การประชุมสัมมนาหัวข้อ บทบาทของ British Chamber of Commerce ในการสนับสนุนโอกาสการทำงานในประเทศไทย

การประชุมสัมมนาหัวข้อ บทบาทของ British Chamber of Commerce ในการสนับสนุนโอกาสการทำงานในประเทศไทย

จากการที่คุณ Simon Landy (Chairman of British Chamber of Commerce) และคุณ Greg Watkins (Executive Director) ได้มาบรรยายที่ สนร. เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2556 เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ British Chamber of Commerce ในการสนับสนุนโอกาสการทำงานในประเทศไทย ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลการประชุมได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

read more
งานปฐมนิเทศนักเรียนทุนในโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 งานปฐมนิเทศนักเรียนทุนในโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3

งานปฐมนิเทศนักเรียนทุนในโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3

เมื่อวันที่ 12,16, 19 มกราคม 2556 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหราชอาณาจักรได้จัดการปฐมนิเทศต้อนรับนักเรียนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 รอบ 2 เป็นครั้งแรก

read more
เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย Imperial College London เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย Imperial College London

เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย Imperial College London

นายนนทิกร กาญจนะจิตรา (เลขาธิการ กพ.) ดร.ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ (อัครราชทูต ฝ่ายการศึกษา) และเจ้าหน้าที่ สนร. เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย Imperial College London เมื่อวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2555

read more
นายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พบนักเรียนไทยในสหราชอาณาจักร ณ Imperial College London นายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พบนักเรียนไทยในสหราชอาณาจักร ณ Imperial College London

นายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พบนักเรียนไทยในสหราชอาณาจักร ณ Imperial College London

สถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงลอนดอน ร่วมกับสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหราชอาณาจักร และมหาวิทยาลัย Imperial College London ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พบนักเรียนไทยในสหราชอาณาจักรในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2555 เวลา 17:00 – 17:45 ณ ห้องประชุม G20, Royal School of Mines, Imperial College London

read more

สารจากหัวหน้าสำนักงานฯ

Working Together for Thai Students

Welcome to the Office of Educational Affairs (OEA). The OEA is an implementation arm of Thailand’s Office of the Civil Service Commission (OCSC), a central human resource management unit for Thailand’s public sector. Reporting directly to the Prime Minister, one of the major

30 May 2012 14:35

ข่าวฝากจากเมืองไทย

มหาวิทยาลัยนเรศวรรับสมัครอาจารย์ 2 ตำแหน่ง

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

2 Positions Available ASEAN language and cultural studies

31 Oct 2013 12:37

ฝ่ายการเงิน

กำหนดการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดต่อไป

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) จะโอนเงินค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับนักเรียนในวันที่ 27 กันยายน 2556 ดังนี้

6 Sep 2013 10:18

บริการ

แจ้งประกาศข่าวหอพัก

หอพัก สนร. ได้เปลี่ยนระบบการสำรองที่พักเป็นการสำรองที่พักแบบออนไลน์ ซึ่งสามารถกรอกแบบฟอร์มสำรองที่พักได้ ที่ www.oeauk.net => บริการ => บริการทั่วไป => หอพัก

18 Nov 2013 14:12

Recent Articles

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายชั่วโมงและลูกจ้างชั่วคราวรายปี

ประกาศสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ เรื่อง  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายชั่วโมง และลูกจ้างสัญญาจ้างรายปี ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การศึกษา 3 อัตรา ด้วยสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ จะดำเนินการคัดเลือก และจัดจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายชั่วโมง และลูกจ้างสัญญาจ้างรายปี ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การศึกษา จำนวน  3 อัตรา โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1. ตำแหน่งและเงินค่าจ้างที่จะได้รับ 1.1  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การศึกษา (ลูกจ้างรายชั่วโมง)   2 อัตรา อัตราค่าจ้าง : ลูกจ้างรายชั่วโมง ชั่วโมงละ 8.91 ปอนด์จากฐานอัตราเงินเดือน 1,230 ปอนด์ การปฏิบัติงาน : เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2557 1.2  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การศึกษา (ลูกจ้างรายปี) 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง : ลูกจ้างรายปี จากฐานอัตราเงินเดือน 1,230 ปอนด์ [...]

The Anglo-Thai Society Educational Awards for Excellence 2014

The Anglo-Thai Society is delighted to present the Educational Awards for Excellence 2014 to Thai students studying in the UK. With its aim being to recognise the exceptional academic achievements of Thai post-graduate scholars in the UK,

การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร (ส.ว.) ปี 2557

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร (ส.ว.) ปี 2557 ซึ่งในสหราชอาณาจักร จะกำหนดให้เป็นการเลือกตั้งทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 16 – 23 มีนาคม 2557 ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งสามารถลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร (ส.ว.)ระหว่างวันจันทร์ที่ 17- วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์2557 (สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนไว้ เมื่อครั้งเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อมกราคม 2557 ที่ผ่านมา)

ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศรับสมัครคัดเลือกรับทุนสายออกบัตรธนาคาร

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกรับทุนสายออกบัตรธนาคาร ธปท เพื่อศึกษาระดับปริญญาโทในต่างประเทศ จำนวน 3 ทุน สาขาวิชา 1.วิศวกรรมเครื่องกล หรือ Mechatronic 2.วิศวกรรมเคมี หรือ Nano – Technology 3.วิศวกรรมอุตสาหการ (เน้นด้าน Operations Research) สำหรับทุนสาขาวิชาอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการ จะแจ้งให้ทราบต่อไป (ประมาณปลายเดือนมีนาคม57) ผู้สนใจ โปรดดูรายละเอียดได้ที่ http://www.bot.or.th/Thai/RecruitmentInternshipScholarship/apply/Documents/ปี56-ประกาศทุนสอบ.pdf

A talk on “The Historical roots of current political divisions in Thailand: a farang’s perspective”

A talk on “The Historical roots of current political divisions in Thailand: a farang’s perspective”

Thai Forum, Leeds University & Anglo-Thai Society jointly present a talk on “The Historical roots of current political divisions in Thailand: a farang’s perspective”

Date & Time
Friday 14th March 2014 at 18.30 – 20.30

If you would like to attend, please contact Steve Buckley at Steve.Buckley@OCS.co.uk to reserve your place

คณะวิทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

คณะวิทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ซึ่งรายละเอียดสามารถดูได้ตามลิ๊งค์ข้างล้าง ประกาศรับสมัครอาจารย์_57

ข่าวดี! การประชุม “Get 2gether 2014 No.1” เปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่เคยเข้าร่วม

ประกาศด่วน! เกี่ยวกับกิจกรรม Get2Gether ณ เมือง Nottingham ระหว่างวันที่ 10 – 13 มกราคม 2557

Switch to our mobile site