สนร. ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนทุน ODOS ที่ได้รับรางวัล Paul Redhead 2015 สนร. ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนทุน ODOS ที่ได้รับรางวัล Paul Redhead 2015

สนร. ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนทุน ODOS ที่ได้รับรางวัล Paul Redhead 2015

วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558 ท่านอัครราชทูตฝ่ายการศึกษา นางสาวอรวรรณ นุ้ยภักดี นำทีมเจ้าหน้าที่ สนร. ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนทุน ODOS ที่ศึกษาอยู่ ณ Cambridge Sixth Form College จำนวน 3 ราย นายจีรพัฒน์ ตฤณเขจี นายเตชินท์ ตั้งเจริญไพศาล และนายธีรภัทร ชะฎา ที่ได้รับรางวัล Paul Redhead 2015 และร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนักเรียนทุน ODOS และทุนอื่นๆ ระดับมัธยมที่กำลังศึกษาหลักสูตร A-level ณ เมือง Cambridge

read more
Get2gether 2015 ณ Centerparcs, Sherwood Forest เมือง Nottingham

Get2gether 2015 ณ Centerparcs, Sherwood Forest เมือง Nottingham

วันที่ 5 – 8 มิถุนายน 2558 คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลจัดงานกิจกรรม Get2gether 2015 ณ Centerparcs, Sherwood Forest เมือง Nottingham โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายเรื่อง Mindset for Success

read more
สนร. สัญจรเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลระดับ A-Level ณ เมือง Oxford สนร. สัญจรเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลระดับ A-Level ณ เมือง Oxford

สนร. สัญจรเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลระดับ A-Level ณ เมือง Oxford

ในวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 ท่านอัครราชทูตฝ่ายการศึกษา คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ สนร. เยี่ยมเยียนโรงเรียน d’overbroeck’s college และ Oxford Tutorial College ณ เมือง Oxford

read more
สนร. สัมมนาสัญจรเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Cambridge สนร. สัมมนาสัญจรเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Cambridge

สนร. สัมมนาสัญจรเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Cambridge

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558 ท่านอัครราชทูตฝ่ายการศึกษา คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ สนร. เยี่ยมเยียนโรงเรียน Bellerbys College and Cambridge Centre for Sixth-form Studies ณ เมือง Cambridge เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่ของทั้งสองโรงเรียน ทั้งนี้ทางคณะ สนร. และนักเรียนทุนทั้ง 20 คน ยังได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ร้านอาหารไทย ศาลาทอง เพื่อพบปะพูดคุย และติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาและความเป็นอยู่ของนักเรียนทุน

read more

ข่าวฝากจากเมืองไทย

ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์และทรัพยากร อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่าง ประกาศรับสมัครงาน

10 Sep 2015 11:03

ฝ่ายการเงิน

กำหนดการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดต่อไป

ประกาศข่าวจากฝ่ายการเงิน

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) จะโอนเงินค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับนักเรียนในวันที่ 28 กันยายน 2558 ดังนี้

3 Sep 2015 14:26

บริการ

แจ้งประกาศข่าวหอพัก

หอพัก สนร. ได้เปลี่ยนระบบการสำรองที่พักเป็นการสำรองที่พักแบบออนไลน์ ซึ่งสามารถกรอกแบบฟอร์มสำรองที่พักได้ ที่ www.oeauk.net => บริการ => บริการหอพัก => หอพัก

18 Nov 2013 14:12

Recent Articles

งานการประชุมเครือข่ายวิชาการสุขภาพ Health Challenge ครั้งที่ 5

งานการประชุมเครือข่ายวิชาการสุขภาพ Health Challenge ครั้งที่ 5

งานการประชุม Health Challenge ประเทศไทย กลับมาอีกครั้งเป็นปีที่ 5 ขอเชิญผู้ที่กำลังศึกษาในสหราชอาณาจักร และผู้สนใจประเด็นด้านสุขภาพ ร่วมการประชุมเครือข่ายวิชาการสุขภาพครั้งที่ 5 “Health Challenge ประเทศไทย” **ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ณ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ

กิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ขอเชิญนักเรียนทุกท่านที่เดินทางมาถึงประเทศอังกฤษตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558 และยังไม่เคยเข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00 -15.30 น. ณ ห้องสามัคคีสมาคม สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ 28 Princes Gate, London, SW7 1PT

ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์และทรัพยากร อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่าง ประกาศรับสมัครงาน

สนร. ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนทุน ODOS ที่ได้รับรางวัล Paul Redhead 2015

สนร. ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนทุน ODOS ที่ได้รับรางวัล Paul Redhead 2015

วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558 ท่านอัครราชทูตฝ่ายการศึกษา นางสาวอรวรรณ นุ้ยภักดี นำทีมเจ้าหน้าที่ สนร. ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนทุน ODOS ที่ศึกษาอยู่ ณ Cambridge Sixth Form College จำนวน 3 ราย นายจีรพัฒน์ ตฤณเขจี นายเตชินท์ ตั้งเจริญไพศาล และนายธีรภัทร ชะฎา ที่ได้รับรางวัล Paul Redhead 2015 และร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนักเรียนทุน ODOS และทุนอื่นๆ ระดับมัธยมที่กำลังศึกษาหลักสูตร A-level ณ เมือง Cambridge

กำหนดการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดต่อไป

ประกาศข่าวจากฝ่ายการเงิน

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) จะโอนเงินค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับนักเรียนในวันที่ 28 กันยายน 2558 ดังนี้

รัฐบาลอังกฤษประกาศระเบียบใหม่ซึ่งมีผลกระทบนักเรียนต่างชาติที่ถือวีซ่า Tier 4

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 รัฐบาลอังกฤษประกาศระเบียบใหม่ซึ่งมีผลกระทบนักเรียนต่างชาติที่ถือวีซ่า Tier 4 โดยเฉพาะนักเรียนที่จะมาศึกษาระดับ Further Education Colleges มีใจความสำคัญรวมถึง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร่วมประชุมวิชาการ

เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร่วมประชุมวิชาการ หรือเสนอผลงานทางวิชาการ สำหรับ นักเรียนที่ศึกษาระดับปริญญาเอก

นักเรียนที่จะเดินทางไปร่วมประชุมวิชาการหรือเสนอผลงานทางวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ในกรณี ดังนี้

Switch to our mobile site