ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Cambridge

ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Cambridge

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 คุณธนิดา เตชะโชควิวัฒน์ อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล เดินทางไปเยี่ยมสถานศึกษาระดับ A-level และติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาของนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ณ เมือง Cambridge

read more
ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Glasgow, Edinburgh, St. Andrews และ Stirling ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Glasgow, Edinburgh,  St. Andrews และ Stirling

ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Glasgow, Edinburgh, St. Andrews และ Stirling

เมื่อวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2560 คุณธนิดา เตชะโชควิวัฒน์ อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) และคณะเจ้าหน้าที่ สนร. ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าในการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Glasgow, Edinburgh,  St. Andrews และ Stirling ทั้งนี้ สนร. ได้มีโอกาสร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย Glasgow มหาวิทยาลัย Strathclyde มหาวิทยาลัย Edinburgh และมหาวิทยาลัย Heriot-Watt โดยมีการวางแผนการติดตามความก้าวหน้าในการศึกษาร่วมกัน สนร. ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอให้ประสบความสำเร็จในการศึกษา สามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยต่อไป

read more
ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Newcastle ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Newcastle

ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Newcastle

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 คุณธนิดา เตชะโชควิวัฒน์ อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ณ เมือง Newcastle เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษา และความเป็นอยู่ จากนั้นคณะ สนร. ได้เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยนำทีมโดย Dr Matthew Armstrong : Associate Postgraduate Dean – Faculty of Science, Agriculture & Rural Development, Dimitra Boutsioukis : Student Mobility & Integration Team Manager, Mr Alex Metcalfe, Director of International Affairs และ Claire Lackenby : Senior Sponsor & Integration Assistant: โดยการพบปะสัมมนาครั้งนี้ได้มีการพูดคุยเพื่อหาแนวทางร่วมระหว่าง สนร. กับทางมหาวิทยาลัยในการติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาและความเป็นอยู่ของนักเรียนทุน รวมถึงการสร้างเครือข่ายและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง สนร. และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย

read more
สนร. เดินทางเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ Cambridge Tutors College สนร. เดินทางเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ Cambridge Tutors College

สนร. เดินทางเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ Cambridge Tutors College

เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 คุณธนิดา เตชะโชควิวัฒน์ อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลฯ เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ณ โรงเรียน Cambridge Tutors College โดยได้รับการต้อนรับจาก Dr. Chris Drew อาจารย์ใหญ่ รวมถึงได้พูดคุยเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางการศึกษา ชีวิตความเป็นอยู่ของ นทร.

read more

ข่าวฝากจากเมืองไทย

“มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับนักศึกษาฝึกงานนานาชาติ International Internship Program 2017”

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปภัมถ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้าร่วมโครงการนักศึกษาฝึกงานนานาชาติประจำปี 2017 (Internship Program 2017) ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2560

28 Mar 2017 11:01

ฝ่ายการเงิน

การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเมษายน – มิถุนายน 2560

ประกาศข่าวจากฝ่ายการเงินและบัญชี สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) จะโอนเงินค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับนักเรียนในวันที่ 28 มีนาคม 2560 ดังนี้ 1. นักเรียนทุนรัฐบาล ค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเมษายน – มิถุนายน 2560 พร้อมค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา 3 เดือน 2. นักเรียนทุนอื่นๆ ค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเมษายน – มิถุนายน 2560 พร้อมค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา 3 เดือน ***เปลี่ยนแปลงการจ่ายค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา เป็นเฉลี่ยจ่าย พร้อมงวดเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน*** (อัตราค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา ระดับ A-Level 280/12*3 = 70.00 ปอนด์ ต่อ 3 เดือน / ระดับปริญญา 730/12*3 = 182.50 ปอนด์ ต่อ 3 เดือน)

22 Mar 2017 15:19

บริการ

แจ้งประกาศข่าวหอพัก

หอพัก สนร. ได้เปลี่ยนระบบการสำรองที่พักเป็นการสำรองที่พักแบบออนไลน์ ซึ่งสามารถกรอกแบบฟอร์มสำรองที่พักได้ ที่ www.oeauk.net => บริการ => บริการหอพัก => หอพัก

18 Nov 2013 14:12

Recent Articles

“มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับนักศึกษาฝึกงานนานาชาติ International Internship Program 2017”

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปภัมถ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้าร่วมโครงการนักศึกษาฝึกงานนานาชาติประจำปี 2017 (Internship Program 2017) ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2560

การประชุมเครือข่ายวิชาการสุขภาพ Health Challenge Thailand ครั้งที่ 6

การประชุมเครือข่ายวิชาการสุขภาพ Health Challenge Thailand ครั้งที่ 6

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและรับฟังบรรยายพิเศษในงานประชุมเครือข่ายวิชาการสุขภาพ (Health Challenge Thailand) ครั้งที่ ๖ ในวันเสาร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ – ๑๙.๐๐ ณ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ*

ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Cambridge

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 คุณธนิดา เตชะโชควิวัฒน์ อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล เดินทางไปเยี่ยมสถานศึกษาระดับ A-level และติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาของนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ณ เมือง Cambridge

ประกาศจากสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ

บ่ายวันนี้ เวลาประมาณ 14.20 น. เกิดเหตุรถพุ่งชนกลุ่มคนบนบริเวณสะพาน Westminster และรัฐสภา (House of Parliament) ผู้ก่อเหตุถูกยิงเสียชีวิต และถูกจับ 2 ราย เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 2 ราย และบาดเจ็บ 7 ราย ตำรวจประกาศให้เหตุครั้งนี้เป็นการก่อการร้าย และได้ปิดถนนและสถานีรถไฟใต้ดินโดยรอบ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษจึงขอแจ้งเตือนให้นักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ในกรุงลอนดอน หรือนักเรียน/นักศึกษาที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในกรุงลอนดอนโปรดใช้ความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังบริเวณ Parliament Square, Whitehall, Westminster Bridge, Lambeth Bridge, Victoria Street และสถานีรถใต้ดิน Westminster ซึ่งเป็นบริเวณที่เกิดเหตุ ขอให้นักเรียนและคนไทยทุกคนปลอดภัยและโปรดใช้ความระมัดระวังและคอยติดตามข่าวในช่วงนี้อย่างใกล้ชิด ขอบคุณค่ะ

การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเมษายน – มิถุนายน 2560

ประกาศข่าวจากฝ่ายการเงินและบัญชี สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) จะโอนเงินค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับนักเรียนในวันที่ 28 มีนาคม 2560 ดังนี้ 1. นักเรียนทุนรัฐบาล ค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเมษายน – มิถุนายน 2560 พร้อมค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา 3 เดือน 2. นักเรียนทุนอื่นๆ ค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเมษายน – มิถุนายน 2560 พร้อมค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา 3 เดือน ***เปลี่ยนแปลงการจ่ายค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา เป็นเฉลี่ยจ่าย พร้อมงวดเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน*** (อัตราค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา ระดับ A-Level 280/12*3 = 70.00 ปอนด์ ต่อ 3 เดือน / ระดับปริญญา 730/12*3 = 182.50 ปอนด์ ต่อ 3 เดือน)

ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Glasgow, Edinburgh, St. Andrews และ Stirling

ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Glasgow, Edinburgh,  St. Andrews และ Stirling

เมื่อวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2560 คุณธนิดา เตชะโชควิวัฒน์ อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) และคณะเจ้าหน้าที่ สนร. ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าในการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Glasgow, Edinburgh,  St. Andrews และ Stirling ทั้งนี้ สนร. ได้มีโอกาสร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย Glasgow มหาวิทยาลัย Strathclyde มหาวิทยาลัย Edinburgh และมหาวิทยาลัย Heriot-Watt โดยมีการวางแผนการติดตามความก้าวหน้าในการศึกษาร่วมกัน สนร. ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอให้ประสบความสำเร็จในการศึกษา สามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยต่อไป

ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Newcastle

ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Newcastle

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 คุณธนิดา เตชะโชควิวัฒน์ อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ณ เมือง Newcastle เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษา และความเป็นอยู่ จากนั้นคณะ สนร. ได้เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยนำทีมโดย Dr Matthew Armstrong : Associate Postgraduate Dean – Faculty of Science, Agriculture & Rural Development, Dimitra Boutsioukis : Student Mobility & Integration Team Manager, Mr Alex Metcalfe, Director of International Affairs และ Claire Lackenby : Senior Sponsor & Integration Assistant: โดยการพบปะสัมมนาครั้งนี้ได้มีการพูดคุยเพื่อหาแนวทางร่วมระหว่าง สนร. กับทางมหาวิทยาลัยในการติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาและความเป็นอยู่ของนักเรียนทุน รวมถึงการสร้างเครือข่ายและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง สนร. และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย

Switch to our mobile site