สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ​

read more
ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ มหาวิทยาลัย UCL และ SOAS ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ มหาวิทยาลัย UCL และ SOAS

ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ มหาวิทยาลัย UCL และ SOAS

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 คุณธนิดา เตชะโชควิวัฒน์ อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล เดินทางไปพบปะเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย UCL และนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ที่กำลังศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัย UCL และ SOAS เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษา และความเป็นอยู่ จากการติดตามความก้าวหน้าในครั้งนี้ สนร. ได้ทราบว่านักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัย UCL และ SOAS มีความก้าวหน้าในการศึกษาที่ดี และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีรุ่นพี่รุ่นน้องที่คอยช่วยเหลือกันและอบอุ่น

read more
ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ มหาวิทยาลัย Imperial College London ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ มหาวิทยาลัย Imperial College London

ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ มหาวิทยาลัย Imperial College London

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 คุณธนิดา เตชะโชควิวัฒน์ อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลเดินทางไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ณ Imperial College London เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษา และความเป็นอยู่ของนักเรียนทุนรัฐบาล โดย เจ้าหน้าที่ได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากนักเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำความรู้จักกันเพื่อเสริมสร้างเครืองข่ายนักเรียนทุนรัฐบาลให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

read more
ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ มหาวิทยาลัย Bath เมือง Bath ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ มหาวิทยาลัย Bath เมือง Bath

ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ มหาวิทยาลัย Bath เมือง Bath

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 คุณธนิดา เตชะโชควิวัฒน์ อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลเดินทางไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ณ มหาวิทยาลัย Bath เมือง Bath เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษา และความเป็นอยู่

read more

ข่าวฝากจากเมืองไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานประจำปี 2561

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานประจำปี 2561

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดรับสมัครนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศและต่างประเทศเข้าฝึกงานในธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่ ในระหว่างปิดภาคการศึกษา (Summer) ประจำปี 2561

19 Oct 2017 14:07

ฝ่ายการเงิน

กำหนดการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน งวดตุลาคม – ธันวาคม 2560

สำนักงาน ก.พ. ได้พิจารณาปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายประจำเดือนให้กับนักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษา ณ ประเทศอังกฤษเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ซึ่งสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) จะโอนเงินค่าใช้จ่ายอัตราใหม่เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับนักเรียนภายในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560

27 Sep 2017 15:57

บริการ

หอพักของ สนร.

หอพักของ สนร.

หอพักสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.)

31 Jul 2017 15:35

Recent Articles

The Anglo-Thai Society Education Awards 2017 Prize Winners

The Anglo-Thai Society Education Awards 2017 Prize Winners

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานประจำปี 2561

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานประจำปี 2561

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดรับสมัครนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศและต่างประเทศเข้าฝึกงานในธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่ ในระหว่างปิดภาคการศึกษา (Summer) ประจำปี 2561

Winifred Georgina Holgate Pollard Memorial Prize

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนรัฐบาล นายสมภพ ชนกประสิทธิ์ และ นายพศวีร์ มานะกุล ปัจจุบันกำลังศึกษา ณ มหาวิทยาลัย Cambridge  ที่ได้รับรางวัล Winifred Georgina Holgate Pollard Memorial Prize

กำหนดการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน งวดตุลาคม – ธันวาคม 2560

สำนักงาน ก.พ. ได้พิจารณาปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายประจำเดือนให้กับนักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษา ณ ประเทศอังกฤษเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ซึ่งสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) จะโอนเงินค่าใช้จ่ายอัตราใหม่เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับนักเรียนภายในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560

โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมขอเชิญชวนนักเรียนไทยส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 “The 2nd International Conference of Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals (UNSDGs 2017)” ท่านที่สนใจสามารถส่งผลผลงานเข้าร่วมได้จนกระทั่งถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 และงานประชุมวิชาการวันที่ 28 – 29 ธันวาคม 2560 ผู้สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รายละเอียดโครงการ หรือ http://dept.npru.ac.th/unsdgs2017 หมายเหตุ นักเรียนทุนรัฐบาลท่านใดที่เคยเบิกค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิขาการแล้ว จะไม่สามารถเบิกได้อีก

เหตุก่อการร้ายบนรถไฟใต้ดิน สาย District Line

จากเหตุก่อการร้ายบนรถไฟใต้ดิน สาย District Line เช้าวันนี้ เวลาประมาณ 08.20น. โดยเกิดเหตุระเบิดขึ้นในรถไฟใต้ดิน ณ สถานี Parsons Green กรุงลอนดอน ทำให้มีผู้บาดเจ็บแล้วในเบื้องต้น จำนวน 22 ราย สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ขอให้นักเรียนไทยที่อยู่ในความดูแล ติดต่อ สนร. เพื่อรายงานสถานภาพความปลอดภัย ผ่านทางอีเมล scholars@oeauk.net และหากนักเรียนท่านใดได้รับผลกระทบกรุณาติดต่อ สนร.ได้ที่หมายเลข 020 7856 9470 และหมายเลข 020 7584 4538 สนร.ขอให้นักเรียนใช้ความระมัดระวังในการเดินทางด้วย และขอให้นักเรียนทุกท่านปลอดภัย

งานปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ขอเชิญท่านเข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 -17.30 น. ณ ห้องสามัคคีสมาคม สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ 28 Princes Gate, London, SW7 1PT

Switch to our mobile site