การประชุมสัมมนาหัวข้อ บทบาทของ British Chamber of Commerce ในการสนับสนุนโอกาสการทำงานในประเทศไทย

การประชุมสัมมนาหัวข้อ บทบาทของ British Chamber of Commerce ในการสนับสนุนโอกาสการทำงานในประเทศไทย

จากการที่คุณ Simon Landy (Chairman of British Chamber of Commerce) และคุณ Greg Watkins (Executive Director) ได้มาบรรยายที่ สนร. เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2556 เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ British Chamber of Commerce ในการสนับสนุนโอกาสการทำงานในประเทศไทย ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลการประชุมได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

read more
งานปฐมนิเทศนักเรียนทุนในโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 งานปฐมนิเทศนักเรียนทุนในโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3

งานปฐมนิเทศนักเรียนทุนในโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3

เมื่อวันที่ 12,16, 19 มกราคม 2556 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหราชอาณาจักรได้จัดการปฐมนิเทศต้อนรับนักเรียนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 รอบ 2 เป็นครั้งแรก

read more
เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย Imperial College London เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย Imperial College London

เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย Imperial College London

นายนนทิกร กาญจนะจิตรา (เลขาธิการ กพ.) ดร.ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ (อัครราชทูต ฝ่ายการศึกษา) และเจ้าหน้าที่ สนร. เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย Imperial College London เมื่อวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2555

read more
นายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พบนักเรียนไทยในสหราชอาณาจักร ณ Imperial College London นายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พบนักเรียนไทยในสหราชอาณาจักร ณ Imperial College London

นายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พบนักเรียนไทยในสหราชอาณาจักร ณ Imperial College London

สถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงลอนดอน ร่วมกับสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหราชอาณาจักร และมหาวิทยาลัย Imperial College London ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พบนักเรียนไทยในสหราชอาณาจักรในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2555 เวลา 17:00 – 17:45 ณ ห้องประชุม G20, Royal School of Mines, Imperial College London

read more

สารจากหัวหน้าสำนักงานฯ

Working Together for Thai Students

Welcome to the Office of Educational Affairs (OEA). The OEA is an implementation arm of Thailand’s Office of the Civil Service Commission (OCSC), a central human resource management unit for Thailand’s public sector. Reporting directly to the Prime Minister, one of the major

30 May 2012 14:35

ข่าวฝากจากเมืองไทย

โครงการเสริมสร้างทัศนคตินักเรียนทุนรัฐบาล ประจำปี 2557

สำนักงาน ก.พ. โดยศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ (ศกศ.) เชิญชวนนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังเดินทางกลับประเทศไทยชั่วคราว เข้าร่วม “โครงการเสริมสร้างทัศนคตินักเรียนทุนรัฐบาล” ประจำปี 2557

30 Jun 2014 11:19

ฝ่ายการเงิน

กำหนดการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดต่อไป

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) จะโอนเงินค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับนักเรียนในวันที่ 27 กันยายน 2556 ดังนี้

6 Sep 2013 10:18

บริการ

แจ้งประกาศข่าวหอพัก

หอพัก สนร. ได้เปลี่ยนระบบการสำรองที่พักเป็นการสำรองที่พักแบบออนไลน์ ซึ่งสามารถกรอกแบบฟอร์มสำรองที่พักได้ ที่ www.oeauk.net => บริการ => บริการทั่วไป => หอพัก

18 Nov 2013 14:12

Recent Articles

โครงการเสริมสร้างทัศนคตินักเรียนทุนรัฐบาล ประจำปี 2557

สำนักงาน ก.พ. โดยศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ (ศกศ.) เชิญชวนนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังเดินทางกลับประเทศไทยชั่วคราว เข้าร่วม “โครงการเสริมสร้างทัศนคตินักเรียนทุนรัฐบาล” ประจำปี 2557

แจ้งการเปลี่ยนแปลง Terminal ของสายการบินไทย

สนร. ขอแจ้งนักเรียนที่จองตั๋วการบินไทยเดินทางจาก LHR-BKK  ระหว่างวันที่ 1 – 27 กรกฎาคมนี้ ให้เช็คอินที่ Heathrow Terminal 3 และเริ่มเช็คอินที่ Terminal 2 ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับการเดินทางของท่าน แนะนำให้ตรวจสอบกับทางสายการบินไทยก่อนเดินทาง และหากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมประการใด สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงกับทางสายการบินไทยได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0844 561 0911

สถานบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบข้างล่าง ประกาศรับสมัครอาจารย์ 2557

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายชั่วโมง

ประกาศสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ เรื่อง  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายชั่วโมง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การศึกษา 1 อัตรา ด้วยสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ จะดำเนินการคัดเลือก และจัดจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายชั่วโมง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การศึกษา จำนวน  1 อัตรา โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1. ตำแหน่งและเงินค่าจ้างที่จะได้รับ ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การศึกษา (ลูกจ้างรายชั่วโมง)   1 อัตรา อัตราค่าจ้าง : ลูกจ้างรายชั่วโมง ชั่วโมงละ 8.91 ปอนด์จากฐานอัตราเงินเดือน 1,230 ปอนด์ การปฏิบัติงาน : เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2557 2. ลักษณะงาน / หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การศึกษา ดูแลจัดการด้านการศึกษาและความเป็นอยู่ของนักเรียนทุนส่วนตัวภาย ใต้ความดูแลของสำนักงาน ก.พ. โดยรวมถึงการประสานงานกับสำนักงาน ก.พ. สถาบันการศึกษา ผู้ปกครอง  นักเรียนและคนขับรถ ทั้งในกรณีปกติและกรณีเร่งด่วน ทั้งนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติ และสามารถออกปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้ตามที่ได้รับมอบหมาย [...]

ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภททุนแข่งขันประจำปี 2557 เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในต่างประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 17 ทุน รายละเอียดเพิ่มเติมตาม link ที่แนบมาพร้อมนี้ http://www.bot.or.th

The Anglo-Thai Society Educational Awards for Excellence 2014

The Anglo-Thai Society is delighted to present the Educational Awards for Excellence 2014 to Thai students studying in the UK. With its aim being to recognise the exceptional academic achievements of Thai post-graduate scholars in the UK,

การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร (ส.ว.) ปี 2557

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร (ส.ว.) ปี 2557 ซึ่งในสหราชอาณาจักร จะกำหนดให้เป็นการเลือกตั้งทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 16 – 23 มีนาคม 2557 ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งสามารถลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร (ส.ว.)ระหว่างวันจันทร์ที่ 17- วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์2557 (สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนไว้ เมื่อครั้งเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อมกราคม 2557 ที่ผ่านมา)

Switch to our mobile site