หอพักของ สนร.

จองหอพัก, บริการ, หอพัก — By Loong Info on 31 Jul 2017 3:35 pm

หอพัก

หอพักสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) เปิดให้บริการที่พักชั่วคราวสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลและทุนส่วนตัว ข้าราชการลาศึกษา ที่อยู่ในความดูแลของ สนร. เพื่อทำธุระรวมทั้งที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของนักเรียน เป็นต้น

สถานที่

หอพักตั้งอยู่ชั้นบนของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ซึ่งประกอบด้วยหอพักชายและหอพักหญิง

หอพักชาย (ชั้น 4)

ห้องนอนแบบนอนรวม (ไม่มีห้องเดี่ยว)
หอพักหญิง (ชั้น 5)

ห้องนอนแบบนอนรวม (ไม่มีห้องเดี่ยว)
ห้องสุขาและห้องอาบน้ำ

 **หมายเหตุ** ห้องสุขาและห้องอาบน้ำใช้ร่วมกัน แต่แยกชายและหญิง

เวลาทำการ

หอพักเปิดทำการทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

หอพักเปิดให้บริการและลงทะเบียนเข้าพัก ตั้งแต่เวลา 17.00-23.00 น.

หอพักปิดเวลา 10.00-17.00 น. (เพื่อไม่ให้รบกวนเวลาทำงานของเจ้าหน้าที่ สนร.)

อาหารเช้าเปิดให้บริการ 08.00-09.30 น. (ห้องอาหาร บริเวณชั้นใต้ดิน)

อัตราค่าที่พัก (รวมอาหารเช้า)

1.นักเรียนทุนรัฐบาลและทุนส่วนตัวที่อยู่ในความดูแลของ สนร.  15 ปอนด์/คืน/คน

2.ข้าราชการลาศึกษาที่อยุู่ในความดูแลของ สนร.  20 ปอนด์/คืน/คน

3.ข้าราชการ พนักงานของรัฐ ที่เดินทางมาสหราชอาณาจักรด้วยภารกิจที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ เช่น นำเสนอผลงาน ประชุมทางวิชาการ เป็นต้น  30 ปอนด์/คืน/คน

4.ญาติใกล้ชิดของนักเรียนทุนหรือข้าราชการลาศึกษาที่อยู่ในความดูแลของ สนร.  35 ปอนด์/คืน/คน

**หมายเหตุ**

*ในกรณีที่เป็นญาติใกล้ชิดของนักเรียนทุนหรือข้าราชการลาศึกษา จะต้องเข้าพักพร้อมกับนักเรียนทุนหรือข้าราชการลาศึกษาที่อยุ่ในความดูแลของ สนร. หอพักจึงจะอนุญาตให้เข้าพัก

*ในกรณีที่เป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐ ที่เดินทางมาสหราชอาณาจักรด้วยภารกิจที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ อนุญาตให้เข้าพักได้ในกรณีที่หอพักว่าง

สามารถสำรองที่พักได้ที่  สำรองที่พักหอพัก สนร.

1 Comment

  1. อติพร สำราญบัว says:

    จะขอความอนุเคราะห์ที่พักที่ลอนดอนสำหรับ กลุ่มคณะดูงานจากกระทรวงสาธาฯ จำนวน 15 คน มาดูงานที่ Manchester และจะไป field trip ที่ London วันที่ 9 – 10 กันยายน นี้ ไม่ทราบพอจะมีที่พักเหลือบ้างมั้ยคะ
    อติพร สำราญบัว
    atiporn@knc.ac.th

Leave a Comment


Switch to our mobile site