งานประชุมสัมมนานักเรียนทุนรัฐบาลใหม่ ระดับ A-level ปีการศึกษา 2558 งานประชุมสัมมนานักเรียนทุนรัฐบาลใหม่ ระดับ A-level ปีการศึกษา 2558

งานประชุมสัมมนานักเรียนทุนรัฐบาลใหม่ ระดับ A-level ปีการศึกษา 2558

วันพฤหัสบดีที่ 29 และศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 ท่านอัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นางสาวอรวรรณ นุ้ยภักดี และคณะเจ้าหน้าที่ สนร. ได้จัดงานประชุมสัมมนานักเรียนทุนรัฐบาลใหม่ ระดับ A-level ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องสามัคคีสมาคม สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาและความเป็นอยู่ของ นทร. และ ให้นทร. ได้มีโอกาสรู้จักนักเรียนทุนรัฐบาลรุ่นพี่และเครือข่ายสมาคมในประเทศอังกฤษ

read more
สนร. ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนทุน ODOS ที่ได้รับรางวัล Paul Redhead 2015 สนร. ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนทุน ODOS ที่ได้รับรางวัล Paul Redhead 2015

สนร. ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนทุน ODOS ที่ได้รับรางวัล Paul Redhead 2015

วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558 ท่านอัครราชทูตฝ่ายการศึกษา นางสาวอรวรรณ นุ้ยภักดี นำทีมเจ้าหน้าที่ สนร. ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนทุน ODOS ที่ศึกษาอยู่ ณ Cambridge Sixth Form College จำนวน 3 ราย นายจีรพัฒน์ ตฤณเขจี นายเตชินท์ ตั้งเจริญไพศาล และนายธีรภัทร ชะฎา ที่ได้รับรางวัล Paul Redhead 2015 และร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนักเรียนทุน ODOS และทุนอื่นๆ ระดับมัธยมที่กำลังศึกษาหลักสูตร A-level ณ เมือง Cambridge

read more
Get2gether 2015 ณ Centerparcs, Sherwood Forest เมือง Nottingham

Get2gether 2015 ณ Centerparcs, Sherwood Forest เมือง Nottingham

วันที่ 5 – 8 มิถุนายน 2558 คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลจัดงานกิจกรรม Get2gether 2015 ณ Centerparcs, Sherwood Forest เมือง Nottingham โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายเรื่อง Mindset for Success

read more
สนร. สัญจรเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลระดับ A-Level ณ เมือง Oxford สนร. สัญจรเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลระดับ A-Level ณ เมือง Oxford

สนร. สัญจรเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลระดับ A-Level ณ เมือง Oxford

ในวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 ท่านอัครราชทูตฝ่ายการศึกษา คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ สนร. เยี่ยมเยียนโรงเรียน d’overbroeck’s college และ Oxford Tutorial College ณ เมือง Oxford

read more

ข่าวฝากจากเมืองไทย

รับสมัครคัดเลือกบุคคลในต่างประเทศเพื่อรับทุนรัฐบาล

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินการคัดเลือกบุคคลในต่างประเทศเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของกระทรวงกรม หรือหน่วยงานรัฐ ประจำปี 2558 จำนวน 25 ทุน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2558

12 Nov 2015 14:41

ฝ่ายการเงิน

กำหนดการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดต่อไป

ประกาศข่าวจากฝ่ายการเงิน

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) จะโอนเงินค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับนักเรียนในวันที่ 28 กันยายน 2558 ดังนี้

3 Sep 2015 14:26

บริการ

แจ้งประกาศข่าวหอพัก

หอพัก สนร. ได้เปลี่ยนระบบการสำรองที่พักเป็นการสำรองที่พักแบบออนไลน์ ซึ่งสามารถกรอกแบบฟอร์มสำรองที่พักได้ ที่ www.oeauk.net => บริการ => บริการหอพัก => หอพัก

18 Nov 2013 14:12

Recent Articles

การสำรองที่พักของ สนร. ช่วงเดือนธันวาคม 2558

เนื่องจากเดือนธันวาคมเป็นช่วงปิดภาคเรียนและเทศกาลประกอบกับมีนักเรียนทุนแจ้งความจำนงขอเข้าพักในช่วงเวลาดังกล่าว หอพักจึงจะเปิดให้นักเรียนทุนระดับเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย (A-Level)ได้สำรองที่พักก่อน ซึ่งสามารถสำรองที่พักได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ที่ www.oeauk.net => บริการ => บริการหอพัก หลังครบกำหนดจะเปิดให้นักเรียนทุนระดับอื่น ๆ สำรองที่พักต่อไป

รับสมัครคัดเลือกบุคคลในต่างประเทศเพื่อรับทุนรัฐบาล

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินการคัดเลือกบุคคลในต่างประเทศเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของกระทรวงกรม หรือหน่วยงานรัฐ ประจำปี 2558 จำนวน 25 ทุน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2558

งานประชุมสัมมนานักเรียนทุนรัฐบาลใหม่ ระดับ A-level ปีการศึกษา 2558

งานประชุมสัมมนานักเรียนทุนรัฐบาลใหม่ ระดับ A-level ปีการศึกษา 2558

วันพฤหัสบดีที่ 29 และศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 ท่านอัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นางสาวอรวรรณ นุ้ยภักดี และคณะเจ้าหน้าที่ สนร. ได้จัดงานประชุมสัมมนานักเรียนทุนรัฐบาลใหม่ ระดับ A-level ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องสามัคคีสมาคม สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาและความเป็นอยู่ของ นทร. และ ให้นทร. ได้มีโอกาสรู้จักนักเรียนทุนรัฐบาลรุ่นพี่และเครือข่ายสมาคมในประเทศอังกฤษ

การเสียชีวิตของ นางศุภิสรา เอลลิส (นักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงสาธารณสุข ศึกษาหลักสูตร PhD Nursing at Liverpool John Moores University)

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ขอแสดงความเสียใจกับการเสียชีวิตของ นางศุภิสรา เอลลิส (นักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงสาธารณสุข ศึกษาหลักสูตร PhD Nursing at Liverpool John Moores University) ณ โรงพยาบาล Salford เมือง Manchester ในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2558

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบรรจุพนักงาน

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร จำนวน 1 อัตรา กำหนดปิดรับสมัครวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งานปฐมนิเทศนักเรียนทุนรัฐบาลประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 และ 2

งานปฐมนิเทศนักเรียนทุนรัฐบาลประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 และ 2

คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) และคณะเจ้าหน้าที่ สนร. ได้จัดงานปฐมนิเทศนักเรียนทุนรัฐบาลประจำปี 2558 2 ครั้ง ครั้งแรกในวันที่ 19 กันยายน 2558 ณ Latimer Place, Chesham, Buckinghamshire และวันที่ 17 ตุลาคม 2558 ณ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ โดยมีการบรรยายเชิงวิชาการจาก ดร. นงนุช ตันติสันติวงศ์ อาจารย์ประจำ University of Southampton รวมถึงการแชร์ประสบการณ์ชีวิตในประเทศอังกฤษจากนักเรียนรุ่นพี่โดย ดร. จันทร์จุดา อุ่นเรือนศรี นายแพทย์สิระ นันทพิศาล นายพิศักดิ์ เจิมประยงค์ และนายพลัฎฐ์ อัศวรุจน์

The Anglo-Thai Society Education Awards 2015 Prize Winners

The Anglo-Thai Society Education Awards 2015 Prize Winners

Switch to our mobile site