ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์รับสมัครครู 6 ตำแหน่ง

ข่าว/ประกาศ, ข่าวฝากจากเมืองไทย — By Loong Info on 12 Jan 2017 3:31 pm

โรงเรียนกำเนิดวิทย์จัดการเรียนการสอนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในลักษณะของโรงเรียนประจำ และใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน ตั้งอยู่ที่อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

โรงเรียนมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูของโรงเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์                                             1             ตำแหน่ง
  • ครูสอนวิชาดาราศาสตร์และฟิสิกส์                              1             ตำแหน่ง
  • ครูสอนวิชาฟิสิกส์                                                      1             ตำแหน่ง
  • ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ                                            1             ตำแหน่ง
  • ครูสอนวิชาประวัติศาสตร์และสังคมศึกษา                    1             ตำแหน่ง
  • ครูสอนวิชาดนตรีไทย ดนตรีสากล และนาฏศิลป์           1            ตำแหน่ง

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2560

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างค่ะ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูของโรงเรียนกำเนิดวิทย์

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment


Switch to our mobile site