สัมมนาสัญจร ณ Concord College เมือง Shrewsbury สัมมนาสัญจร ณ Concord College เมือง Shrewsbury

สัมมนาสัญจร ณ Concord College เมือง Shrewsbury

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียน Concord College และนักเรียนทุนรัฐบาลและทุนส่วนตัวที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ณ เมือง Shrewsbury

read more
สัมมนาสัญจร ณ Rochester Independent College เมือง Kent สัมมนาสัญจร ณ Rochester Independent College เมือง Kent

สัมมนาสัญจร ณ Rochester Independent College เมือง Kent

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียน Rochester Independent College และนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ณ เมือง Kent

read more
การประชุมนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ณ เมือง London (ครั้งที่ 1) การประชุมนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ณ เมือง London (ครั้งที่ 1)

การประชุมนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ณ เมือง London (ครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล เดินทางไปพบปะและรับประทานอาหารร่วมกันกับนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.)

read more
สัมมนาสัญจร ณ เมือง Birmingham

สัมมนาสัญจร ณ เมือง Birmingham

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล เดินทางไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ณ มหาวิทยาลัย Birmingham เมือง Birmingham

read more

ข่าวฝากจากเมืองไทย

การประชุมนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ณ เมือง London (ครั้งที่ 1)

การประชุมนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ณ เมือง London (ครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล เดินทางไปพบปะและรับประทานอาหารร่วมกันกับนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.)

22 Jan 2016 12:04

ฝ่ายการเงิน

กำหนดการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดต่อไป

ประกาศข่าวจากฝ่ายการเงิน

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) จะโอนเงินค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับนักเรียนในวันที่ 28 กันยายน 2558 ดังนี้

3 Sep 2015 14:26

บริการ

แจ้งประกาศข่าวหอพัก

หอพัก สนร. ได้เปลี่ยนระบบการสำรองที่พักเป็นการสำรองที่พักแบบออนไลน์ ซึ่งสามารถกรอกแบบฟอร์มสำรองที่พักได้ ที่ www.oeauk.net => บริการ => บริการหอพัก => หอพัก

18 Nov 2013 14:12

Recent Articles

สัมมนาสัญจร ณ Concord College เมือง Shrewsbury

สัมมนาสัญจร ณ Concord College เมือง Shrewsbury

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียน Concord College และนักเรียนทุนรัฐบาลและทุนส่วนตัวที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ณ เมือง Shrewsbury

สัมมนาสัญจร ณ Rochester Independent College เมือง Kent

สัมมนาสัญจร ณ Rochester Independent College เมือง Kent

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียน Rochester Independent College และนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ณ เมือง Kent

การประชุมนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ณ เมือง London (ครั้งที่ 1)

การประชุมนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ณ เมือง London (ครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล เดินทางไปพบปะและรับประทานอาหารร่วมกันกับนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.)

สัมมนาสัญจร ณ เมือง Birmingham

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล เดินทางไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ณ มหาวิทยาลัย Birmingham เมือง Birmingham

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ) มาเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ) มาเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ) มาเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลในสังกัด ที่ศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 ที่ห้องสามัคคีสมาคม สนร. อังกฤษ

เหตุการณ์ฝนตก น้ำท่วม และไฟดับที่เมือง Lancaster

จากเหตุการณ์ฝนตก น้ำท่วม และไฟดับที่เมือง Lancaster เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2558  เป็นเหตุให้ทางมหาวิทยาลัยต้องอพยพนักเรียนไปพักอยู่ในสถานที่ปลอดภัยแต่อาจจะไม่สะดวก นั้น สนร.อังกฤษทราบข่าวด้วยความเป็นห่วงยิ่ง และพยายามติดต่อกับนักเรียนทุนรัฐบาลด้วยการส่งข้อความเพราะสัญญาณโทรศัพท์ขัดข้องและสามารถติดต่อกับนักเรียนได้ 5 คน จากทั้งหมด 8 คน ขอให้พยายามเดินทางมาพักที่ สนร. ลอนดอนระหว่างที่ยังไม่สามารถเข้าพักที่หอพักในเมือง Lancaster ได้ ทาง สนร.พร้อมต้อนรับค่ะ ทั้งนี้ได้รับแจ้งว่าจะเดินทางมาแล้ว 4 คน ส่วนที่เหลือทยอยมานะคะ

Miss Nattaporn [Beaut] Lersakrussamee Young Geographer of the Year 2015 Awards

Miss Nattaporn [Beaut]  Lersakrussamee  Young Geographer of the Year 2015 Awards

Beaut is to be warmly congratulated for achieving this prestigious award against very stiff competition from thousands of very able students! Beaut was presented with her Highly Commended Award [11-14 age group] by Ms Jane Rumble Head of Polar Regions [Foreign & Commonwealth Office].  Beaut looks lovely!  She is a great credit to The Royal [...]

Switch to our mobile site