Archive for the ‘ข่าวจากสำนักงาน’ Category

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช  2561 ในนามของสำนักงานผู้ดูนักเรียนในประเทศอังกฤษ  ขอส่งความสุข  และความปรารถนาดีมายังนักเรียนทุกท่าน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ทุกท่าน สุขกาย สุขใจ สุขภาพแข็งแรง สามารถผ่านอุปสรรคทั้งปวงจนประสบความสำเร็จในการศึกษา และสมหวังทุกสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ

ประกาศข่าวนักเรียนทุนรัฐบาล/ทุนอื่นๆ ที่อยู่ในความดูแลของ สนร.

นักเรียนทุนท่านใดที่ประสงค์จะฝึกงานในช่วง 1 ปีข้างหน้า โปรดจัดส่ง CV ของท่านไปที่ สนร. เพื่อ สนร. จะได้จัดส่งให้ สำนักงาน ก.พ. ประสานกับภาครัฐ/เอกชนในประเทศไทย ที่มีสาขาในต่างประเทศพิจารณาต่อไป โปรดแจ้งความประสงค์ที่ scholars@oeauk.net ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 โดยระบุสาขาวิชาที่ประสงค์จะฝึกงานพร้อมแนบ CV ของท่านด้วย

การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน

สนร. จะโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนสำหรับงวดเดือนมกราคม – มีนาคม 2561 ประมาณวันที่ 28 ธันวาคม 2560 สำหรับกรณีที่ สนร. ได้รับรายงานความก้าวหน้าทางการศึกษา ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา เท่านั้น

เหตุก่อการร้ายบนรถไฟใต้ดิน สาย District Line

จากเหตุก่อการร้ายบนรถไฟใต้ดิน สาย District Line เช้าวันนี้ เวลาประมาณ 08.20น. โดยเกิดเหตุระเบิดขึ้นในรถไฟใต้ดิน ณ สถานี Parsons Green กรุงลอนดอน ทำให้มีผู้บาดเจ็บแล้วในเบื้องต้น จำนวน 22 ราย สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ขอให้นักเรียนไทยที่อยู่ในความดูแล ติดต่อ สนร. เพื่อรายงานสถานภาพความปลอดภัย ผ่านทางอีเมล scholars@oeauk.net และหากนักเรียนท่านใดได้รับผลกระทบกรุณาติดต่อ สนร.ได้ที่หมายเลข 020 7856 9470 และหมายเลข 020 7584 4538 สนร.ขอให้นักเรียนใช้ความระมัดระวังในการเดินทางด้วย และขอให้นักเรียนทุกท่านปลอดภัย

งานปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ขอเชิญท่านเข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 -17.30 น. ณ ห้องสามัคคีสมาคม สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ 28 Princes Gate, London, SW7 1PT

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับสมัครคัดเลือกบุคคลในต่างประเทศเพื่อรับทุนรัฐบาล

ด้วย สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลในต่างประเทศเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2560 จำนวน 10 ทุน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ​

Switch to our mobile site