โครงการการประชุมวิชาการ สามัคคีสมาคม ครั้งที่ 9

ข่าว/ประกาศ — By Loong Info on 18 Jan 2017 2:35 pm

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

สามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญชวนนักเรียนและนักศึกษาในสหราชอาณาจักรเข้าร่วมการประชุมวิชาการสามัคคีสมาคม ครั้งที่ 9 ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารสเคมทัน (Skempton Building), วิทยาลัยอิมพีเรียลลอนดอน (Imperial College London) วิทยาเขต South Kensington โดยการประชุมวิชาการที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มีจุดประสงค์หลักเพื่อให้นักเรียนและนักศึกษาในสหราชอาณาจักร ได้ส่งบทคัดย่อผลงานทางวิชาการและนำเสนอให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่สนใจในสาขาวิชานั้นๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อหลักในการประชุมครั้งนี้  ซึ่งหัวข้อหลักของการประชุมวิชาการในครั้งนี้คือ Driving Thailand and ASEAN Through Innovation รวมถึงการการเข้ารับฟังและมีส่วนร่วมในการสนทนาระหว่างผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ Startup และในทางด้านของ Financial Technology


ดูรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

โครงการการประชุมวิชาการ สามัคคีสมาคม ครั้งที่ ๙

รายละเอียดการประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ สามัคคีสมาคม ครั้งที่ ๙
Tags: ,

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment


Switch to our mobile site