ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ King’s College London

ข่าว/ประกาศ, ข่าวจากสำนักงาน, ภาพข่าวกิจกรรม — By Loong Info on 30 Mar 2017 1:11 pm

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 คุณธนิดา เตชะโชควิวัฒน์ อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษา และความเป็นอยู่ของนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ณ King’s College London ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากนักเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำความรู้จักกันเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายนักเรียนทุนรัฐบาลให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น จากนั้นคณะเจ้าหน้าที่ สนร. ได้ร่วมประชุมกับ Mr Jason Cooke, International Officer และได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลนักเรียนทุนรัฐบาล นอกจากนี้ยังได้แจ้งความคิดเห็นเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่ได้รับจากนักเรียน รวมถึงแจ้งปัญหาต่างๆที่นักเรียนประสบเพื่อให้การช่วยเหลือนักเรียนต่อไป

สนร. ขอถือโอกาสนี้ ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือ และขอส่งความปรารถนาดีให้ นทร. ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง มีขวัญกำลังใจที่ดี เจริญก้าวหน้าด้านการศึกษาต่อไป
0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment


Switch to our mobile site