ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากบริษัท SCG

ข่าว/ประกาศ, ข่าวฝากจากเมืองไทย — By Loong Info on 14 Jun 2017 11:03 am

นักเรียนไทยท่านใด ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ในประเทศอังกฤษ สาขา Business & Management, Engineering, Social Science, Economics, Information Technology สนใจสมัครงานกับบริษัท SCG โปรดจัดส่ง CV ไปที่ scgcareer@scg.co.th โดยระบุใน subject ของอีเมลว่า “Job applied via OEA London”

ท่านใดที่จัดส่ง CV ภายในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 และมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของ SCG อาจได้รับเชิญให้มาพบกับเจ้าหน้าที่ SCG ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment


Switch to our mobile site