รับสมัครคัดเลือกบุคคลในต่างประเทศเพื่อรับทุนรัฐบาล

ข่าว/ประกาศ, ข่าวจากสำนักงาน, ข่าวฝากจากเมืองไทย, ฯลฯ — By Loong Info on 12 Nov 2015 2:41 pm

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินการคัดเลือกบุคคลในต่างประเทศเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของกระทรวงกรม หรือหน่วยงานรัฐ ประจำปี 2558  จำนวน 25 ทุน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2558

สามารถอ่านรายละเอียดวิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

ทุนบุคคลทั่วไปในต่างประเทศ ปี 58

Tags: ,

1 Comment

  1. Sakorn says:

    อยากทราบว่า การคัดเลือกรอบหน้ามีเมื่อไหร่คะ พลาดรอบนี้ไปแล้วคะ

Leave a Comment


Switch to our mobile site