ข่าวดี สำหรับนักเรียนทุนฝาก

ข่าว/ประกาศ, ข่าวจากสำนักงาน — By Loong Info on 15 Jan 2015 6:02 pm

บัดนี้สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งให้ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ โอนเงินตกเบิกให้นักเรียนทุนฝากที่อยู่ในความดูแล และรับเงินค่าใช้จ่ายผ่าน สนร. ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ทราบว่าเงินตกเบิกจะเข้าบัญชีในวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558 นี้ค่ะ

Tags: ,

1 Comment

  1. Tibet says:

    แล้วเงินตกเบิของนักเรียนทุนที่ จบการศึกษาแล้ว และเดินทางกลับประเทศ จะได้รับเมื่อไรครับ ซึ่งความเดิมจากประกาศของ สนร. เมื่อประมาณเดือน ตุลาคม ได้แจ้ในเวบไซท์ สนร.ว่า จะมีการโอนให้ช่วงปีใหม่หรือหลังปีใหม่ซึ่งก็น่าจะหมายถึงสิ้นเดือน มกราคม 2558 แต่จนทุกวันนี้เรา นักเรียนทุนก็ยังไม่ได้รับการติดต่อ จาก สนร หรือ กพ แต่อย่างใด ดังนั้น หากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อ่านข้อความนี้แล้ว ขอความกรุณาให้ความชัดเจนด้วยครับ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

    นายธิเบต คงนาวัง
    นักเรียนทุนรัฐบาล กพ (ทุนพัฒ-ศึกษาปี 2555)

Leave a Comment


Switch to our mobile site