สนร. สัมมนาสัญจรเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Cambridge สนร. สัมมนาสัญจรเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Cambridge

สนร. สัมมนาสัญจรเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Cambridge

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558 ท่านอัครราชทูตฝ่ายการศึกษา คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ สนร. เยี่ยมเยียนโรงเรียน Bellerbys College and Cambridge Centre for Sixth-form Studies ณ เมือง Cambridge เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่ของทั้งสองโรงเรียน ทั้งนี้ทางคณะ สนร. และนักเรียนทุนทั้ง 20 คน ยังได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ร้านอาหารไทย ศาลาทอง เพื่อพบปะพูดคุย และติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาและความเป็นอยู่ของนักเรียนทุน

read more
สนร. สัมมนาสัญจรเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Hull สนร. สัมมนาสัญจรเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Hull

สนร. สัมมนาสัญจรเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Hull

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) และคณะเจ้าหน้าที่ สนร. เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ณ เมือง Hull ทั้งนี้ สนร. ขอขอบคุณ คุณโด่ง ธีรพัทธ์ มานุวงศ์ ที่ช่วยประสานงานค่ะ

read more
สนร. สัมมนาสัญจรเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง York สนร. สัมมนาสัญจรเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง York

สนร. สัมมนาสัญจรเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง York

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 ทีม สนร. นำโดย คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษาที่เมือง York และขออวยพรให้นักเรียนที่กำลังศึกษาปริญญาเอกปีสุดท้าย สำเร็จการศึกษาตามที่มุ่งหวังนะคะ    

read more
สนร.สัมมนาสัญจรเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Manchester สนร.สัมมนาสัญจรเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Manchester

สนร.สัมมนาสัญจรเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Manchester

วันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 ท่านอัคราชทูตฝ่ายการศึกษา คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ สนร. เยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Manchester เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาและความเป็นอยู่ ของนักเรียน ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ คุณฉัตรแก้ว ชัยลือชา ที่ช่วยประสานงานต่างๆด้วยค่ะ

read more

ข่าวฝากจากเมืองไทย

ทุนแข่งขัน ของธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน ประเภททุนแข่งขัน ของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2558 จำนวน 8 ทุน (ปิดรับสมัคร วันที่ 12 มิถุนายน 2558)

8 May 2015 13:37

ฝ่ายการเงิน

สนร. ขอแจ้งข่าวดีต้อนรับเทศกาล Christmas และวันขึ้นปีใหม่

เนื่องในโอกาสเทศกาล Christmas และวันขึ้นปีใหม่ ท่านอท.และทีมงานสนร.อังกฤษทุกคนขอส่งคำอวยพร ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก และขอพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้โปรดคุ้มครองและดลบันดาลให้ นักเรียน นักศึกษา พี่น้องคนไทยในสหราชอาณาจักรทุกคน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ อุดมไปด้วยสติ ปัญญา มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง มีจิตใจผ่องใส ประสบความสำเร็จในทุกๆด้าน สุขสมหวังในสิ่งที่พึงปราถนาทุกประการ

19 Dec 2014 17:30

บริการ

แจ้งประกาศข่าวหอพัก

หอพัก สนร. ได้เปลี่ยนระบบการสำรองที่พักเป็นการสำรองที่พักแบบออนไลน์ ซึ่งสามารถกรอกแบบฟอร์มสำรองที่พักได้ ที่ www.oeauk.net => บริการ => บริการหอพัก => หอพัก

18 Nov 2013 14:12

Recent Articles

สนร. สัมมนาสัญจรเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Cambridge

สนร. สัมมนาสัญจรเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Cambridge

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558 ท่านอัครราชทูตฝ่ายการศึกษา คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ สนร. เยี่ยมเยียนโรงเรียน Bellerbys College and Cambridge Centre for Sixth-form Studies ณ เมือง Cambridge เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่ของทั้งสองโรงเรียน ทั้งนี้ทางคณะ สนร. และนักเรียนทุนทั้ง 20 คน ยังได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ร้านอาหารไทย ศาลาทอง เพื่อพบปะพูดคุย และติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาและความเป็นอยู่ของนักเรียนทุน

สนร. สัมมนาสัญจรเยี่ยมนักเรียนรัฐบาล และทุนส่วนตัว ณ โรงเรียน Shrewsbury และ Concord College

สนร. สัมมนาสัญจรเยี่ยมนักเรียนรัฐบาล และทุนส่วนตัว ณ โรงเรียน Shrewsbury และ Concord College

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 ท่านอัครราชทูตฝ่ายการศึกษา คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ สนร. เยี่ยมเยียนโรงเรียน Shrewsbury เพื่อพบและติดตามความเป็นอยู่ของนักเรียนทุนส่วนตัวที่อยู่ในความดูแลของ สนร. จำนวน 12 คน อีกทั้งยังได้พบกับอาจารย์ใหญ่ Mr Mark Turner และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งได้รับทราบถึงระบบการเรียน การสอนของโรงเรียนในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ได้อย่างดี

ทุนแข่งขัน ของธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน ประเภททุนแข่งขัน ของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2558 จำนวน 8 ทุน (ปิดรับสมัคร วันที่ 12 มิถุนายน 2558)

กิจกรรมการประชุม “Get 2gether 2015”

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ขอเชิญนักเรียนทุนรัฐบาล และนักเรียนทุนอื่นๆ ที่อยู่ในความดูแลของ สนร. เข้าร่วมกิจกรรมการประชุม “Get 2gether 2015” ระหว่างวันศุกร์ที่ 5 ถึงวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558 ณ CenterParcs Sherwood Forest, Nottingham

สนร. สัมมนาสัญจรเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Hull

สนร. สัมมนาสัญจรเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Hull

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) และคณะเจ้าหน้าที่ สนร. เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ณ เมือง Hull ทั้งนี้ สนร. ขอขอบคุณ คุณโด่ง ธีรพัทธ์ มานุวงศ์ ที่ช่วยประสานงานค่ะ

สนร. สัมมนาสัญจรเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง York

สนร. สัมมนาสัญจรเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง York

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 ทีม สนร. นำโดย คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษาที่เมือง York และขออวยพรให้นักเรียนที่กำลังศึกษาปริญญาเอกปีสุดท้าย สำเร็จการศึกษาตามที่มุ่งหวังนะคะ    

สนร.สัมมนาสัญจรเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Manchester

สนร.สัมมนาสัญจรเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Manchester

วันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 ท่านอัคราชทูตฝ่ายการศึกษา คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ สนร. เยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Manchester เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาและความเป็นอยู่ ของนักเรียน ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ คุณฉัตรแก้ว ชัยลือชา ที่ช่วยประสานงานต่างๆด้วยค่ะ

Switch to our mobile site