การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน

ข่าว/ประกาศ, ข่าวจากสำนักงาน, ฝ่ายการเงิน — By Loong Info on 15 Nov 2017 4:44 pm

สนร. จะโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนสำหรับงวดเดือนมกราคม – มีนาคม 2561 ประมาณวันที่ 28 ธันวาคม 2560 สำหรับกรณีที่ สนร. ได้รับรายงานความก้าวหน้าทางการศึกษา ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา เท่านั้น

จึงขอแจ้งให้ท่านที่ยังไม่ได้ส่งรายงานความก้าวหน้าทางการศึกษาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา โปรดจัดส่งรายงานฯ ให้ สนร. ได้รับภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2560 ด้วย

หาก สนร. ไม่ได้รับรายงานฯ ดังกล่าว สนร. จะระงับการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนเป็นการชั่วคราว


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป
ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment


Switch to our mobile site