สัมมนาสัญจร ณ Concord College เมือง Shrewsbury

ข่าว/ประกาศ, ข่าวจากสำนักงาน, ภาพข่าวกิจกรรม — By Loong Info on 10 Feb 2016 3:13 pm

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียน Concord College และนักเรียนทุนรัฐบาลและทุนส่วนตัวที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ณ เมือง Shrewsbury โดย ได้รับการต้อนรับจาก Mr Neil Hawkins, Principal โดยได้พูดคุยเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางการศึกษา ชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียน นอกจากนี้ คณะ สนร. ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนักเรียนและครูใหญ่ ณ โรงอาหารของโรงเรียนอย่างเป็นกันเอง สนร. ขอถือโอกาสนี้ส่งความปรารถนาดีให้น้องๆ  ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง มีขวัญกำลังใจที่ดี และเจริญก้าวหน้าด้านการศึกษาต่อไป
Tags: , ,

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment


Switch to our mobile site