มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

ข่าว/ประกาศ, ข่าวฝากจากเมืองไทย, ฯลฯ — By Loong Info on 4 Apr 2017 2:42 pm

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

รายละเอียดการสมัคร

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment


Switch to our mobile site