เยี่ยมนักเรียนทุนส่วนตัวในความดูแล ณ โรงเรียน Junior King’s school เยี่ยมนักเรียนทุนส่วนตัวในความดูแล ณ โรงเรียน  Junior King’s school

เยี่ยมนักเรียนทุนส่วนตัวในความดูแล ณ โรงเรียน Junior King’s school

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 อัครราชทูต ฝ่ายการศึกษา คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี พร้อมกับคณะเจ้าหน้าที่นักเรียนทุนส่วนตัวเดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนส่วนตัวที่อยู่ในความดูแลเพื่อติดตามความก้าวหน้าในด้านการศึกษา และสอบถามถึงความเป็นอยู่ในโรงเรียนที่ศึกษา พร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงเรียน  Junior King’s school ที่เมือง Canterbury ในเขต Kent

read more
เยี่ยมนักเรียนทุนส่วนตัวในความดูแล ณ โรงเรียน Sevenoaks School เยี่ยมนักเรียนทุนส่วนตัวในความดูแล ณ โรงเรียน Sevenoaks School

เยี่ยมนักเรียนทุนส่วนตัวในความดูแล ณ โรงเรียน Sevenoaks School

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี และเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนส่วนตัวเดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนส่วนตัวในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ และเยี่ยมชมโรงรียน Sevenoaks School ที่เมือง Sevenoaks ในเขต Kent สนร.ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากตัวแทนสถานศึกษา โดยมีนักเรียนทุนส่วนตัวพาเยี่ยมชมสถานศึกษา ห้องเรียน อาคารศิลปะ อาคารกีฬา ฯลฯ

read more
เยี่ยมนักเรียนทุนส่วนตัวในความดูแล ณ โรงเรียน Cheltenham College เยี่ยมนักเรียนทุนส่วนตัวในความดูแล ณ โรงเรียน Cheltenham College

เยี่ยมนักเรียนทุนส่วนตัวในความดูแล ณ โรงเรียน Cheltenham College

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนส่วนตัวเดินทางไปเยี่ยมนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ที่โรงเรียน Cheltenham College พร้อมทั้งได้รับการต้อนรับจากตัวแทนโรงเรียน Cheltenham College แคว้น Gloucestershire ในการพาชมสถานศึกษา ที่พักของนักเรียนที่อยู่โรงเรียนประจำ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ    

read more
การประชุมสัมมนาหัวข้อ บทบาทของ British Chamber of Commerce ในการสนับสนุนโอกาสการทำงานในประเทศไทย

การประชุมสัมมนาหัวข้อ บทบาทของ British Chamber of Commerce ในการสนับสนุนโอกาสการทำงานในประเทศไทย

จากการที่คุณ Simon Landy (Chairman of British Chamber of Commerce) และคุณ Greg Watkins (Executive Director) ได้มาบรรยายที่ สนร. เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2556 เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ British Chamber of Commerce ในการสนับสนุนโอกาสการทำงานในประเทศไทย ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลการประชุมได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

read more

สารจากหัวหน้าสำนักงานฯ

Working Together for Thai Students

Welcome to the Office of Educational Affairs (OEA). The OEA is an implementation arm of Thailand’s Office of the Civil Service Commission (OCSC), a central human resource management unit for Thailand’s public sector. Reporting directly to the Prime Minister, one of the major

30 May 2012 14:35

ข่าวฝากจากเมืองไทย

โครงการเสริมสร้างทัศนคตินักเรียนทุนรัฐบาล ประจำปี 2557

สำนักงาน ก.พ. โดยศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ (ศกศ.) เชิญชวนนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังเดินทางกลับประเทศไทยชั่วคราว เข้าร่วม “โครงการเสริมสร้างทัศนคตินักเรียนทุนรัฐบาล” ประจำปี 2557

30 Jun 2014 11:19

ฝ่ายการเงิน

กำหนดการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดต่อไป

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) จะโอนเงินค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับนักเรียนในวันที่ 27 กันยายน 2556 ดังนี้

6 Sep 2013 10:18

บริการ

แจ้งประกาศข่าวหอพัก

หอพัก สนร. ได้เปลี่ยนระบบการสำรองที่พักเป็นการสำรองที่พักแบบออนไลน์ ซึ่งสามารถกรอกแบบฟอร์มสำรองที่พักได้ ที่ www.oeauk.net => บริการ => บริการหอพัก => หอพัก

18 Nov 2013 14:12

Recent Articles

แจ้งการเปลี่ยนแปลง Terminal ของสายการบินไทย

สนร. ขอแจ้งนักเรียนที่จองตั๋วการบินไทยเดินทางจาก LHR-BKK  ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป ให้เช็คอินที่ Terminal 2 (Zone A) หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมประการใด สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงกับทางสายการบินไทยได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0844 561 0911

เยี่ยมนักเรียนทุนส่วนตัวในความดูแล ณ โรงเรียน Junior King’s school

เยี่ยมนักเรียนทุนส่วนตัวในความดูแล ณ โรงเรียน  Junior King’s school

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 อัครราชทูต ฝ่ายการศึกษา คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี พร้อมกับคณะเจ้าหน้าที่นักเรียนทุนส่วนตัวเดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนส่วนตัวที่อยู่ในความดูแลเพื่อติดตามความก้าวหน้าในด้านการศึกษา และสอบถามถึงความเป็นอยู่ในโรงเรียนที่ศึกษา พร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงเรียน  Junior King’s school ที่เมือง Canterbury ในเขต Kent

เยี่ยมนักเรียนทุนส่วนตัวในความดูแล ณ โรงเรียน Sevenoaks School

เยี่ยมนักเรียนทุนส่วนตัวในความดูแล ณ โรงเรียน Sevenoaks School

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี และเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนส่วนตัวเดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนส่วนตัวในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ และเยี่ยมชมโรงรียน Sevenoaks School ที่เมือง Sevenoaks ในเขต Kent สนร.ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากตัวแทนสถานศึกษา โดยมีนักเรียนทุนส่วนตัวพาเยี่ยมชมสถานศึกษา ห้องเรียน อาคารศิลปะ อาคารกีฬา ฯลฯ

เยี่ยมนักเรียนทุนส่วนตัวในความดูแล ณ โรงเรียน Cheltenham College

เยี่ยมนักเรียนทุนส่วนตัวในความดูแล ณ โรงเรียน Cheltenham College

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนส่วนตัวเดินทางไปเยี่ยมนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ที่โรงเรียน Cheltenham College พร้อมทั้งได้รับการต้อนรับจากตัวแทนโรงเรียน Cheltenham College แคว้น Gloucestershire ในการพาชมสถานศึกษา ที่พักของนักเรียนที่อยู่โรงเรียนประจำ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ    

โครงการเสริมสร้างทัศนคตินักเรียนทุนรัฐบาล ประจำปี 2557

สำนักงาน ก.พ. โดยศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ (ศกศ.) เชิญชวนนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังเดินทางกลับประเทศไทยชั่วคราว เข้าร่วม “โครงการเสริมสร้างทัศนคตินักเรียนทุนรัฐบาล” ประจำปี 2557

แจ้งการเปลี่ยนแปลง Terminal ของสายการบินไทย

สนร. ขอแจ้งนักเรียนที่จองตั๋วการบินไทยเดินทางจาก LHR-BKK  ระหว่างวันที่ 1 – 27 กรกฎาคมนี้ ให้เช็คอินที่ Heathrow Terminal 3 และเริ่มเช็คอินที่ Terminal 2 ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับการเดินทางของท่าน แนะนำให้ตรวจสอบกับทางสายการบินไทยก่อนเดินทาง และหากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมประการใด สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงกับทางสายการบินไทยได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0844 561 0911

สถานบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบข้างล่าง ประกาศรับสมัครอาจารย์ 2557

Switch to our mobile site