Archive for the ‘ข่าวจากสำนักงาน’ Category

เหตุก่อการร้ายบนรถไฟใต้ดิน สาย District Line

จากเหตุก่อการร้ายบนรถไฟใต้ดิน สาย District Line เช้าวันนี้ เวลาประมาณ 08.20น. โดยเกิดเหตุระเบิดขึ้นในรถไฟใต้ดิน ณ สถานี Parsons Green กรุงลอนดอน ทำให้มีผู้บาดเจ็บแล้วในเบื้องต้น จำนวน 22 ราย สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ขอให้นักเรียนไทยที่อยู่ในความดูแล ติดต่อ สนร. เพื่อรายงานสถานภาพความปลอดภัย ผ่านทางอีเมล scholars@oeauk.net และหากนักเรียนท่านใดได้รับผลกระทบกรุณาติดต่อ สนร.ได้ที่หมายเลข 020 7856 9470 และหมายเลข 020 7584 4538 สนร.ขอให้นักเรียนใช้ความระมัดระวังในการเดินทางด้วย และขอให้นักเรียนทุกท่านปลอดภัย

งานปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ขอเชิญท่านเข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 -17.30 น. ณ ห้องสามัคคีสมาคม สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ 28 Princes Gate, London, SW7 1PT

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับสมัครคัดเลือกบุคคลในต่างประเทศเพื่อรับทุนรัฐบาล

ด้วย สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลในต่างประเทศเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2560 จำนวน 10 ทุน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ​

งานปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ขอเชิญท่านเข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 -17.30 น. ณ ห้องสามัคคีสมาคม สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ 28 Princes Gate, London, SW7 1PT

เนื่องจากที่นั่งมี จำนวนจำกัดเพียง 50 ท่าน (First Come, First Serve) หากท่านมีความประสงค์เข้าร่วมงานประชุม โปรดกรอกลิงค์ที่แนบมานี้ https://goo.gl/forms/NA279JsihJ2q0vWR2 ภายในวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560 และ สนร. จะแจ้งยืนยันให้ท่านทราบอีกครั้งทางอีเมล สำหรับกำหนดการงานปฐมนิเทศมีดังนี้

ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ มหาวิทยาลัย UCL และ SOAS

ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ มหาวิทยาลัย UCL และ SOAS

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 คุณธนิดา เตชะโชควิวัฒน์ อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล เดินทางไปพบปะเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย UCL และนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ที่กำลังศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัย UCL และ SOAS เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษา และความเป็นอยู่ จากการติดตามความก้าวหน้าในครั้งนี้ สนร. ได้ทราบว่านักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัย UCL และ SOAS มีความก้าวหน้าในการศึกษาที่ดี และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีรุ่นพี่รุ่นน้องที่คอยช่วยเหลือกันและอบอุ่น

ประกาศ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) เรื่อง การเข้าร่วมประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ 6 (TSAC)

หลักเกณฑ์สำหรับ นทร. ที่ศึกษาในสหราชอาณาจักร ที่ประสงค์เบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ 6 ในหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน-innovation for sustainable life” ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2560 ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส  มีดังนี้ 1. ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในประเทศในภาคพื้นยุโรป  และยังอยู่ในระหว่างการรับทุนรัฐบาล 2. ต้องเป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมเสนอผลงานในการประชุมดังกล่าว หรือกำลังศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหลัก (Theme) รวมทั้ง ต้องระบุเหตุผลความจำเป็นในการเข้าร่วมประชุมและประโยชน์ในเชิงวิชาการที่คาดว่าจะได้รับซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรที่กำลังศึกษา 3. ให้เข้าร่วมประชุมได้ไม่เกิน 1 ครั้ง ต่อระดับการศึกษา  โดยไม่นับรวมการเข้าประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการตามหลักสูตรซึ่งมีหลักเกณฑ์ชัดอยู่แล้ว 4. สามารถเบิกค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริง โดยประหยัด ดังนี้ 4.1 ค่าลงทะเบียนคนละ 180 ฟรังก์สวิส 4.2 ค่าที่พักห้องคู่ สำหรับคืนวันที่ 1 และ 2 กันยายน 2560 คนละ 50 ฟรังก์สวิสต่อคนต่อคืน 4.3 ค่าเดินทางโดยเครื่องบิน [...]

Switch to our mobile site