ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ มหาวิทยาลัย Imperial College London

ข่าว/ประกาศ, ข่าวจากสำนักงาน, ภาพข่าวกิจกรรม — By Loong Info on 8 Jun 2017 3:50 pm

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 คุณธนิดา เตชะโชควิวัฒน์ อัครราชทูต  (ฝ่ายการศึกษา) ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลเดินทางไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ณ Imperial College London  เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษา และความเป็นอยู่ของนักเรียนทุนรัฐบาล  โดย เจ้าหน้าที่ได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากนักเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำความรู้จักกันเพื่อเสริมสร้างเครืองข่ายนักเรียนทุนรัฐบาลให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

จากนั้นคณะเจ้าหน้าที่ สนร. ได้ร่วมประชุมกับคณะเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย นำทีมโดย Alex Page, Senior International Relations Officer และ Nicola  McSkeane , International Relations Officer เพื่อแจ้งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและปัญหาต่างๆที่นักเรียนประสบ รวมถึงติดตามความก้าวหน้าในการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาล

สนร. ขอขอบคุณนักเรียนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุม  และถือโอกาสนี้ส่งความปรารถนาดีให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีขวัญกำลังใจที่ดีประสบความสำเร็จทางการศึกษาและเจริญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงานต่อไป
0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment


Switch to our mobile site