สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ​

read more
ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ มหาวิทยาลัย UCL และ SOAS ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ มหาวิทยาลัย UCL และ SOAS

ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ มหาวิทยาลัย UCL และ SOAS

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 คุณธนิดา เตชะโชควิวัฒน์ อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล เดินทางไปพบปะเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย UCL และนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ที่กำลังศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัย UCL และ SOAS เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษา และความเป็นอยู่ จากการติดตามความก้าวหน้าในครั้งนี้ สนร. ได้ทราบว่านักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัย UCL และ SOAS มีความก้าวหน้าในการศึกษาที่ดี และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีรุ่นพี่รุ่นน้องที่คอยช่วยเหลือกันและอบอุ่น

read more
ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ มหาวิทยาลัย Imperial College London ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ มหาวิทยาลัย Imperial College London

ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ มหาวิทยาลัย Imperial College London

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 คุณธนิดา เตชะโชควิวัฒน์ อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลเดินทางไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ณ Imperial College London เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษา และความเป็นอยู่ของนักเรียนทุนรัฐบาล โดย เจ้าหน้าที่ได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากนักเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำความรู้จักกันเพื่อเสริมสร้างเครืองข่ายนักเรียนทุนรัฐบาลให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

read more
ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ มหาวิทยาลัย Bath เมือง Bath ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ มหาวิทยาลัย Bath เมือง Bath

ติดตามประเมินผลการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ณ มหาวิทยาลัย Bath เมือง Bath

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 คุณธนิดา เตชะโชควิวัฒน์ อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลเดินทางไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) ณ มหาวิทยาลัย Bath เมือง Bath เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษา และความเป็นอยู่

read more

ข่าวฝากจากเมืองไทย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

เนื่องด้วย ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑ ตำแหน่ง วุฒิปริญญาเอก ที่จบการศึกษาหรือใกล้จะจบการศึกษาในสาขาใดสาขาหนึ่งต่อไปนี้

20 Nov 2017 11:47

ฝ่ายการเงิน

การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน

สนร. จะโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนสำหรับงวดเดือนมกราคม – มีนาคม 2561 ประมาณวันที่ 28 ธันวาคม 2560 สำหรับกรณีที่ สนร. ได้รับรายงานความก้าวหน้าทางการศึกษา ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา เท่านั้น

15 Nov 2017 16:44

บริการ

หอพักของ สนร.

หอพักของ สนร.

หอพักสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.)

31 Jul 2017 15:35

Recent Articles

ประกาศข่าวนักเรียนทุนรัฐบาล/ทุนอื่นๆ ที่อยู่ในความดูแลของ สนร.

นักเรียนทุนท่านใดที่ประสงค์จะฝึกงานในช่วง 1 ปีข้างหน้า โปรดจัดส่ง CV ของท่านไปที่ สนร. เพื่อ สนร. จะได้จัดส่งให้ สำนักงาน ก.พ. ประสานกับภาครัฐ/เอกชนในประเทศไทย ที่มีสาขาในต่างประเทศพิจารณาต่อไป โปรดแจ้งความประสงค์ที่ scholars@oeauk.net ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 โดยระบุสาขาวิชาที่ประสงค์จะฝึกงานพร้อมแนบ CV ของท่านด้วย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

เนื่องด้วย ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑ ตำแหน่ง วุฒิปริญญาเอก ที่จบการศึกษาหรือใกล้จะจบการศึกษาในสาขาใดสาขาหนึ่งต่อไปนี้

งาน Careers Fair 2018

โอกาสสำคัญมาถึงแล้ว งาน Careers Fair ครั้งแรกสำหรับนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาในประเทศอังกฤษ ที่กำลังจะจบการศึกษา/หาสถานที่ฝึกงาน ไม่ควรพลาด! บริษัทชั้นนำของประเทศไทยบินตรงมาพบกับคุณ จัดขึ้นที่ Imperial College London ณ วันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 Save the date ไว้เลยค่ะ

การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน

สนร. จะโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนสำหรับงวดเดือนมกราคม – มีนาคม 2561 ประมาณวันที่ 28 ธันวาคม 2560 สำหรับกรณีที่ สนร. ได้รับรายงานความก้าวหน้าทางการศึกษา ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา เท่านั้น

The Anglo-Thai Society Education Awards 2017 Prize Winners

The Anglo-Thai Society Education Awards 2017 Prize Winners

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานประจำปี 2561

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานประจำปี 2561

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดรับสมัครนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศและต่างประเทศเข้าฝึกงานในธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่ ในระหว่างปิดภาคการศึกษา (Summer) ประจำปี 2561

Winifred Georgina Holgate Pollard Memorial Prize

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนรัฐบาล นายสมภพ ชนกประสิทธิ์ และ นายพศวีร์ มานะกุล ปัจจุบันกำลังศึกษา ณ มหาวิทยาลัย Cambridge  ที่ได้รับรางวัล Winifred Georgina Holgate Pollard Memorial Prize

Switch to our mobile site