สนร. สัมมนาสัญจรเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Hull สนร. สัมมนาสัญจรเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Hull

สนร. สัมมนาสัญจรเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Hull

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) และคณะเจ้าหน้าที่ สนร. เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ณ เมือง Hull ทั้งนี้ สนร. ขอขอบคุณ คุณโด่ง ธีรพัทธ์ มานุวงศ์ ที่ช่วยประสานงานค่ะ

read more
สนร. สัมมนาสัญจรเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง York สนร. สัมมนาสัญจรเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง York

สนร. สัมมนาสัญจรเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง York

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 ทีม สนร. นำโดย คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษาที่เมือง York และขออวยพรให้นักเรียนที่กำลังศึกษาปริญญาเอกปีสุดท้าย สำเร็จการศึกษาตามที่มุ่งหวังนะคะ    

read more
สนร.สัมมนาสัญจรเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Manchester สนร.สัมมนาสัญจรเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Manchester

สนร.สัมมนาสัญจรเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Manchester

วันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 ท่านอัคราชทูตฝ่ายการศึกษา คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ สนร. เยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Manchester เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาและความเป็นอยู่ ของนักเรียน ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ คุณฉัตรแก้ว ชัยลือชา ที่ช่วยประสานงานต่างๆด้วยค่ะ

read more

ข่าวฝากจากเมืองไทย

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพี่เลี้ยงทีมนักเรียนที่เข้าแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่ 56

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพี่เลี้ยงทีมนักเรียนที่เข้าแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่ 56

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศในวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2558 จึงมีความประสงค์จะเปิดรับสมัครพี่เลี้ยงให้กับทีมนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันจากประเทศต่างๆ โดยพี่เลี้ยงจะมีหน้าที่ดูแลทีมนักเรียนที่เข้าแข่งขัน และร่วมทำกิจกรรมตลอดระยะเวลาการแข่งขัน ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ตลอดจนพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารกับชาวต่างชาติ

10 Feb 2015 14:55

ฝ่ายการเงิน

สนร. ขอแจ้งข่าวดีต้อนรับเทศกาล Christmas และวันขึ้นปีใหม่

เนื่องในโอกาสเทศกาล Christmas และวันขึ้นปีใหม่ ท่านอท.และทีมงานสนร.อังกฤษทุกคนขอส่งคำอวยพร ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก และขอพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้โปรดคุ้มครองและดลบันดาลให้ นักเรียน นักศึกษา พี่น้องคนไทยในสหราชอาณาจักรทุกคน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ อุดมไปด้วยสติ ปัญญา มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง มีจิตใจผ่องใส ประสบความสำเร็จในทุกๆด้าน สุขสมหวังในสิ่งที่พึงปราถนาทุกประการ

19 Dec 2014 17:30

บริการ

แจ้งประกาศข่าวหอพัก

หอพัก สนร. ได้เปลี่ยนระบบการสำรองที่พักเป็นการสำรองที่พักแบบออนไลน์ ซึ่งสามารถกรอกแบบฟอร์มสำรองที่พักได้ ที่ www.oeauk.net => บริการ => บริการหอพัก => หอพัก

18 Nov 2013 14:12

Recent Articles

สนร. สัมมนาสัญจรเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Hull

สนร. สัมมนาสัญจรเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Hull

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) และคณะเจ้าหน้าที่ สนร. เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ณ เมือง Hull ทั้งนี้ สนร. ขอขอบคุณ คุณโด่ง ธีรพัทธ์ มานุวงศ์ ที่ช่วยประสานงานค่ะ

สนร. สัมมนาสัญจรเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง York

สนร. สัมมนาสัญจรเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง York

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 ทีม สนร. นำโดย คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษาที่เมือง York และขออวยพรให้นักเรียนที่กำลังศึกษาปริญญาเอกปีสุดท้าย สำเร็จการศึกษาตามที่มุ่งหวังนะคะ    

สนร.สัมมนาสัญจรเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Manchester

สนร.สัมมนาสัญจรเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Manchester

วันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 ท่านอัคราชทูตฝ่ายการศึกษา คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ สนร. เยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Manchester เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาและความเป็นอยู่ ของนักเรียน ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ คุณฉัตรแก้ว ชัยลือชา ที่ช่วยประสานงานต่างๆด้วยค่ะ

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายชั่วโมง 1 อัตรา

ด้วยสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ จะดำเนินการคัดเลือก และจัดจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายชั่วโมง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การศึกษา จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

The Anglo-Thai Society, Educational Awards for Excellence 2015

The Anglo-Thai Society is delighted to present the Educational Awards for Excellence 2015 to Thai students studying in the UK. With its aim being to recognise the exceptional academic achievements of Thai post-graduate scholars in the UK, the ATS would like to invite all those who feel they might qualify for an award to apply as detailed below:

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพี่เลี้ยงทีมนักเรียนที่เข้าแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่ 56

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพี่เลี้ยงทีมนักเรียนที่เข้าแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่ 56

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศในวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2558 จึงมีความประสงค์จะเปิดรับสมัครพี่เลี้ยงให้กับทีมนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันจากประเทศต่างๆ โดยพี่เลี้ยงจะมีหน้าที่ดูแลทีมนักเรียนที่เข้าแข่งขัน และร่วมทำกิจกรรมตลอดระยะเวลาการแข่งขัน ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ตลอดจนพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารกับชาวต่างชาติ

การบรรยายภายใต้หัวข้อเรื่อง “เทคนิคการเขียนงานวิจัย” (Dissertation/Thesis)

การบรรยายภายใต้หัวข้อเรื่อง “เทคนิคการเขียนงานวิจัย”  (Dissertation/Thesis)

สมาคมนักเรียนไทย มหาวิทยาลัย Southampton ขอเขิญชวนนักเรียนไทยเข้าร่วมฟังบรรยายภายใต้หัวข้อเรื่อง “เทคนิคการเขียนงานวิจัย

Switch to our mobile site