ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Cambridge

ข่าว/ประกาศ, ข่าวจากสำนักงาน, ภาพข่าวกิจกรรม — By Loong Info on 27 Mar 2017 10:26 am

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 คุณธนิดา เตชะโชควิวัฒน์ อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล เดินทางไปเยี่ยมสถานศึกษาระดับ A-level และติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาของนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ณ เมือง Cambridge

คณะ สนร. ได้รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่สถานศึกษา Bellerbys College Cambridge และได้รับการรายงานผลความก้าวหน้าทางการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาล (นทร.) ที่กำลังศึกษาหลักสูตร A-level และ Foundation Programme จาก Academic Director, Mr Isaac Ayamba ซึ่ง นทร. ส่วนใหญ่มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี

จากนั้น คณะ สนร. ได้เดินทางไปยัง Cambridge Centre for Sixth-Form Studies และได้สนทนากับเจ้าหน้าที่สถานศึกษา Deputy Principal, Denise Hammersley เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาและชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียน อีกทั้ง เจ้าหน้าที่ สนร. ได้เสนอความคิดเห็นที่ได้รับจาก นทร. เกี่ยวกับสถานศึกษา การเรียนการสอน เพื่อให้ทางโรงเรียนได้นำไปพัฒนาในอนาคต

ทั้งนี้ สนร. ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนักเรียนจาก Bellerbys College Cambridge, Cambridge Centre for Sixth-Form Studies และ University of Cambridge เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สนร. ได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ จากนักเรียนโดยตรง อีกทั้ง ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พบปะกันในหมู่นักเรียนอีกด้วย

สนร. ขอถือโอกาสนี้ ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือ และขอส่งความปรารถนาดีให้ นทร. ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง มีขวัญกำลังใจที่ดี เจริญก้าวหน้าด้านการศึกษาต่อไป0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment


Switch to our mobile site