ประกาศจากสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ

ข่าว/ประกาศ — By Loong Info on 17 Jul 2017 1:10 pm

ด้วย สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร มีความประสงค์จะขายรถยนต์ทอดตลาด ยี่ห้อ Volkswagen รุ่น Transporter Shuttle SE130 LWB ปี 2009 สีบรอนซ์เงิน จำนวน 1 คัน ดังมีรายละเอียดตามที่แนบ

ประกาศสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ

ผู้ใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 020 7589 0369


ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2560

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ

ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment


Switch to our mobile site