การประชุมเครือข่ายวิชาการสุขภาพ Health Challenge Thailand ครั้งที่ 6

ข่าว/ประกาศ — By Loong Info on 27 Mar 2017 10:57 am

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและรับฟังบรรยายพิเศษในงานประชุมเครือข่ายวิชาการสุขภาพ (Health Challenge Thailand) ครั้งที่ ๖ ในวันเสาร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ – ๑๙.๐๐ ณ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ*


ผู้เข้าประชุมสามารถส่งบทคัดย่อ (ไม่เกิน ๓๐๐ คำ) เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย หรือ แผนการทำวิจัย ในสาขาดังต่อไปนี้
1) Molecular biological/biomedical/microbiological sciences
2) Bioengineering, Biomaterials, Nanotechnology
3) Clinical Research, Alternative Medicine
4) Public Health, Health care, Health Promotion
บทคัดย่อที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาจะได้นำเสนอในงาน (๑๕ นาที) เพื่อร่วมชิงรางวัล

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียน และ ส่งบทคัดย่อผ่านทาง 
https://www.eventbrite.co.uk/e/6th-health-challenge-thailan…
เปิดรับลงทะเบียน และ รับบทคัดย่อจนถึงวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

*หมายเหตุ 
– ไม่มีค่าใช้จ่ายในการร่วมงาน และ เชิญร่วมรับประทานกลางวัน/เย็นร่วมกัน
– นักเรียนทุนที่อยู่ภายใต้การดูแลของ สนร สามารถเบิกค่าเดินทางมาลอนดอนได้
– ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนองานวิจัย (เฉพาะนักเรียนทุนที่อยู่ภายในการดูแลของ สนร เท่านั้น) สามารถเบิกค่าที่พัก ณ สนร ลอนดอน

จัดโดย
– คณะกรรมการ Health Chalenge Thailand ครั้งที่ 6
– สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ 
– สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์


Tags:

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment


Switch to our mobile site