ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช  2561 ในนามของสำนักงานผู้ดูนักเรียนในประเทศอังกฤษ  ขอส่งความสุข  และความปรารถนาดีมายังนักเรียนทุกท่าน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ทุกท่าน สุขกาย สุขใจ สุขภาพแข็งแรง สามารถผ่านอุปสรรคทั้งปวงจนประสบความสำเร็จในการศึกษา และสมหวังทุกสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ

read more
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ​

read more
ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ มหาวิทยาลัย UCL และ SOAS ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ มหาวิทยาลัย UCL และ SOAS

ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ มหาวิทยาลัย UCL และ SOAS

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 คุณธนิดา เตชะโชควิวัฒน์ อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล เดินทางไปพบปะเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย UCL และนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ที่กำลังศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัย UCL และ SOAS เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษา และความเป็นอยู่ จากการติดตามความก้าวหน้าในครั้งนี้ สนร. ได้ทราบว่านักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัย UCL และ SOAS มีความก้าวหน้าในการศึกษาที่ดี และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีรุ่นพี่รุ่นน้องที่คอยช่วยเหลือกันและอบอุ่น

read more
ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ มหาวิทยาลัย Imperial College London ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ มหาวิทยาลัย Imperial College London

ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ มหาวิทยาลัย Imperial College London

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 คุณธนิดา เตชะโชควิวัฒน์ อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลเดินทางไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ณ Imperial College London เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษา และความเป็นอยู่ของนักเรียนทุนรัฐบาล โดย เจ้าหน้าที่ได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากนักเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำความรู้จักกันเพื่อเสริมสร้างเครืองข่ายนักเรียนทุนรัฐบาลให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

read more

ข่าวฝากจากเมืองไทย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอกสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

5 Feb 2018 12:30

ฝ่ายการเงิน

กำหนดการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดมกราคม-มีนาคม 2561

ประกาศข่าวจากฝ่ายการเงินและบัญชี สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) จะโอนเงินค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับนักเรียนภายในวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 ดังนี้ 1. นักเรียนทุนรัฐบาล ค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดมกราคม – มีนาคม 2561 พร้อมค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา 3 เดือน 2. นักเรียนทุนอื่นๆ ค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดมกราคม – มีนาคม 2561 พร้อมค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา 3 เดือน (อัตราค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา ระดับ A-Level 280/12*3 = 70.00 ปอนด์ ต่อ 3 เดือน / ระดับปริญญา 730/12*3 = 182.50 ปอนด์ ต่อ 3 เดือน)

27 Dec 2017 15:00

บริการ

ประกาศระเบียบหอพักนักเรียน พ.ศ. 2561

เพื่อให้ระบบงานและการบริการของหอพักนักเรียนของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นสมควรจัดระเบียบว่าด้วยการบริการหอพักนักเรียนใหม่ ดังต่อไปนี้

13 Feb 2018 12:52

Recent Articles

ประกาศระเบียบหอพักนักเรียน พ.ศ. 2561

เพื่อให้ระบบงานและการบริการของหอพักนักเรียนของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นสมควรจัดระเบียบว่าด้วยการบริการหอพักนักเรียนใหม่ ดังต่อไปนี้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอกสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการเพื่อรับทุน Industry-Academia Partnerships

สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยฝากประชาสัมพันธ์ เรื่องการเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน Industry-Academia Partnerships เพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาสร้างความเชื่อมโยงที่เข้มแข็งกับภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย และสถาบันการศึกษา/หน่วยงานวิจัย/ภาคอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักร สำหรับพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor, EEC)

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช  2561 ในนามของสำนักงานผู้ดูนักเรียนในประเทศอังกฤษ  ขอส่งความสุข  และความปรารถนาดีมายังนักเรียนทุกท่าน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ทุกท่าน สุขกาย สุขใจ สุขภาพแข็งแรง สามารถผ่านอุปสรรคทั้งปวงจนประสบความสำเร็จในการศึกษา และสมหวังทุกสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ

กำหนดการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดมกราคม-มีนาคม 2561

ประกาศข่าวจากฝ่ายการเงินและบัญชี สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) จะโอนเงินค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับนักเรียนภายในวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 ดังนี้ 1. นักเรียนทุนรัฐบาล ค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดมกราคม – มีนาคม 2561 พร้อมค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา 3 เดือน 2. นักเรียนทุนอื่นๆ ค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดมกราคม – มีนาคม 2561 พร้อมค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา 3 เดือน (อัตราค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา ระดับ A-Level 280/12*3 = 70.00 ปอนด์ ต่อ 3 เดือน / ระดับปริญญา 730/12*3 = 182.50 ปอนด์ ต่อ 3 เดือน)

ประกาศข่าวนักเรียนทุนรัฐบาล/ทุนอื่นๆ ที่อยู่ในความดูแลของ สนร.

นักเรียนทุนท่านใดที่ประสงค์จะฝึกงานในช่วง 1 ปีข้างหน้า โปรดจัดส่ง CV ของท่านไปที่ สนร. เพื่อ สนร. จะได้จัดส่งให้ สำนักงาน ก.พ. ประสานกับภาครัฐ/เอกชนในประเทศไทย ที่มีสาขาในต่างประเทศพิจารณาต่อไป โปรดแจ้งความประสงค์ที่ scholars@oeauk.net ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 โดยระบุสาขาวิชาที่ประสงค์จะฝึกงานพร้อมแนบ CV ของท่านด้วย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

เนื่องด้วย ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑ ตำแหน่ง วุฒิปริญญาเอก ที่จบการศึกษาหรือใกล้จะจบการศึกษาในสาขาใดสาขาหนึ่งต่อไปนี้

Switch to our mobile site