งานกิจกรรม Get2gether 2016 ณ Centerparcs, Sherwood Forest เมือง Nottingham งานกิจกรรม Get2gether 2016 ณ Centerparcs, Sherwood Forest เมือง Nottingham

งานกิจกรรม Get2gether 2016 ณ Centerparcs, Sherwood Forest เมือง Nottingham

วันที่ 10 – 13 มิถุนายน 2559 คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลจัดงานกิจกรรม Get2gether 2016 ณ Centerparcs, Sherwood Forest เมือง Nottingham โดยได้รับเกียรติจาก ท่านเอกอัครราชทูต ประจำกรุงลอนดอน ท่านกิตติพงษ์ ณ ระนอง มาร่วมงานด้วย สนร. ได้จัดกิจกรรมเป็นครั้งที่ 4 แล้ว ในปีนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 160 คน

read more
สัมมนาสัญจร ณ เมือง London สัมมนาสัญจร ณ เมือง London

สัมมนาสัญจร ณ เมือง London

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลฯ เป็นตัวแทนเดินทางไปเยี่ยมนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ที่กำลังศึกษาอยู่ INTO St George’s University of London โดยพบกับ Dr Iain MacPhee, Dean of International Education, Mr Simon Fitch, Director of International Development & INTO St George’s Centre Director

read more
สนร. สัมมนาสัญจรเยี่ยมโรงเรียน Cambridge Tutors College สนร. สัมมนาสัญจรเยี่ยมโรงเรียน Cambridge Tutors College

สนร. สัมมนาสัญจรเยี่ยมโรงเรียน Cambridge Tutors College

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลฯ เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียน Cambridge Tutors College และนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ณ Croydon

read more
สนร. สัมมนาสัญจร ณ เมือง Bournemouth สนร. สัมมนาสัญจร ณ เมือง Bournemouth

สนร. สัมมนาสัญจร ณ เมือง Bournemouth

เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลและฝ่ายนักเรียนทุนส่วนตัว เป็นตัวแทนเดินทางไปเยี่ยมนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ที่กำลังศึกษาอยู่ ณ เมือง Bournemouth

read more

ข่าวฝากจากเมืองไทย

มหาวิทยาลัยมหิดลประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา

มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอกด้านสังคมศาสตร์ และสังคมศาสตร์ประยุกต์ในด้านสุขภาพ จำนวนทั้งสิ้น 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559

14 Jul 2016 14:03

ฝ่ายการเงิน

กำหนดการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดต่อไป

ประกาศข่าวจากฝ่ายการเงิน

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) จะโอนเงินค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับนักเรียนในวันที่ 28 กันยายน 2558 ดังนี้

3 Sep 2015 14:26

บริการ

แจ้งประกาศข่าวหอพัก

หอพัก สนร. ได้เปลี่ยนระบบการสำรองที่พักเป็นการสำรองที่พักแบบออนไลน์ ซึ่งสามารถกรอกแบบฟอร์มสำรองที่พักได้ ที่ www.oeauk.net => บริการ => บริการหอพัก => หอพัก

18 Nov 2013 14:12

Recent Articles

Prize winners summer 2016

Prize winners summer 2016

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนรัฐบาลที่ได้รับรางวัลผลการเรียนดีเด่น ดังต่อไปนี้  

มหาวิทยาลัยมหิดลประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา

มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอกด้านสังคมศาสตร์ และสังคมศาสตร์ประยุกต์ในด้านสุขภาพ จำนวนทั้งสิ้น 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกำลังรับสมัครอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2559

ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศรับสมัครพนักงานระดับปริญญาเอก และนักเรียนทุน เพื่อรับทุนต่อยอด

ด้วย ธปท. กำลังประกาศรับสมัคร พนักงานที่สำเร็จปริญญาเอก และนักเรียนทุน เพื่อรับทุนต่อยอดระดับ ปริญญาเอก ในสาขาวิชา Economics /Econometrics /Finance / Financial Economics / Economics and Finance / International Law / Business Administration (Banking and Finance)

งานกิจกรรม Get2gether 2016 ณ Centerparcs, Sherwood Forest เมือง Nottingham

งานกิจกรรม Get2gether 2016 ณ Centerparcs, Sherwood Forest เมือง Nottingham

วันที่ 10 – 13 มิถุนายน 2559 คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลจัดงานกิจกรรม Get2gether 2016 ณ Centerparcs, Sherwood Forest เมือง Nottingham โดยได้รับเกียรติจาก ท่านเอกอัครราชทูต ประจำกรุงลอนดอน ท่านกิตติพงษ์ ณ ระนอง มาร่วมงานด้วย สนร. ได้จัดกิจกรรมเป็นครั้งที่ 4 แล้ว ในปีนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 160 คน

โครงการสัมมนาเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาลประจำปี 2559

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ณ สหราชอาณาจักร ทุกระดับการศึกษาที่จะเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงปิดภาคฤดูร้อนเข้าร่วมโครงการสัมมนาเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาลประจำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาลที่ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ สร้างความตระหนักรู้ในการเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลและกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆของรัฐ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักรียนทุนของรัฐบาล โดยสำนักงาน ก.พ. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการสัมมนา (ไม่ร่วมค่าเดินทาง ไป – กลับประเทศที่ศึกษา – ประเทศไทย และค่าเดินทางไป – กลับจากที่พัก – สำนักงาน ก.พ.)

สัมมนาสัญจร ณ เมือง London

สัมมนาสัญจร ณ เมือง London

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลฯ เป็นตัวแทนเดินทางไปเยี่ยมนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ที่กำลังศึกษาอยู่ INTO St George’s University of London โดยพบกับ Dr Iain MacPhee, Dean of International Education, Mr Simon Fitch, Director of International Development & INTO St George’s Centre Director

Switch to our mobile site