ประกาศจากสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ

ข่าว/ประกาศ — By Loong Info on 17 Jul 2017 1:30 pm

ด้วย สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน มีความประสงค์ที่จะขายรถยนต์โดยสารขนาดเล็กปรับอากาศ ตราอักษร Volkswagen รุ่น Transporter Shuttle SE LWB Auto สีเทา ปี 2551 หมายเลขทะเบียน 263D534 จำนวน 1 คัน ดังมีรายละเอียดตามที่แนบ

ประกาศสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ


ผู้ใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 020 7589 0492

Email: da.rtn_london@j2.mail.go.th

ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2560

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ

ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment


Switch to our mobile site