Get2gether 2015 ณ Centerparcs, Sherwood Forest เมือง Nottingham

Get2gether 2015 ณ Centerparcs, Sherwood Forest เมือง Nottingham

วันที่ 5 – 8 มิถุนายน 2558 คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลจัดงานกิจกรรม Get2gether 2015 ณ Centerparcs, Sherwood Forest เมือง Nottingham โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายเรื่อง Mindset for Success

read more
สนร. สัญจรเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลระดับ A-Level ณ เมือง Oxford สนร. สัญจรเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลระดับ A-Level ณ เมือง Oxford

สนร. สัญจรเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลระดับ A-Level ณ เมือง Oxford

ในวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 ท่านอัครราชทูตฝ่ายการศึกษา คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ สนร. เยี่ยมเยียนโรงเรียน d’overbroeck’s college และ Oxford Tutorial College ณ เมือง Oxford

read more
สนร. สัมมนาสัญจรเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Cambridge สนร. สัมมนาสัญจรเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Cambridge

สนร. สัมมนาสัญจรเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Cambridge

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558 ท่านอัครราชทูตฝ่ายการศึกษา คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ สนร. เยี่ยมเยียนโรงเรียน Bellerbys College and Cambridge Centre for Sixth-form Studies ณ เมือง Cambridge เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่ของทั้งสองโรงเรียน ทั้งนี้ทางคณะ สนร. และนักเรียนทุนทั้ง 20 คน ยังได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ร้านอาหารไทย ศาลาทอง เพื่อพบปะพูดคุย และติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาและความเป็นอยู่ของนักเรียนทุน

read more
สนร. สัมมนาสัญจรเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Hull สนร. สัมมนาสัญจรเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Hull

สนร. สัมมนาสัญจรเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Hull

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) และคณะเจ้าหน้าที่ สนร. เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ณ เมือง Hull ทั้งนี้ สนร. ขอขอบคุณ คุณโด่ง ธีรพัทธ์ มานุวงศ์ ที่ช่วยประสานงานค่ะ

read more

ข่าวฝากจากเมืองไทย

ทุนแข่งขัน ของธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน ประเภททุนแข่งขัน ของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2558 จำนวน 8 ทุน (ปิดรับสมัคร วันที่ 12 มิถุนายน 2558)

8 May 2015 13:37

ฝ่ายการเงิน

สนร. ขอแจ้งข่าวดีต้อนรับเทศกาล Christmas และวันขึ้นปีใหม่

เนื่องในโอกาสเทศกาล Christmas และวันขึ้นปีใหม่ ท่านอท.และทีมงานสนร.อังกฤษทุกคนขอส่งคำอวยพร ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก และขอพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้โปรดคุ้มครองและดลบันดาลให้ นักเรียน นักศึกษา พี่น้องคนไทยในสหราชอาณาจักรทุกคน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ อุดมไปด้วยสติ ปัญญา มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง มีจิตใจผ่องใส ประสบความสำเร็จในทุกๆด้าน สุขสมหวังในสิ่งที่พึงปราถนาทุกประการ

19 Dec 2014 17:30

บริการ

แจ้งประกาศข่าวหอพัก

หอพัก สนร. ได้เปลี่ยนระบบการสำรองที่พักเป็นการสำรองที่พักแบบออนไลน์ ซึ่งสามารถกรอกแบบฟอร์มสำรองที่พักได้ ที่ www.oeauk.net => บริการ => บริการหอพัก => หอพัก

18 Nov 2013 14:12

Recent Articles

รัฐบาลอังกฤษประกาศระเบียบใหม่ซึ่งมีผลกระทบนักเรียนต่างชาติที่ถือวีซ่า Tier 4

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 รัฐบาลอังกฤษประกาศระเบียบใหม่ซึ่งมีผลกระทบนักเรียนต่างชาติที่ถือวีซ่า Tier 4 โดยเฉพาะนักเรียนที่จะมาศึกษาระดับ Further Education Colleges มีใจความสำคัญรวมถึง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร่วมประชุมวิชาการ

เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร่วมประชุมวิชาการ หรือเสนอผลงานทางวิชาการ สำหรับ นักเรียนที่ศึกษาระดับปริญญาเอก

นักเรียนที่จะเดินทางไปร่วมประชุมวิชาการหรือเสนอผลงานทางวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ในกรณี ดังนี้

LEARN LOGO COMPETITION

The London Education And Research Network (LEARN), in partnership with Embassy Magazine is currently inviting entries for its Logo competition, generously sponsored by Etihad Airlines.

A selection of artworks received will go on display at the Embassy Education Conference on 22 July at King’s College London, giving the participants (heads of mission, education, cultural and science attachés as well as consular and community liaison officers, and UK education sector representatives) the chance to view the works and vote for their favourite. Each attendee can only vote once. A prize, generously provided by Etihad Airlines will be awarded to the artist whose logo entry receives the most votes.

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนกำเนิดวิทย์รับสมัครอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

โรงเรียนกำเนิดวิทย์มีความประสงค์จะรับสมัครอาจารย์และบุคลากรกลุ่มที่ 4

ท่านใดสนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

กำหนดการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวด กรกฎาคม-กันยายน

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) จะโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน งวด กรกฎาคม-กันยายน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับนักเรียนทุนรัฐบาล และทุนอื่นๆ ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558

Get2gether 2015 ณ Centerparcs, Sherwood Forest เมือง Nottingham

วันที่ 5 – 8 มิถุนายน 2558 คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลจัดงานกิจกรรม Get2gether 2015 ณ Centerparcs, Sherwood Forest เมือง Nottingham โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายเรื่อง Mindset for Success

สนร. สัญจรเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลระดับ A-Level ณ เมือง Oxford

สนร. สัญจรเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลระดับ A-Level ณ เมือง Oxford

ในวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 ท่านอัครราชทูตฝ่ายการศึกษา คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ สนร. เยี่ยมเยียนโรงเรียน d’overbroeck’s college และ Oxford Tutorial College ณ เมือง Oxford

Switch to our mobile site