งานรับรางวัล Anglo-Thai Society Education Awards 2016

ข่าว/ประกาศ, ข่าวจากสำนักงาน, ภาพข่าวกิจกรรม — By Loong Info on 28 Nov 2016 3:33 pm

สนร. อังกฤษร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนรัฐบาลที่ได้รับรางวัล Education Award 2016 จากสมาคม Anglo – Thai Society ที่ The Oriental Club เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2016

โดยมี ดร. อรพิน ดอวสัน, Chair of the Anglo – Thai Society เป็นประธานในพิธี ในปีนี้มีนักเรียนทุนรัฐบาล ได้รับรางวัลผลการศึกษาวิจัยดีเด่นในสาขาวิชาต่างๆ ด้วยกัน คือ

 1. คุณฉัตรทิพย์ รอดทัศนา นักเรียนทุน พสวท. ได้รับรางวัลชนะเลิศ งานวิจัยสาขา Environment
 2. คุณจิรพร เจริญวัฒนาพร นักเรียนทุน ก.พ. ได้รับรางวัลชมเชย งานวิจัยสาขา Environment
 3. คุณสุปานดี มณีโลกย์ นักเรียนทุน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศ งานวิจัยสาขา Pure Science
 4. คุณสิริรัตน์ พานิช นักเรียนทุน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชมเชย งานวิจัยสาขา Pure Science
 5. คุณเดชอนันต์ บังกิโล นักเรียนทุน ก.พ. ได้รับรางวัลชมเชย งานวิจัยสาขา Finance
 6. คุณพงศธร มีสวัสดิ์สม นักเรียนทุน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชมเชย งานวิจัยสาขา Medical Science
 7. คุณอรรถพล คำเขียน นักเรียนทุน สกอ. ได้รับรางวัลชนะเลิศ งานวิจัยสาขา Human and Social Science
 8. คุณธีราพร ชนะกิจ นักเรียนทุน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชมเชย งานวิจัยสาขา Human and Social Science
 9. คุณตามพงศ์ ชอบอิสระ นักเรียนทุน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ งานวิจัยสาขา Law
 10. คุณธนัทเทพ เธียรประสิทธิ์ นักเรียนทุน สกอ. ได้รับรางวัลชมเชย งานวิจัยสาขา Law

สนร. ขอแสดงความยินชื่นชมกับผลการศึกษาวิจัยของนักเรียนทุกท่านที่ได้รับรางวัลในปีนี้ และหวังว่าแต่ละท่านจะได้นำงานวิจัยไปพัฒนาประเทศไทยของเราต่อไป


2 Comments

 1. Chadtip Rodtassana says:

  ขออนุญาตแจ้งแก้ไขสาขารางวัลที่ชนะค่ะ รบกวนช่วยแก้ไขให้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ
  ฉัตรทิพย์ รอดทัศนา สาขา Environment นะคะ

  ฉัตรทิพย์

 2. Chadtip Rodtassana says:

  ขอบคุณมากเลยค่ะ

Leave a Comment


Switch to our mobile site