ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561

ข่าว/ประกาศ, ข่าวจากสำนักงาน, ภาพข่าวกิจกรรม — By Loong Info on 4 Jan 2018 12:26 pm

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช  2561 ในนามของสำนักงานผู้ดูนักเรียนในประเทศอังกฤษ  ขอส่งความสุข  และความปรารถนาดีมายังนักเรียนทุกท่าน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ทุกท่าน สุขกาย สุขใจ สุขภาพแข็งแรง สามารถผ่านอุปสรรคทั้งปวงจนประสบความสำเร็จในการศึกษา และสมหวังทุกสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ


0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment


Switch to our mobile site