การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดมกราคม – มีนาคม 2560

ข่าว/ประกาศ, ข่าวจากสำนักงาน, ฝ่ายการเงิน — By Loong Info on 13 Dec 2016 3:32 pm

ประกาศข่าวจากฝ่ายการเงินและบัญชี

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) จะโอนเงินค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับนักเรียนในวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ดังนี้

1. นักเรียนทุนรัฐบาล ค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดมกราคม – มีนาคม 2560 พร้อมค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา 3 เดือน

2. นักเรียนทุนอื่นๆ ค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดมกราคม – มีนาคม 2560 พร้อมค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา 3 เดือน

***เปลี่ยนแปลงการจ่ายค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา เป็นเฉลี่ยจ่าย พร้อมงวดเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน***

(อัตราค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา ระดับ A-Level 280/12*3 = 70.00 ปอนด์ ต่อ 3 เดือน / ระดับปริญญา 730/12*3 = 182.50 ปอนด์ ต่อ 3 เดือน)

Tags: ,

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment


Switch to our mobile site