เลขาธิการ ก.พ. เยี่ยมนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน นักเรียนทุนรัฐบาล และตรวจเยี่ยมสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 11-16 กรกฎาคม 57 เลขาธิการ ก.พ. เยี่ยมนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน นักเรียนทุนรัฐบาล และตรวจเยี่ยมสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 11-16 กรกฎาคม 57

เลขาธิการ ก.พ. เยี่ยมนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน นักเรียนทุนรัฐบาล และตรวจเยี่ยมสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 11-16 กรกฎาคม 57

วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2557 เลขาธิการ ก.พ. (คุณนนทิกร กาญจนะจิตรา) รองเลขาธิการ ก.พ. (คุณ รังสิมา จารุภา) และเจ้าหน้าที่จากศูนย์การศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้  สำนักงานก.พ. ได้เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ ถึงสนามบินฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน โดยมีอัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) อท. ประจำสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) คอยให้การต้อนรับที่สนามบิน จากนั้นจึงเดินทางต่อไปตรวจเยี่ยมสนร. เพื่อรับฟังรายงานการดูแลนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน นักเรียนทุนรัฐบาลและนักเรียนในความดูแล ในบ่ายวันเดียวกัน เลขาธิการ ก.พ. และคณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย Imperial College โดยมีนักเรียนทุน โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนเข้าชมสถานศึกษาด้วยเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการศึกษาต่อไป โดยมีนักเรียนไทยและนักเรียนทุนรัฐบาลซึ่งเป็นคณะกรรมการของสมาคมนักเรียนไทยประจำมหาวิทยาลัย Imperial College พาชมอุปกรณ์การเรียนการสอน คณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัย อาทิ Department of Aeronautics,  Department of [...]

read more
อท. ร่วมงาน Farewell Festival & 30th Year Anniversary Chevening Scholarship Programme at Chevening House อท. ร่วมงาน Farewell Festival & 30th Year Anniversary Chevening Scholarship Programme at Chevening House

อท. ร่วมงาน Farewell Festival & 30th Year Anniversary Chevening Scholarship Programme at Chevening House

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 อัครราชทูต ฝ่ายการศึกษา และเจ้าหน้าที่สนร. ได้เดินทางไปร่วมงานเลี้ยงอำลานักเรียนทุน Chevening Scholarship ประจำปี 2013 โดยปีนี้งานจัดขึ้นยิ่งใหญ่เป็นพิเศษเพื่อฉลองครบรอบ 30 ปีของทุน Chevening Scholarship Programme

read more
เยี่ยมนักเรียนทุนส่วนตัวในความดูแล ณ โรงเรียน Junior King’s school เยี่ยมนักเรียนทุนส่วนตัวในความดูแล ณ โรงเรียน  Junior King’s school

เยี่ยมนักเรียนทุนส่วนตัวในความดูแล ณ โรงเรียน Junior King’s school

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 อัครราชทูต ฝ่ายการศึกษา คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี พร้อมกับคณะเจ้าหน้าที่นักเรียนทุนส่วนตัวเดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนส่วนตัวที่อยู่ในความดูแลเพื่อติดตามความก้าวหน้าในด้านการศึกษา และสอบถามถึงความเป็นอยู่ในโรงเรียนที่ศึกษา พร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงเรียน  Junior King’s school ที่เมือง Canterbury ในเขต Kent

read more
เยี่ยมนักเรียนทุนส่วนตัวในความดูแล ณ โรงเรียน Sevenoaks School เยี่ยมนักเรียนทุนส่วนตัวในความดูแล ณ โรงเรียน Sevenoaks School

เยี่ยมนักเรียนทุนส่วนตัวในความดูแล ณ โรงเรียน Sevenoaks School

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี และเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนส่วนตัวเดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนส่วนตัวในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ และเยี่ยมชมโรงรียน Sevenoaks School ที่เมือง Sevenoaks ในเขต Kent สนร.ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากตัวแทนสถานศึกษา โดยมีนักเรียนทุนส่วนตัวพาเยี่ยมชมสถานศึกษา ห้องเรียน อาคารศิลปะ อาคารกีฬา ฯลฯ

read more

สารจากหัวหน้าสำนักงานฯ

Working Together for Thai Students

Welcome to the Office of Educational Affairs (OEA). The OEA is an implementation arm of Thailand’s Office of the Civil Service Commission (OCSC), a central human resource management unit for Thailand’s public sector. Reporting directly to the Prime Minister, one of the major

30 May 2012 14:35

ข่าวฝากจากเมืองไทย

โครงการเสริมสร้างทัศนคตินักเรียนทุนรัฐบาล ประจำปี 2557

สำนักงาน ก.พ. โดยศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ (ศกศ.) เชิญชวนนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังเดินทางกลับประเทศไทยชั่วคราว เข้าร่วม “โครงการเสริมสร้างทัศนคตินักเรียนทุนรัฐบาล” ประจำปี 2557

30 Jun 2014 11:19

ฝ่ายการเงิน

การส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดต่อไปของนักเรียนทุนรัฐบาล ทุน ODOS และทุนอื่นๆ

สนร. ขอแจ้งรายละเอียดการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดต่อไปดังนี้

17 Sep 2014 16:57

บริการ

แจ้งประกาศข่าวหอพัก

หอพัก สนร. ได้เปลี่ยนระบบการสำรองที่พักเป็นการสำรองที่พักแบบออนไลน์ ซึ่งสามารถกรอกแบบฟอร์มสำรองที่พักได้ ที่ www.oeauk.net => บริการ => บริการหอพัก => หอพัก

18 Nov 2013 14:12

Recent Articles

การส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดต่อไปของนักเรียนทุนรัฐบาล ทุน ODOS และทุนอื่นๆ

สนร. ขอแจ้งรายละเอียดการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดต่อไปดังนี้

เลขาธิการ ก.พ. เยี่ยมนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน นักเรียนทุนรัฐบาล และตรวจเยี่ยมสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 11-16 กรกฎาคม 57

เลขาธิการ ก.พ. เยี่ยมนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน นักเรียนทุนรัฐบาล และตรวจเยี่ยมสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 11-16 กรกฎาคม 57

วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2557 เลขาธิการ ก.พ. (คุณนนทิกร กาญจนะจิตรา) รองเลขาธิการ ก.พ. (คุณ รังสิมา จารุภา) และเจ้าหน้าที่จากศูนย์การศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้  สำนักงานก.พ. ได้เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ ถึงสนามบินฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน โดยมีอัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) อท. ประจำสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) คอยให้การต้อนรับที่สนามบิน จากนั้นจึงเดินทางต่อไปตรวจเยี่ยมสนร. เพื่อรับฟังรายงานการดูแลนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน นักเรียนทุนรัฐบาลและนักเรียนในความดูแล ในบ่ายวันเดียวกัน เลขาธิการ ก.พ. และคณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย Imperial College โดยมีนักเรียนทุน โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนเข้าชมสถานศึกษาด้วยเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการศึกษาต่อไป โดยมีนักเรียนไทยและนักเรียนทุนรัฐบาลซึ่งเป็นคณะกรรมการของสมาคมนักเรียนไทยประจำมหาวิทยาลัย Imperial College พาชมอุปกรณ์การเรียนการสอน คณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัย อาทิ Department of Aeronautics,  Department of [...]

อท. ร่วมงาน Farewell Festival & 30th Year Anniversary Chevening Scholarship Programme at Chevening House

อท. ร่วมงาน Farewell Festival & 30th Year Anniversary Chevening Scholarship Programme at Chevening House

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 อัครราชทูต ฝ่ายการศึกษา และเจ้าหน้าที่สนร. ได้เดินทางไปร่วมงานเลี้ยงอำลานักเรียนทุน Chevening Scholarship ประจำปี 2013 โดยปีนี้งานจัดขึ้นยิ่งใหญ่เป็นพิเศษเพื่อฉลองครบรอบ 30 ปีของทุน Chevening Scholarship Programme

นายพิสิษฐ์ เดชภพ นักรียนทุน ODOS ได้รับรางวัล Paul Redhead 2014

นายพิสิษฐ์ เดชภพ นักรียนทุน ODOS ได้รับรางวัล Paul Redhead 2014

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นำทีมเจ้าหน้าที่ สนร. คุณจูเลีย เพลสโตว์ และคุณนันทรัตน์ อัปมะเย เดินทางไปยังโรงเรียน Cambridge Centre for Sixth Form College (CCSS) เมือง Cambridge เพื่อเข้าร่วมงานแจกรางวัล Paul Redhead 2014 และแสดงความยินดีกับ นายพิสิษฐ์ เดชภพ นักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่น 3.2 (ODOS) ที่ได้รับรางวัล Paul Redhead 2014 นอกจากนี้ นายพิสิษฐ์ยังได้รับรางวัลผลการเรียนดีเด่นอีกหลายรางวัล ได้แก่ รางวัลผลการเรียนดีเด่นในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ

ด.ช. สิรภพ พิพัฒนนันท์ (นักเรียนทุนส่วนตัว)ได้รับทุน Prestigious Academic

ด.ช. สิรภพ พิพัฒนนันท์ (นักเรียนทุนส่วนตัว)ได้รับทุน Prestigious Academic

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 ด.ช.สิรภพ พิพัฒนนันท์ (นักเรียน year 9) และครอบครัวพิพัฒนนันท์ ได้เข้าพบ คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) และ คุณแองเจลล่า เครียลีย์ หัวหน้าฝ่ายนักเรียนทุนส่วนตัว ก่อนที่จะเดินทางไปยังโรงเรียน Winchester College แคว้น Winchester ด.ช.สิรภพ ถือเป็นนักเรียนไทยคนแรกที่ได้รับทุน Prestigious Academic ของโรงเรียน Winchester College นอกจาก ด.ช.สิรภพ จะเก่งด้านการศึกษาแล้ว ยังมีความสามารถด้านดนตรีอีกด้วย โดยนักเรียนสามารถสอบผ่านเปียโนเกรด 8 และสอบผ่านเซลโลเกรด 5 ได้เป็นที่เรียบร้อย

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายชั่วโมง

ประกาศสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ เรื่อง  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายชั่วโมง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การศึกษา 1 อัตรา ด้วยสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ จะดำเนินการคัดเลือก และจัดจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายชั่วโมง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การศึกษา จำนวน  1 อัตรา โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1. ตำแหน่งและเงินค่าจ้างที่จะได้รับ ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การศึกษา (ลูกจ้างรายชั่วโมง)   1 อัตรา อัตราค่าจ้าง : ลูกจ้างรายชั่วโมง ชั่วโมงละ 8.91 ปอนด์จากฐานอัตราเงินเดือน 1,230 ปอนด์ การปฏิบัติงาน : เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน  2557 2. ลักษณะงาน / หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การศึกษา ดูแลจัดการด้านการศึกษาและความเป็นอยู่ของนักเรียนทุนส่วนตัวภาย ใต้ความดูแลของสำนักงาน ก.พ. โดยรวมถึงการประสานงานกับสำนักงาน ก.พ. สถาบันการศึกษา ผู้ปกครอง  นักเรียนและคนขับรถ ทั้งในกรณีปกติและกรณีเร่งด่วน ทั้งนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติ และสามารถออกปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้ตามที่ได้รับมอบหมาย [...]

แจ้งการเปลี่ยนแปลง Terminal ของสายการบินไทย

สนร. ขอแจ้งนักเรียนที่จองตั๋วการบินไทยเดินทางจาก LHR-BKK  ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป ให้เช็คอินที่ Terminal 2 (Zone A) หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมประการใด สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงกับทางสายการบินไทยได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0844 561 0911

Switch to our mobile site