กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับสมัครคัดเลือกบุคคลในต่างประเทศเพื่อรับทุนรัฐบาล

ข่าว/ประกาศ, ข่าวจากสำนักงาน, ข่าวฝากจากเมืองไทย, ฯลฯ — By Loong Info on 1 Aug 2017 11:39 am

ด้วย สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลในต่างประเทศเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2560 จำนวน 10 ทุน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560


ท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัคร ได้ที่

http://stscholar.nstda.or.th หรือ ทุนบุคคลทั่วไปในต่างประเทศ ปี 60 สำเนา

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment


Switch to our mobile site