ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ มหาวิทยาลัย UCL และ SOAS

ข่าว/ประกาศ, ข่าวจากสำนักงาน, ภาพข่าวกิจกรรม — By Loong Info on 18 Jul 2017 10:00 am

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 คุณธนิดา เตชะโชควิวัฒน์ อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล เดินทางไปพบปะเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย UCL และนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ที่กำลังศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัย UCL และ SOAS เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษา และความเป็นอยู่ จากการติดตามความก้าวหน้าในครั้งนี้ สนร. ได้ทราบว่านักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัย  UCL และ SOAS มีความก้าวหน้าในการศึกษาที่ดี และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีรุ่นพี่รุ่นน้องที่คอยช่วยเหลือกันและอบอุ่น

จากนั้นคณะ สนร. ได้เข้าร่วมประชุมกับ Emma Hallett, Senior Liaison & Recruitment Officer, UCL Student Recruitment Marketing โดยการพบปะสัมมนาครั้งนี้ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา รวมถึงได้พูดคุยเกี่ยวกับการทำข้อตกลงสัญญาการทำ MOU ระหว่าง ก.พ. และ UCL และโครงการความร่วมมือต่างๆระหว่างกลุ่ม World Class Study in London (WCSil) ของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่ง อันได้แก่ UCL, SOAS, Imperial College และ King’s College นอกจากนี้ สนร. ได้นำข้อเสนอแนะที่ นทร. แนะนำ แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยทราบ เช่น เรื่องข้อจำกัดในการปริ้นท์งาน สิ่งอำนวยความสะดวก และนโยบาย Plagiarism ของสถานศึกษา เจ้าหน้าที่แจ้งว่า จะประสานงานในเรื่องดังกล่าว และจะแจ้งให้ สนร. ทราบต่อไป หาก สนร. ได้รับข้อมูลดังกล่าว จะแจ้งให้ นทร. ทราบต่อไปคะ

สนร. ขอถือโอกาสนี้ส่งความปรารถนาดี ให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง มีขวัญกำลังใจที่ดี ประสบความสำเร็จทางการศึกษา และเจริญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต และขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือมา ณ ที่นี้ ค่ะ
0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment


Switch to our mobile site