ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ มหาวิทยาลัย Bath เมือง Bath

ข่าว/ประกาศ, ข่าวจากสำนักงาน, ภาพข่าวกิจกรรม — By Loong Info on 5 May 2017 1:16 pm

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 คุณธนิดา เตชะโชควิวัฒน์ อัครราชทูต  (ฝ่ายการศึกษา) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลเดินทางไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ณ มหาวิทยาลัย Bath เมือง Bath เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษา และความเป็นอยู่ โดยคณะ สนร. ได้เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยนำทีมโดย Andy Howman, Head of International Student Recruitment และ Caroline Dangerfield, International Relations Manager โดยการพบปะสัมมนาครั้งนี้ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับฟีดแบคที่ สนร. ได้รับจากนักเรียนทุน การให้ความช่วยเหลือต่างๆของสถานศึกษา เช่น ด้านที่อยู่อาศัย ความช่วยเหลือทางด้านภาษาวำหรับนักเรียนต่างชาติ รวมถึงติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาของนักเรียนทุนและความเป็นอยู่ และกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง สนร. และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย

สนร. ขอถือโอกาสนี้ส่งความปรารถนาดีให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีขวัญกำลังใจที่ดีประสบความสำเร็จทางการศึกษาและเจริญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงานเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคตและขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือมา ณ ที่นี้ ค่ะ

 
0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment


Switch to our mobile site