13,843 ตร. กม. เมืองหลวงคือ เบลฟัส (Belfast) ภาษาราชการคือภาษาอังกฤษ (English) ภาษาไอริช(Irish) และภาษาอัลสเทอร์ สก็อต(Ulster Scots) ประชากร 1.8 ล้านคน ถือศาสนา Protestants and Anglican

Switch to our mobile site