ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานประจำปี 2561

ข่าว/ประกาศ, ข่าวฝากจากเมืองไทย, ฯลฯ — By Loong Info on 19 Oct 2017 2:07 pm

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดรับสมัครนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศและต่างประเทศเข้าฝึกงานในธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่ ในระหว่างปิดภาคการศึกษา (Summer) ประจำปี 2561

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2560 – 5 พฤศจิกายน 2560

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธปท. ประกาศรับนักศึกษาฝึกงาน ปี 2561 หรือที่ลิงค์ https://www.bot.or.th/Thai/RecruitmentIternshipScholarship/Internship/HeadOffice/Pages/default.aspx

ช่องทางการสมัคร: https://www.bot.or.th/App/eRecruit/Pages/Training.aspx?MenuType=3


0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment


Switch to our mobile site