กิจกรรม เปิดบ้าน Thaitrade.com รับน้องนักเรียนทุน “Thaitrade.com e-Open House”

ข่าว/ประกาศ, ข่าวฝากจากเมืองไทย — By Loong Info on 5 Jan 2017 10:21 am

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์


สำนักงานตลาดพาณิชย์ดิจิทัล ภายใต้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญชวนนักเรียนทุนรัฐบาล (ทุนกลาง) ที่ยังไม่มีต้นสังกัดและมีความสนใจในสาขาวิชาต่างๆ เช่น สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สาขาเศรษฐศาสตร์ และสาขาคอมพิวเตอร์ เป็นต้น เข้าร่วมกิจกรรม เปิดบ้าน Thaitrade.com รับน้องนักเรียนทุน “Thaitrade.com e-Open House” โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนทุนรัฐบาลได้มีโอกาสเข้าร่วมรับฟังประสบการณ์และหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานตลาดพาณิชย์ดิจิทัลในการขับเคลื่อนการค้าออนไลน์ของประเทศ

นักเรียนทุนรัฐบาลท่านใดที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถกรอกแบบตอบรับได้ที่ http://tinyurl.com/hwaj6vk

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณชนิตา ศรีดาเกษ เครธอร์น email: chanitas@ditp.go.th

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment


Switch to our mobile site