ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ มหาวิทยาลัย Bristol เมือง Bristol

ข่าว/ประกาศ, ข่าวจากสำนักงาน, ภาพข่าวกิจกรรม — By Loong Info on 5 May 2017 11:33 am

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 คุณธนิดา เตชะโชควิวัฒน์ อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล เดินทางไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ณ มหาวิทยาลัย Bristol เมือง Bristol เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษา และความเป็นอยู่ จากนั้นคณะ สนร. ได้เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยนำทีมโดย Ms Caroline Baylor, Director International/ Gary Coulter, international Market Development Manager, North & Latin America & Thailand และ Elizabeth George, International Scholarships and Sponsors Managers พร้อมกับคณะเจ้าหน้าที่ฝ่าย International Partnerships and Relations โดยการพบปะสัมมนาครั้งนี้ได้มีการพูดคุยเพื่อติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาของนักเรียนทุนและความเป็นอยู่ รวมถึงการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง สนร. และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย  ซึ่ง สนร. และ มหาวิทยาลัย Bristol มีความสัมพันธ์ที่ดีมายาวนาน

จากการติดตามความก้าวหน้าในครั้งนี้ สนร. ได้ทราบว่านักเรียนที่มหาวิทยาลัย  Bristol มีความก้าวหน้าในการศึกษาที่ดี และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีรุ่นพี่รุ่นน้องที่คอยช่วยเหลือกันและอบอุ่น สำหรับนักเรียนที่ไม่เคยพบกันมาก่อน ก็ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการติดต่อ และได้จัดตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นมา เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการให้คำปรึกษาและแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

สนร. ขอถือโอกาสนี้ส่งความปรารถนาดี ให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง มีขวัญกำลังใจที่ดี ประสบความสำเร็จทางการศึกษา และเจริญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต และขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือมา ณ ที่นี้ ค่ะ
0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment


Switch to our mobile site