งานรับรางวัล Anglo-Thai Society Education Awards 2016 งานรับรางวัล Anglo-Thai Society Education Awards 2016

งานรับรางวัล Anglo-Thai Society Education Awards 2016

สนร. อังกฤษร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนรัฐบาลที่ได้รับรางวัล Education Award 2016 จากสมาคม Anglo – Thai Society ที่ The Oriental Club เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2016

read more
ทำบุญวันพระมหาธีรราชเจ้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ ทำบุญวันพระมหาธีรราชเจ้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ

ทำบุญวันพระมหาธีรราชเจ้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ

ทำบุญวันพระมหาธีรราชเจ้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559 สนร. ร่วมกับสามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันพระมหาธีรราชเจ้า โดยมีท่านเอกอัครราชทูต นายกิตติพงษ์ ณ ระนอง และภรรยา รวมทั้งสมาชิกทีมไทยแลนด์ นำอาหารคาวหวานต่างๆ มาทำบุญร่วมกัน

read more
งานประชุม Roundtable discussion ASEAN-UK

งานประชุม Roundtable discussion ASEAN-UK

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.00-18.00 น. British Council ได้จัดประชุม Roundtable discussion ASEAN-UK ระหว่าง ASEAN Education Attachés กับกลุ่ม Higher Education ของ British Council เนื่องในโอกาสที่  นายวงศ์เทพ อรรถไกวัลวที รองเลขาธิการอาเซียนฝ่ายสังคมและวัฒนธรรม ได้เดินทางมาร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ระหว่างประเทศอาเซียน กับสหราชอาณาจักรในประเด็นต่าง ๆ โดยเฉพาะประเด็นความช่วยเหลือในการพัฒนาภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเป็นภาษากลางในการติดต่อระหว่างประเทศอาเซียน การศึกษาวิจัยในด้านต่าง ๆ ผ่านทาง Newton Fund การสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยอาเซียน กับสหราชอาณาจักร รวมถึงปัญหาเรื่อง VISA หลังจากนั้นเวลา 18.30 – 20.00 มีกิจกรรม Networking Reception โดยได้เชิญเจ้าหน้าที่การศึกษา และนักเรียนในประเทศอาเซียนเข้าร่วมงานกว่า 150 คน ซึ่งนายวงศ์เทพฯ ได้มีโอกาสสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักเรียนอาเซียน [...]

read more
งานประชุมสัมมนานักเรียนทุนรัฐบาลใหม่ประจำปี 2559 ณ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ งานประชุมสัมมนานักเรียนทุนรัฐบาลใหม่ประจำปี 2559 ณ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ

งานประชุมสัมมนานักเรียนทุนรัฐบาลใหม่ประจำปี 2559 ณ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ร่วมกับชุมชนไทยในสหราชอาณาจักร และ สนร. อังกฤษ จัดกิจกรรม ’รวมพลังแห่งความภักดี’’ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน โดย นายกิตติพงษ์ ณ ระนอง เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ได้นำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดจนร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ในการนี้ นายกิตติพงษ์ฯ มอบโอวาทให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาล (นทร.)

read more

ข่าวฝากจากเมืองไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรให้มีพื้นฐานองค์ความรู้ที่ทันสมัย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานที่ต้องอาศัยทักษะและความเข้าใจเชิงลึก ส่วนหนึ่งของการพัฒนาบุคลากรดังกล่าว คือการให้ทุนการศึกษาในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่องานซึ่ง ธปท. ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาทุกปี

1 Feb 2017 10:55

ฝ่ายการเงิน

การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดมกราคม – มีนาคม 2560

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) จะโอนเงินค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับนักเรียนในวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ดังนี้

13 Dec 2016 15:32

บริการ

แจ้งประกาศข่าวหอพัก

หอพัก สนร. ได้เปลี่ยนระบบการสำรองที่พักเป็นการสำรองที่พักแบบออนไลน์ ซึ่งสามารถกรอกแบบฟอร์มสำรองที่พักได้ ที่ www.oeauk.net => บริการ => บริการหอพัก => หอพัก

18 Nov 2013 14:12

Recent Articles

“Last Call: Abstract Submission for the 9th Samaggi Academic Conference”

“Last Call: Abstract Submission for the 9th Samaggi Academic Conference”

ขอเชิญส่งบทคัดย่อผลงานทางวิชาการ (ไม่เกิน ๒๕๐ คำ) ภายในวันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ สำหรับการประชุมวิชาการ สามัคคีสมาคม ครั้งที่ ๙ ภายใต้หัวข้อ
“Driving Thailand and ASEAN Through Innovation”
โดยผลงานทางวิชาการสามารถแบ่งได้ภายใต้สาขาทางวิชาการดังนี้
-Medical Science
-Pure Science
-Engineering and Technology
-Humantities and Social Science

ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรให้มีพื้นฐานองค์ความรู้ที่ทันสมัย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานที่ต้องอาศัยทักษะและความเข้าใจเชิงลึก ส่วนหนึ่งของการพัฒนาบุคลากรดังกล่าว คือการให้ทุนการศึกษาในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่องานซึ่ง ธปท. ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาทุกปี

โครงการการประชุมวิชาการ สามัคคีสมาคม ครั้งที่ 9

สามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญชวนนักเรียนและนักศึกษาในสหราชอาณาจักรเข้าร่วมการประชุมวิชาการสามัคคีสมาคม ครั้งที่ 9 ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารสเคมทัน (Skempton Building), วิทยาลัยอิมพีเรียลลอนดอน (Imperial College London) วิทยาเขตเซาธ์ เค็นซิงตัน

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์รับสมัครครู 6 ตำแหน่ง

โรงเรียนกำเนิดวิทย์จัดการเรียนการสอนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในลักษณะของโรงเรียนประจำ และใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน ตั้งอยู่ที่อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

The Research Writing Workshop for Thai Students

The 7th dissertation workshop for Thai students in the UK will be held at the University of Southampton on Saturday 11 February 2017. The event is designed for all students who have to write a dissertation or thesis in any subjects, including the 2nd- and final-year undergraduate students, MSc. students, as well as the 1st and 2nd-year PhD students.

กิจกรรม เปิดบ้าน Thaitrade.com รับน้องนักเรียนทุน “Thaitrade.com e-Open House”

สำนักงานตลาดพาณิชย์ดิจิทัล ภายใต้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญชวนนักเรียนทุนรัฐบาล (ทุนกลาง) ที่ยังไม่มีต้นสังกัดและมีความสนใจในสาขาวิชาต่างๆ เช่น สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สาขาเศรษฐศาสตร์ และสาขาคอมพิวเตอร์ เป็นต้น เข้าร่วมกิจกรรม เปิดบ้าน Thaitrade.com รับน้องนักเรียนทุน “Thaitrade.com e-Open House” โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนทุนรัฐบาลได้มีโอกาสเข้าร่วมรับฟังประสบการณ์และหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานตลาดพาณิชย์ดิจิทัลในการขับเคลื่อนการค้าออนไลน์ของประเทศ

การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดมกราคม – มีนาคม 2560

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) จะโอนเงินค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับนักเรียนในวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ดังนี้

Switch to our mobile site