งานปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560

ข่าว/ประกาศ, ข่าวจากสำนักงาน — By Loong Info on 26 Jul 2017 2:33 pm

เรียน นักเรียนทุนรัฐบาลที่เดินทางมาศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 ทุกท่าน

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ขอเชิญท่านเข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 -17.30 น. ณ ห้องสามัคคีสมาคม สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ 28 Princes Gate, London, SW7 1PT

เนื่องจากที่นั่งมี จำนวนจำกัดเพียง 50 ท่าน (First Come, First Serve)  หากท่านมีความประสงค์เข้าร่วมงานประชุม โปรดกรอกลิงค์ที่แนบมานี้ https://goo.gl/forms/NA279JsihJ2q0vWR2 ภายในวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560 และ สนร. จะแจ้งยืนยันให้ท่านทราบอีกครั้งทางอีเมล สำหรับกำหนดการงานปฐมนิเทศมีดังนี้

กำหนดการงานปฐมนิเทศ วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560

09.00 น. 09.20 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

09.20 น. 09.30 น. พิธีกร แจ้งกำหนดงานประชุม/ระบบความปลอดภัย และสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่จัดประชุม

09.30 น. 09.50 น. ท่านอัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นางสาวธนิดา เตชะโชควิวัฒน์

เป็นประธานเปิดงาน แนะนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล

09.50 น. 10.40 น. กิจกรรมละลายพฤติกรรม (Icebreaker activities)

10.40 น. 11.10 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฏระเบียบ และขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ในฐานะนักเรียนทุน ขณะที่ศึกษาในสหราชอาณาจักร

11.10 น. 12.00 น. “เล่าสู่กันฟัง – ประสบการณ์จากรุ่นพี่นักเรียนทุน (นทร.)” โดย นทร. รุ่นพี่ รอบที่ 1

12.00 น. 12.20 น. แนะนำสามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยประธานสามัคคีสมาคม

12.20 น. 13.50 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.50 น. 14.30 น. การบรรยายเรื่อง “Survival Skills for Living and Learning in the UK”

โดย นายแพทย์ชาวิทย์ ตันวีระชัยสกุล

14.30 น. 15.20 น. “เล่าสู่กันฟัง – ประสบการณ์จากรุ่นพี่ นทร.” รอบที่ 2

15.20 น. 17.00 น. กิจกรรมการสร้างทีมงาน (Team Building Activities) พร้อมถ่ายรูปหมู่คณะ

17.00 น. 17.30 น. สรุปผลการเรียนรู้และปิดการประชุม โดย ท่านอัครราชทูตฝ่ายการศึกษา

สถานที่จัดกิจกรรม:   สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ Office of Educational Affairs, the Royal Thai Embassy 28 Princes Gate, London, SW7 1PT http://www.oeauk.net/home/

การเดินทาง:   นักเรียนทุนที่ประสงค์เข้าร่วมงาน จะสามารถเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเดินทางเส้นทางไป-กลับ ในอัตราประหยัด ระหว่างเมืองที่ศึกษา-ถึงลอนดอนได้ เท่านั้น สำหรับค่าเดินทางภายในเมืองที่ศึกษาหรือภายในเมืองลอนดอน ไม่สามารถเบิกได้

ค่าใช้จ่าย: ท่านจะต้องสำรองค่าเดินทางล่วงหน้า และดำเนินการเบิกค่าเดินทางภายหลังการจัดงาน โดยการส่งแบบคำร้องขอเบิกค่าใช้จ่าย http://www.oeauk.net/home/wp-content/uploads/2010/11/Expenses-Form2.pdf และเอกสารประกอบการชำระเงิน ได้แก่ ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง และกากตั๋วที่ใช้ในการเดินทาง มาที่ สนร. ทางไปรษณีย์ หากจ่ายผ่านบัตรธนาคาร ให้แนบ bank statement หน้าที่แสดงการหักยอดค่าตั๋วรถไฟด้วย (นทร. จะต้องร่วมกิจกรรมกับ สนร. ระหว่าง 09.00-17.30 น. โดยตลอดจึงจะสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้)

ที่พัก:   สำหรับ นทร. ที่ศึกษาอยู่นอก London สามารถทำเรื่องสำรองที่พักได้ 2 คืน ในคืนวันศุกร์ที่ 4 และวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม2560 โดยจะต้องติดต่อจองหอพักล่วงหน้าที่ http://www.oealondon.com/hostel/


*หมายเหตุ ในการเบิกค่าเดินทางและค่าที่พัก สนร.จะดำเนินการเบิกจ่ายจากบัญชีค่าใช้จ่ายรายตัวของนักเรียน หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายการเงิน ที่ finance@oeauk.net


หากมีเพื่อนนักเรียนทุนที่อยู่ในความดูแลของ สนร. ท่านอื่นที่ไม่ได้รับทราบข่าวนี้ รบกวนช่วยแจ้งให้เพื่อนๆ ทราบด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment


Switch to our mobile site