ข่าวฝากประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการเพื่อรับทุน Industry-Academia Partnerships

ข่าว/ประกาศ, ข่าวฝากจากเมืองไทย — By Loong Info on 4 Jan 2018 4:25 pm

สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุน Industry-Academia Partnerships เพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาสร้างความเชื่อมโยงที่เข้มแข็งกับภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย และสถาบันการศึกษา/หน่วยงานวิจัย/ภาคอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักร สำหรับพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor, EEC)

The Industry – Academia Partnership Programme (IAPP) เป็นหนึ่งใน 19 โปรแกรมทุนของกองทุนนิวตันซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม และเป็นโปรแกรมทุนที่บริหารจัดการโดย Royal Academy of Engineering (RAEng) และสำนักงานคณะกรรมอุดมศึกษา (สกอ)

ข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับทุนเป็นจำนวน 50,000 ปอนด์ (2.25 ล้านบาท)  เพื่อดำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบเวลาดำเนินงาน 2 ปี รายละเอียดโปรแกรมทุนแสดงใน https://www.raeng.org.uk/grants-and-prizes/international-research-and-collaborations/newton-fund-programmes/industry-academia-partnership/industry-academia-partnership-thailand

โดยจะปิดรับสมัครเสนอโครงการในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment


Switch to our mobile site