ข่าวฝากจากเมืองไทย

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพี่เลี้ยงทีมนักเรียนที่เข้าแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่ 56

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพี่เลี้ยงทีมนักเรียนที่เข้าแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่ 56

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศในวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2558 จึงมีความประสงค์จะเปิดรับสมัครพี่เลี้ยงให้กับทีมนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันจากประเทศต่างๆ โดยพี่เลี้ยงจะมีหน้าที่ดูแลทีมนักเรียนที่เข้าแข่งขัน และร่วมทำกิจกรรมตลอดระยะเวลาการแข่งขัน ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ตลอดจนพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารกับชาวต่างชาติ

10 Feb 2015 14:55

ฝ่ายการเงิน

สนร. ขอแจ้งข่าวดีต้อนรับเทศกาล Christmas และวันขึ้นปีใหม่

เนื่องในโอกาสเทศกาล Christmas และวันขึ้นปีใหม่ ท่านอท.และทีมงานสนร.อังกฤษทุกคนขอส่งคำอวยพร ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก และขอพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้โปรดคุ้มครองและดลบันดาลให้ นักเรียน นักศึกษา พี่น้องคนไทยในสหราชอาณาจักรทุกคน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ อุดมไปด้วยสติ ปัญญา มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง มีจิตใจผ่องใส ประสบความสำเร็จในทุกๆด้าน สุขสมหวังในสิ่งที่พึงปราถนาทุกประการ

19 Dec 2014 17:30

บริการ

แจ้งประกาศข่าวหอพัก

หอพัก สนร. ได้เปลี่ยนระบบการสำรองที่พักเป็นการสำรองที่พักแบบออนไลน์ ซึ่งสามารถกรอกแบบฟอร์มสำรองที่พักได้ ที่ www.oeauk.net => บริการ => บริการหอพัก => หอพัก

18 Nov 2013 14:12

Recent Articles

The Anglo-Thai Society, Educational Awards for Excellence 2015

The Anglo-Thai Society is delighted to present the Educational Awards for Excellence 2015 to Thai students studying in the UK. With its aim being to recognise the exceptional academic achievements of Thai post-graduate scholars in the UK, the ATS would like to invite all those who feel they might qualify for an award to apply as detailed below:

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพี่เลี้ยงทีมนักเรียนที่เข้าแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่ 56

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพี่เลี้ยงทีมนักเรียนที่เข้าแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่ 56

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศในวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2558 จึงมีความประสงค์จะเปิดรับสมัครพี่เลี้ยงให้กับทีมนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันจากประเทศต่างๆ โดยพี่เลี้ยงจะมีหน้าที่ดูแลทีมนักเรียนที่เข้าแข่งขัน และร่วมทำกิจกรรมตลอดระยะเวลาการแข่งขัน ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ตลอดจนพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารกับชาวต่างชาติ

การบรรยายภายใต้หัวข้อเรื่อง “เทคนิคการเขียนงานวิจัย” (Dissertation/Thesis)

การบรรยายภายใต้หัวข้อเรื่อง “เทคนิคการเขียนงานวิจัย”  (Dissertation/Thesis)

สมาคมนักเรียนไทย มหาวิทยาลัย Southampton ขอเขิญชวนนักเรียนไทยเข้าร่วมฟังบรรยายภายใต้หัวข้อเรื่อง “เทคนิคการเขียนงานวิจัย

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายชั่วโมง 2 อัตรา

ด้วยสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ จะดำเนินการคัดเลือก และจัดจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายชั่วโมง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การศึกษา จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ข่าวดี สำหรับนักเรียนทุนฝาก

บัดนี้สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งให้ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ โอนเงินตกเบิกให้นักเรียนทุนฝากที่อยู่ในความดูแล และรับเงินค่าใช้จ่ายผ่าน สนร. ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ทราบว่าเงินตกเบิกจะเข้าบัญชีในวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558 นี้ค่ะ

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน

สืบเนื่องจากเหตุการณ์ผู้ก่อการร้ายก่อเหตุรุนแรงที่กรุงปารีส เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน 17 ราย สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอนได้ออกประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2558 เพื่อเตือนประชาชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในสหราชอาณาจักร สนร.อังกฤษจึงขอนำประกาศมาเผยแพร่ให้กับนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในสหราชอาณาจักรให้ทราบโดยทั่วกัน และขอฝากความห่วงใยและขอให้นักเรียนทุกท่านโปรดระมัดระวังในการเดินทางและสัญจร และขอให้ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด

ประกาศ สำหรับนักเรียนทุน (สกอ-ทุนเรียนดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ)

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ ขอแจ้งให้ทราบว่า ด้วยสำนักงานคณะอนุกรรมการอุดมศึกษา โดยคณะอนุกรรมการบริหารโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีคณะมนุษยศาสตร์แห่งประเทศไทย) มีมติในการประชุมครั้งที่ 13/2557 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ให้คณะอนุกรรมการการบริหารฯ เป็นผู้พิจารณาการขยายระยะเวลาของนักเรียนทุน จึงขอแจ้งให้นักเรียนทุน (สกอ-ทุนเรียนดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ) ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ โดยที่ สกอ. จะเป็นผู้พิจารณาการขยายเวลาศึกษาของท่าน กระบวนการดำเนินการอาจใช้เวลาในการพิจารณา เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดจัดส่งเรื่องขอขยายเวลาศึกษามาที่ สนร. ภายในระยะเวลาไม่เกินกว่า 90 วันก่อนครบกำหนดวันลาศึกษาของท่าน เพื่อ สนร. จะได้นำเสนอให้ สกอ. พิจารณาต่อไป

Switch to our mobile site