มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย

ข่าว/ประกาศ, ข่าวฝากจากเมืองไทย, ประกาศรับสมัครงาน — By Loong Info on 5 Feb 2018 12:30 pm

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอกสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่  23 มีนาคม 2561

รายละเอียดการสมัคร

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment


Switch to our mobile site