มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

ข่าว/ประกาศ, ข่าวฝากจากเมืองไทย, ประกาศรับสมัครงาน — By Loong Info on 20 Nov 2017 11:47 am

เนื่องด้วย ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน  ๑ ตำแหน่ง  วุฒิปริญญาเอก  ที่จบการศึกษาหรือใกล้จะจบการศึกษาในสาขาใดสาขาหนึ่งต่อไปนี้

  1. Packing technology
  2. Chemistry เน้น Analytical chemistry
  3. Mechanical Engineering
  4. Chemical Engineering เน้น Mass transfer
  5. Printing Technology

หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับสาขาข้างต้นที่คาดว่าสามารถประยุกต์กับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ มีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์งานวิจัยด้านเคมีวิเคราะห์หรือการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางด้านเคมีวิเคราะห์ การบรรจุอาหารและผลิตผลทางการเกษตร ระบบการบรรจุการขึ้นรูปภาชนะบรรจุ หรือบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ผศ.ดร.อำพร เสน่ห์ ผ่านทางโทรศัพท์ (6683 098 1033 หรือ 662-562-5099)  Email (fagiams@ku.ac.th)  หรือ Line (ID : amporn.sane)


ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

ใบสมัคร


0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment


Switch to our mobile site