กำหนดการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดมกราคม-มีนาคม 2561

ข่าว/ประกาศ, ฝ่ายการเงิน — By Loong Info on 27 Dec 2017 3:00 pm

ประกาศข่าวจากฝ่ายการเงินและบัญชี

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) จะโอนเงินค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับนักเรียนภายในวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 ดังนี้

1. นักเรียนทุนรัฐบาล ค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดมกราคม – มีนาคม 2561 พร้อมค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา 3 เดือน

2. นักเรียนทุนอื่นๆ ค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดมกราคม – มีนาคม 2561 พร้อมค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา 3 เดือน

(อัตราค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา ระดับ A-Level 280/12*3 = 70.00 ปอนด์ ต่อ 3 เดือน / ระดับปริญญา 730/12*3 = 182.50 ปอนด์ ต่อ 3 เดือน)

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment


Switch to our mobile site