งานประชุมสัมมนานักเรียนทุนรัฐบาลใหม่ ระดับ A-level ปีการศึกษา 2558

ข่าว/ประกาศ, ปฏิทินกิจกรรม/ประชุม/สัมมนา, ภาพข่าวกิจกรรม — By Loong Info on 4 Nov 2015 5:41 pm

วันพฤหัสบดีที่ 29 และศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 ท่านอัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นางสาวอรวรรณ นุ้ยภักดี และคณะเจ้าหน้าที่ สนร. ได้จัดงานประชุมสัมมนานักเรียนทุนรัฐบาลใหม่ ระดับ A-level ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องสามัคคีสมาคม สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาและความเป็นอยู่ของ นทร. และ ให้นทร. ได้มีโอกาสรู้จักนักเรียนทุนรัฐบาลรุ่นพี่และเครือข่ายสมาคมในประเทศอังกฤษ

ทั้งนี้ สนร. ได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ และการบรรยายเชิงวิชาการจากวิทยากรและนักเรียนทุนรัฐบาลรุ่นพี่ ได้แก่ นายแพทย์สิระ นันทพิศาล อาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, นายแพทย์วรตม์ โชติพิทยสุนนท์  นายภูมิรพี บรรณการ, นางสาวเปรมกมล ชัยพาณิชย์กุล, นายไพศาล สุขพานิช, นายณัฐพงศ์ รัตนวิโรจน์กุล, นายจิรทีปต์ ปรัชญาธรรมกร เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวการศึกษา การใช้ชีวิต รวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งด้านการศึกษาและความเป็นอยู่ในประเทศอังกฤษ

ชมภาพบรรยากาศงานประชุมเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1061535310563227.1073741856.172409829475784&type=3Tags: , ,

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment


Switch to our mobile site