งานปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560

ข่าว/ประกาศ, ข่าวจากสำนักงาน, ปฏิทินกิจกรรม/ประชุม/สัมมนา — By Loong Info on 7 Sep 2017 11:18 am

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ขอเชิญท่านเข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 -17.30 น. ณ ห้องสามัคคีสมาคม สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ 28 Princes Gate, London, SW7 1PT


เนื่องจากที่นั่งมี จำนวนจำกัดเพียง 50 ท่าน (First Come, First Serve)  หากท่านมีความประสงค์เข้าร่วมงานประชุม โปรดกรอกลิงค์ที่แนบมานี้ https://goo.gl/forms/xEMIlVuWnPp0ah622 ภายในวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560 สำหรับกำหนดการงานปฐมนิเทศมีดังนี้


กำหนดการงานปฐมนิเทศ วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560

0900-0920 ลงทะเบียน

0920-0930 พิธีกร แจ้งกำหนดงานประชุม  ระบบความปลอดภัย และสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่จัดประชุม

0930-0950 อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นางสาวธนิดา เตชะโชควิวัฒน์ เปิดการประชุม และแนะนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล

0950-1040 กิจกรรม Ice Breaking

1040-1110 เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล ชี้แจงระเบียบการปฏิบัติตนในฐานะนักเรียนทุนรัฐบาล ขณะศึกษาในสหราชอาณาจักร

1110-1200 “เล่าสู่กันฟัง–ประสบการณ์จากรุ่นพี่ นทร.” โดย นทร. รุ่นพี่ รอบที่ 1

1200-1230 แนะนำสามัคคีสมาคม โดยประธานสามัคคีสมาคม

1230-1345 รับประทานอาหารกลางวัน

1345-1430 การบรรยายเรื่อง “Survival Skills for Living and Learning in the UK” โดย นายแพทย์ ธีรุยทธ รุ่งนิรันดร

1430-1520 “เล่าสู่กันฟัง–ประสบการณ์จากรุ่นพี่ นทร.” โดย นทร. รุ่นพี่ รอบที่ 2

1520-1645 กิจกรรมการสร้างทีมงาน (Team Building Activities)

1645-1730 สรุปผลการเรียนรู้และปิดการปฐมนิเทศ โดย อัครราชทูตฝ่ายการศึกษา

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment


Switch to our mobile site