เยี่ยมนักเรียนทุนส่วนตัวในความดูแล ณ โรงเรียน Junior King’s school เยี่ยมนักเรียนทุนส่วนตัวในความดูแล ณ โรงเรียน  Junior King’s school

เยี่ยมนักเรียนทุนส่วนตัวในความดูแล ณ โรงเรียน Junior King’s school

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 อัครราชทูต ฝ่ายการศึกษา คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี พร้อมกับคณะเจ้าหน้าที่นักเรียนทุนส่วนตัวเดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนส่วนตัวที่อยู่ในความดูแลเพื่อติดตามความก้าวหน้าในด้านการศึกษา และสอบถามถึงความเป็นอยู่ในโรงเรียนที่ศึกษา พร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงเรียน  Junior King’s school ที่เมือง Canterbury ในเขต Kent

read more

สารจากหัวหน้าสำนักงานฯ

Working Together for Thai Students

Welcome to the Office of Educational Affairs (OEA). The OEA is an implementation arm of Thailand’s Office of the Civil Service Commission (OCSC), a central human resource management unit for Thailand’s public sector. Reporting directly to the Prime Minister, one of the major

30 May 2012 14:35

ข่าวฝากจากเมืองไทย

ข่าวด่วน ข่าวดี! สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล

สนร.มีข่าวดีมาแจ้งนักเรียนทุนรัฐบาลทุกท่านทราบค่ะ! สำนักงาน ก.พ. ได้พิจารณาปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายประจำเดือนให้กับนักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาวิชา ณ ประเทศอังกฤษเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 อัตราใหม่มีรายละเอียดดังนี้

13 Oct 2014 11:38

ฝ่ายการเงิน

กำหนดการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดต่อไป

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) จะโอนเงินค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับนักเรียนในวันที่ 27 กันยายน 2556 ดังนี้

6 Sep 2013 10:18

บริการ

แจ้งประกาศข่าวหอพัก

หอพัก สนร. ได้เปลี่ยนระบบการสำรองที่พักเป็นการสำรองที่พักแบบออนไลน์ ซึ่งสามารถกรอกแบบฟอร์มสำรองที่พักได้ ที่ www.oeauk.net => บริการ => บริการหอพัก => หอพัก

18 Nov 2013 14:12

Recent Articles

สนร. สัมมนาสัญจร ณ The University of Nottingham

สนร. สัมมนาสัญจร ณ The University of Nottingham

 

ข่าวด่วน ข่าวดี! สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล

สนร.มีข่าวดีมาแจ้งนักเรียนทุนรัฐบาลทุกท่านทราบค่ะ! สำนักงาน ก.พ. ได้พิจารณาปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายประจำเดือนให้กับนักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาวิชา ณ ประเทศอังกฤษเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 อัตราใหม่มีรายละเอียดดังนี้

งานสัมมนากับผู้เแทนหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Health Challenge ประเทศไทย ครั้งที่ 4 ณ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ

แจ้งการเปลี่ยนแปลง Terminal ของสายการบินไทย

สนร. ขอแจ้งนักเรียนที่จองตั๋วการบินไทยเดินทางจาก LHR-BKK  ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป ให้เช็คอินที่ Terminal 2 (Zone A) หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมประการใด สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงกับทางสายการบินไทยได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0844 561 0911

เยี่ยมนักเรียนทุนส่วนตัวในความดูแล ณ โรงเรียน Junior King’s school

เยี่ยมนักเรียนทุนส่วนตัวในความดูแล ณ โรงเรียน  Junior King’s school

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 อัครราชทูต ฝ่ายการศึกษา คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี พร้อมกับคณะเจ้าหน้าที่นักเรียนทุนส่วนตัวเดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนส่วนตัวที่อยู่ในความดูแลเพื่อติดตามความก้าวหน้าในด้านการศึกษา และสอบถามถึงความเป็นอยู่ในโรงเรียนที่ศึกษา พร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงเรียน  Junior King’s school ที่เมือง Canterbury ในเขต Kent

เยี่ยมนักเรียนทุนส่วนตัวในความดูแล ณ โรงเรียน Sevenoaks School

เยี่ยมนักเรียนทุนส่วนตัวในความดูแล ณ โรงเรียน Sevenoaks School

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี และเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนส่วนตัวเดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนส่วนตัวในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ และเยี่ยมชมโรงรียน Sevenoaks School ที่เมือง Sevenoaks ในเขต Kent สนร.ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากตัวแทนสถานศึกษา โดยมีนักเรียนทุนส่วนตัวพาเยี่ยมชมสถานศึกษา ห้องเรียน อาคารศิลปะ อาคารกีฬา ฯลฯ

Switch to our mobile site